Ochrana soukromí

V souvislosti s využíváním některých služeb poskytovaných na portálu www.obnovitelne.cz mohou uživatelé poskytnout údaje, které mají povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon“).

Vaše osobní údaje jsou naší společností Obnovitelně s.r.o. se sídlem Ladova 1814/31, Řečkovice, 621 00 Brno zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ ES (dále jen „Nařízení“) a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon“).

Registrace do systému databáze portálu www.obnovitelne.cz probíhá v souladu se zákonem a registrací uživatelé vyjadřují souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů provozovatelem portálu. Registrační údaje zásadně neposkytujeme třetím stranám, není-li uvedeno jinak (zejména v případě nabídky solárních elektráren, kde dává zájemci k možnosti poskytnout potřebná data našim smluvním partnerům souhlas).

Pokud se uživatel registroval pro jakékoliv služby poskytované nebo nabízené na stránkách www.obnovitelne.cz, může kdykoliv tuto registraci zrušit.