Obnovitelně.cz přináší informace o moderní energetice v širších souvislostech udržitelné ekonomiky. Čtenáře informujeme o aktuálním dění ve využití obnovitelných zdrojů, akumulaci energie nebo elektromobilitě. Informujeme o novinkách z českého prostředí, ale také zajímavých nápadech nebo progresivních krocích ve využití šetrných zdrojů energie v zahraničí.

Koncept obnovitelnosti však neomezujeme pouze na energetiku, zaměříme se také na představení inovativních řešení v recyklaci odpadu či dopravě. Čtenářům nabídneme zajímavé tipy, které mohou jejich domácnosti přiblížit více udržitelnému stylu života a firmám poradíme, jak lze naplnit vizi odpovědné firmy, přátelské k životnímu prostředí.

V našich článcích nebo reportážích vám přiblížíme také dění v progresivních start up společnostech a dalších projektech, které zapadají do konceptu udržitelné, cirkulární ekonomiky.

Prostor pro spolupráci otevřeme studentům formou stáží, ale také informováním o výzkumných projektech nebo zajímavých řešeních v diplomových pracích.

Obnovitelně.cz je také otevřeno pro spolupráci s firmami, které chtějí upozornit na své nové produkty a technologie, zapadající do udržitelné energetiky nebo zelených domácností a firem.

Obsah portálu Obnovitelně.cz připravuje Aliance pro energetickou soběstačnost. Vlastníkem webu je společnost Obnovitelně s. r. o. Naším cílem je vytvářet autonomní nezávislé zpravodajství o příležitostech v šetrné energetice a ekonomice.