Další rozvoj solární energetiky je v ohrožení. Česko nemá dostatek bateriových úložišť

Masivní rozvoj fotovoltaiky zatím nedoprovází také budování bateriových systémů a dalších systémů pro stabilizaci energetických sítí.

Pavel Baroch

2. 6. 2023

Upozornil na to už sedmý ročník konference Solární energie a akumulace, největší tuzemské události věnované fotovoltaice a akumulaci.

Právě akumulace a agregace flexibility, které by výrazně napomohly stabilizaci přenosové soustavy a zajištění bezpečnosti dodávek, byla jedním z hlavních témat konference. Již více než dva roky ale schází příslušná transpoziční novela, která by akumulaci a agregaci energie legislativně ukotvila.

„Česko začíná obrovským tempem dohánět více než desetiletí nečinnosti v rozvoji fotovoltaiky. To je sice skvělá zpráva, ale aby byl tento bleskový rozvoj bezpečný z pohledu bezpečnosti dodávek a stability soustavy, je zcela nezbytné, aby spolu s ním docházelo k rozvoji i dalších souvisejících oblastí – akumulace energie všech typů, agregace a poskytování flexibility či posilování distribučních sítí a přenosové soustavy,“ uvedl na konferenci Jan Fousek, předseda představenstva Solární asociace a ředitel Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT CZ.

Blahoslav Němeček, partner E&Y upozornil, že bez akumulace a agregace flexibility se česká energetika zanedlouho neobejde. „Je zapotřebí jednat rychle,“ konstatoval Němeček. „Baterky prostě potřebujeme.“ K rychlému přijetí takzvané transpoziční novely, respektive k rozvoji bateriových úložišť a dalších systémů pro stabilizace sítě vyzvali také zástupci Energetického regulačního úřadu nebo provozovatele distribuční soustavy ČEPS a také právník Pavel Doucha z kanceláře Doucha Šikola advokáti, která se specializuje také na problematiku obnovitelných zdrojů.

„V současné době je nejběžnější využití bateriových úložišť ve spojení s jinými zdroji elektřiny. Bateriová úložiště nevyrábí elektřinu, přesto se kvůli svým vlastnostem rychlého přechodu z akumulace – odběru elektřiny – do dodávky elektřiny postupně stávají důležitou součástí elektrizační soustavy. Jsou vítaným regulačním prvkem při obchodování s elektřinou a vyrovnávání odchylek,“ připomněl František Žák, specialista provozu sítí a bateriových úložišť ze společnosti Photomate.

„Pilotní projekty přitom již prokázaly schopnost bateriových úložišť stát se důležitým prvkem elektrizační soustavy a otevřely pomyslná vrata na jejich široké uplatnění,“ dodal Žák.

Mýty a fakta

Podle Zdeňka Třísky, ředitele společnosti Solar Global a člena představenstva Asociace AKU-BAT okolo bateriových systémů stále panují různé mýty. Jedním z nich je, že nemají ekonomický efekt. „Bateriové systémy nejsou jednoúčelová zařízení. Nejvyšší přidanou hodnotu získáme v kombinaci se zdroji a spotřebiči v místě instalace,“ doporučil Tříska.

Dodal, že v současnosti dokážeme vyrobit značné množství elektřiny a stále si udržujeme relativně vysokou spotřebu, protože si nechceme omezit životní komfort. „Chybějícím článkem v systému je akumulace,“ konstatoval Tříska.

Skupina Solar Global už na jaře oznámila, že v rámci Modernizačního fondu získala podporu pro 47 projektů fotovoltaických elektráren a bateriových systémů, a také pro pilotní projekt elektrolyzéru vyrábějícího zelený vodík, který Tříska představil také účastníkům Solární konference.

„Česku chceme nabídnout promyšlená řešení využívající energii z obnovitelných zdrojů. Proto oceňujeme, že stát prostřednictvím Modernizačního fondu podpořil i výstavbu bateriových úložišť a náš pilotní projekt na výrobu zeleného vodíku pomocí energie ze solárních panelů. Právě tyto projekty totiž pomohou stabilizovat síť ve chvílích, kdy fotovoltaika pojede naplno a umožní ukládat energii pro pozdější využití,“ uvedl nedávno Vítězslav Skopal, zakladatel skupiny Solar Global.

Jan Kalina, člen představenstva společnosti ČEZ zase připomněl závazek této skupiny postavit do roku 2030 nová úložiště energie o kapacitě 300 megawatthodin. Momentálně pod taktovkou ČEZ ESCO vzniká v areálu Energocentra Vítkovice největší baterie České republiky o výkonu 10 megawatt. V plném provozu bude v druhé polovině letošního roku. Kalina ale na Solární konferenci současně uvedl, že většímu rozvoji bateriových systémů brání jejich současná ekonomická nevýhodnost.

Česko má co dohánět

Podle Jana Krčmáře, výkonného ředitele Solární asociace právě i problematika akumulace a agregace flexibility ukazuje, že má Česko ve fotovoltaice co dohánět. „Aby byla přístupná lidem, firmám, průmyslu i veřejné správě. Musíme ale překonat nespočet bariér a překážek,“ konstatoval Krčmář.

„Je důležité si uvědomit, že celá problematika obnovitelných zdrojů není hrozbou, ale příležitostí. Lidé musí vědět, že se jim obnovitelné zdroje včetně fotovoltaiky vyplatí. Je proto dobře, že se v tomto směru mění v poslední době společenské vnímání,“ řekl na Solární konferenci Marian Jurečka (KDU-ČSL), místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí.

Jeho vládní a stranický kolega, ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) zdůraznil, že bez zvýšené výroby zelené elektřiny nebude Česko dostatečně konkurenceschopné. „Nárůst v řádu několika terawatt, který do roku 2030 potřebujeme, dosáhneme i díky nárůstu výkonu solárních elektráren,“ uvedl Hladík.

Autor: Pavel Baroch

Ilustrační foto: ČEZ