Ochrana soukromí

V souvislosti s využíváním některých služeb poskytovaných na portálu www.obnovitelne.cz mohou uživatelé poskytnout údaje, které mají povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon“), a to v rozsahu zejména:

- jméno a příjmení,

- e-mail,

- telefonní číslo.

Vaše osobní údaje jsou naší společností Obnovitelně s.r.o., se sídlem Ladova 1814/31, Řečkovice, 621 00 Brno, IČ: 05765595, (dále též „správce“) zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ ES (dále jen „GDPR“) a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon“), a to na základě udělení souhlasu se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Registrace do systému databáze portálu www.obnovitelne.cz pro zasílání obchodních sdělení (zejména newslettery) probíhá v souladu se zákonem a registrací uživatelé vyjadřují souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů provozovatelem portálu. Poskytnuté osobní údaje budou zpracovány po dobu 3 let ode dne udělení souhlasu, pokud tuto dobu neprodloužíte. Registrační údaje zásadně neposkytujeme třetím stranám, není-li uvedeno jinak (zejména v případě nabídky solárních elektráren, kde dává registrovaný uživatel souhlas k možnosti poskytnout potřebná data našim smluvním partnerům). Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Pokud se uživatel registroval pro jakékoliv služby poskytované nebo nabízené na stránkách www.obnovitelne.cz, může kdykoliv tuto registraci zrušit a uvedené údaje budou z databáze odstraněny, a to například zasláním dopisu, e-mailu na e-mailovou adresu redakce@obnovitelne.cz nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení.

Zpracování osobních údajů provádí naše společnost s tím, že osobní údaje mohou zpracovat i jiní zpracovatelé, zejména společnost zajišťující rozesílání newsletterů ECOMAIL.CZ, s.r.o., IČ: 02762943, se sídlem Na Zderaze 1275/15, Praha 2, 120 00, a dále právnické osoby nabízející obchodní sdělení a účast na akcích týkajících se obnovitelných zdrojů - jedná se o:

Svaz moderní energetiky, z.s., se sídlem Korunní 810/104, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČ: 06950175,

Aliance pro energetickou soběstačnost, z.s. se sídlem Bláto 1, 285 04 Uhlířské Janovice, IČ: 22750428.

Osobní údaje mohou být převedeny na servery umístěné mimo ČR.

Registrovaný uživatel má v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů:

právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

právo na opravu či doplnění osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,

právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,

právo vznést námitku či stížnost proti zpracování dle čl. 21 GDPR,

právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,

právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I odst. 2 těchto podmínek,

právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech.

Dozorovým orgánem v oblasti ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 17000 (www.uoou.cz).