Velké vítězství pro Green Deal: europoslanci schválili zvýšení podílu čisté energie i snížení emisí

Zrychlení schvalovacích procesů i zvýšení podílu obnovitelných zdrojů na 42,5 procenta dnes odsouhlasili poslanci Evropského parlamentu.

Rozhodnutí zveřejnili dnes, spolu s ambiciózním cílem dosáhnout ideálně 14,5procentního snížení emisí skleníkových plynů. Podporu zrychleného zavádění obnovitelných zdrojů odsouhlasili v souladu s plány Green Dealu a projektu REPowerEU.

Aktualizace směrnice o obnovitelných zdrojích energie (RED), na níž se již dohodli poslanci Evropského parlamentu a Rada Evropské unie, zvyšuje podíl obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě energie v EU na 42,5 procent do roku 2030. Členské státy by měly usilovat o dosažení 45 procent.

Právní předpisy rovněž urychlí postupy pro udělování povolení výstavby nových elektráren na obnovitelné zdroje energie, jako jsou solární panely nebo větrné turbíny, či pro rekonstrukci již stávajících elektráren.

Členským úřadům by nyní nemělo trvat déle než jeden rok, než schválí nová zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů, pokud se nacházejí v takzvaných go-to zonách. Mimo tyto oblasti by proces neměl přesáhnout dva roky.

V odvětví dopravy by mělo zavádění obnovitelných zdrojů energie vést ke snížení emisí skleníkových plynů o 14,5 procent do roku 2030 prostřednictvím většího podílu pokročilých biopaliv a ambicióznější kvóty pro obnovitelná paliva nebiologického původu, jako je vodík.

Poslanci rovněž odhlasovali, aby členské státy stanovily orientační cíl pro inovativní technologie v oblasti obnovitelných zdrojů energie ve výši alespoň pěti procent nově instalované kapacity obnovitelných zdrojů energie, jakož i závazný rámec pro přeshraniční energetické projekty.

„Pokud budou s aktualizací směrnice o obnovitelných zdrojích souhlasit po europoslancích také členské státy, otevře se Evropa dynamickým změnám v energetice. Silná shoda na odstranění byrokratických překážek pro výstavbu nových obnovitelných zdrojů umožní zrychlit schvalování solárních a větrných elektráren. V Česku dnes trvá získat povolení pro výstavbu větrné elektrárny i 10 let. Nová pravidla zkrátí lhůty na rok v akceleračních zónách a dva roky mimo ně. Nařízení RED dává silný impuls k rychlejší náhradě uhelných zdrojů a podpoří přístup spotřebitelů k levné zelené energii,“ komentuje jednání Evropského parlamentu Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky a dodává:

„Loňská energetická krize ukázala, že se potřebujeme rychle zbavit fosilních paliv. O to více dopadla na Česko, protože jsme za poslední dekádu rozvoj obnovitelných zdrojů pozastavili. Europoslanci dali Evropě silný mandát pro přechod na bezuhlíkovou ekonomiku včetně zajištění levné zelené energie pro průmysl a domácnosti,“ upozorňuje Martin Sedlák.Větší podpora větrné a sluneční energie, větší kontrola dotací na biomasu

Současně také prosadili přísnější kritéria využívání biomasy. U té byl doposud problém, že v praxi Evropská unie často dotovala neekologické a neudržitelné postupy. Od aktualizace si poslanci slibují, že by těžba biomasy probíhala šetrnějším způsobem, než doposud.

Podle vedoucího poslance Evropského parlamentu Markuse Piepera z Německa je biomasa důležitým prvkem při energetické nezávislosti a cestou k snižování emisí. „Tato směrnice je důkazem, že Brusel dokáže být nebyrokratický a pragmatický. Obnovitelné zdroje energie jsme označili za převažující veřejný zájem, čímž jsme zefektivnili proces jejich schvalování. Naše zaměření zahrnuje větrnou energii, fotovoltaiku, vodní energii, geotermální energii a přílivové proudy,“ uvádí.

Biomasa ze dřeva bude i nadále klasifikována jako obnovitelná energie. Pieper dále upozorňuje na naléhavou situaci na trhu s elektřinou v Evropské unii a důležitost okamžitého přechodu na vodík v zájmu ekologičtějšího přechodu.

Aktualizace byla přijata 470 hlasy pro, 120 proti a 40 poslanců se zdrželo hlasování. Nyní ji bude muset formálně schválit Rada, aby mohla vstoupit v platnost.

Revize právních předpisů vychází z balíčku Fit for 55, který upravuje stávající právní předpisy v oblasti klimatu a energetiky tak, aby splňovaly nový cíl Evropské unie, jímž je snížení emisí skleníkových plynů (GHG) do roku 2030 o minimálně 55 procent (REDIII).

Podle německého poslance Michaela Blosse směrnice změní situaci pro klima, společnost i hospodářství. Aktualizaci považuje za radikální posun, který osvobodí obnovitelné zdroje z okovů byrokracie. „Evropa konečně dohání expanzní ambice Německa. Tam musí do roku 2030 ohromných 80 procent elektřiny pocházet z obnovitelných zdrojů,“ komentuje situaci u sousedů Bloss.

„Směrnice o obnovitelné energii je klíčovým krokem k dekarbonizované průmyslové základně, která těží z čistých zdrojů energie. Chceme z Evropy udělat první klimaticky neutrální kontinent. A toto je náš kouzelný vzorec pro transformaci: rychlejší expanze obnovitelných zdrojů, nižší cena, prosperující průmysl,“ doplňuje Bloss.

Navrhované cíle byly dále zvýšeny v rámci balíčku REpowerEU, jehož cílem je snížit závislost Evropy na dovozu fosilních paliv z Ruska v důsledku jeho agrese na Ukrajině. Tento zákon rovněž přináší nová opatření, jejichž cílem je zkrátit schvalovací postup pro zavádění obnovitelných zdrojů energie.

Foto: Unsplash