Pozor na dotační podvodníky. SFŽP varuje před firmami Alpha Solar systems a Národní dotační centrum

Subjekty záměrně vyvolávají v zájemcích o dotace klamný dojem, že jsou oprávněny jako zástupci Státního fondu životního prostředí nabízet podporu z programu pro nízkopříjmové domácnosti NZÚ Light.

Ondřej Novák

9. 9. 2023

„Upozorňujeme žadatele, že společnosti Alpha Solar systems s.r.o. ani Národní dotační centrum s.r.o. nepatří mezi registrované poradce programu NZÚ Light, nejsou Fondem oprávněny poskytovat poradenství k tomuto programu ani používat ve svých materiálech logo SFŽP ČR či jakýmkoliv jiným způsobem navozovat zdání akreditované spolupráce s Fondem, jak to činí ve svých propagačních materiálech a smlouvách o zhotovení díla. Fond se již v té věci obrátil na příslušné orgány,“ upozorňuje Státní fond životního prostředí v tiskové zprávě případné zájemce o dotační podporu.

Zájemcům o dotaci NZÚ Light je k dispozici široká síť registrovaných poradců, kteří bezplatně poradí s výběrem podporovaných opatření i s podáním žádosti a poskytnou veškeré informace k programu. Kontakty na registrované poradce jsou k dispozici na webu programu na stránce Poradenství NZÚ Light. Státní fond životního prostředí upozorňuje, že pouze tito poradci jsou oprávněni zpracovat odborný posudek a závěrečnou zprávu, které jsou nezbytné k podání žádosti o dotaci.

Fond zároveň vyzval žadatele k obezřetnosti při výběru realizační firmy na renovaci domu. Nedoporučuje například uzavírat smlouvy zahrnující nevýhodné obchodní podmínky psané drobným textem na několika stranách, zahrnující mimo jiné vysoké zálohové platby a vysoké pokuty při odstoupení od smlouvy. Na webu programu Nová zelená úsporám v sekci Rady a tipy zveřejňujeme spotřebitelská desatera, která domácnostem poskytnou vodítko, jak postupovat při výběru dodavatelů a na co si dát pozor při realizaci vybraných opatření.

Text: Tisková zpráva

Úvodní foto: Unsplash