Podmínky používání

Provozovatel portálu

Majitelem, pořizovatelem a provozovatelem internetového portálu www.obnovitelne.cz s adresou domovské stránky www.obnovitelne.cz je společnost Obnovitelně s. r. o. se sídlem Durďákova 336/29, Černá Pole, 613 00 Brno, spisová značka C 97907 vedená u Krajského soudu v Brně.

Obsah portálu

Tato webová stránka je autorské dílo chráněné zákonem a lze je užít pouze v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Zaznamenávat, kopírovat či jinak rozmnožovat a napodobovat toto dílo pro jinou než osobní potřebu fyzické osoby, a to osobní potřebu, jejímž účelem zároveň není získání hospodářského či obchodního prospěchu, se zakazuje. Je zakázáno jakékoliv používání obsahu portálu www.obnovitelne.cz, včetně převzetí článků nebo jejich části bez předchozího písemného souhlasu provozovatele portálu. V případě povoleného šíření obsahu tohoto portálu vždy musí být stránky www.obnovitelne.cz uvedeny jako zdroj, a to formou hypertextového odkazu, pokud je to možné. Provozovatel portálu www.obnovitelne.cz si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu portálu www.obnovitelne.cz.

Komerční sdělení vydaná na stránkách portálu www.obnovitelne.cz nevyjadřují názor redakce či provozovatele tohoto portálu.