Obnovitelně.cz přináší informace o moderní energetice v širších souvislostech udržitelné ekonomiky. Čtenáře informujeme o aktuálním dění ve využití obnovitelných zdrojů, akumulaci energie nebo elektromobilitě. Informujeme o novinkách z českého prostředí, ale také zajímavých nápadech nebo progresivních krocích ve využití šetrných zdrojů energie v zahraničí.

Koncept obnovitelnosti však neomezujeme pouze na energetiku, zaměříme se také na představení inovativních řešení v recyklaci odpadu či dopravě. Čtenářům nabídneme zajímavé tipy, které mohou jejich domácnosti přiblížit více udržitelnému stylu života a firmám poradíme, jak lze naplnit vizi odpovědné firmy, přátelské k životnímu prostředí.

V našich článcích nebo reportážích vám přiblížíme také dění v progresivních start up společnostech a dalších projektech, které zapadají do konceptu udržitelné, cirkulární ekonomiky.

Prostor pro spolupráci otevřeme studentům formou stáží, ale také informováním o výzkumných projektech nebo zajímavých řešeních v diplomových pracích.

Obnovitelně.cz je také otevřeno pro spolupráci s firmami, které chtějí upozornit na své nové produkty a technologie, zapadající do udržitelné energetiky nebo zelených domácností a firem.

Obsah portálu Obnovitelně.cz připravuje Aliance pro energetickou soběstačnost ve spolupráci s Konektor Social. Vlastníkem webu je společnost Obnovitelně s. r. o. Naším cílem je vytvářet autonomní nezávislé zpravodajství o příležitostech v šetrné energetice a ekonomice. Na nezávislost portálu dohlíží redakční rada složená z expertů české energetiky.

Redakční rada Obnovitelně.cz

Profesor Bedřich Moldan

zakladatel Centra pro otázky životního prostředí Univerzita Karlova. V roce 2014 obdržel z rukou rektora Univerzity Karlovy zlatou medaili Karlovy univerzity za celoživotní zásluhy. Laureát Ceny Josefa Vavrouška za dlouhodobý přínos (2016).

Ing. Jiří Gavor, CSc.

zakladatel konzultační společnosti ENA s. r. o. a výkonný ředitel ANDE – Asociace nezávislých dodavatelů energií

Ing. Edvard Sequens

předseda sdružení Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z.s., člen Výboru pro udržitelnou energetiku při Radě vlády pro udržitelný rozvoj

Mgr. Pavel Doucha

advokát, Doucha Šikola advokáti s. r. o., jako právník zabývá energetikou a zejména obnovitelnými zdroji energie již od roku 2009. Specializuje se na energetickou legislativu a poskytuje poradenství významným oborovým asociacím.

Mgr. Vojtěch Kotecký

analytik Glopolis o. p. s., bývalý programový ředitel Hnutí DUHA

Ing. Tomáš Buzrla

předseda představenstva Solární asociace. V minulosti působil ve společnosti Energy 21, která vyrostla v největšího soukromého provozovatele solárních elektráren ve střední Evropě nebo na pozici ředitel společností zabývajících se poradenstvím v otázkách obchodování s emisními povolenkami a využití solární energetiky

Lukáš Bašta

šéf obsahu v agentuře Konektor Social a kreativec v agentuře The Hive, v minulosti působil jako šéfredaktor magazínu SCORE a jako jeden z tvůrců projektu Applikace - právě tam se naplno projevil jeho zájem o moderní a chytré technologie