Baterie velká jako rodinný dům. Akumulátory pomáhají energetické síti zvládat nápor solární energetiky

Společnost ČEZ ESCO postaví ve Vítkovicích zatím největší akumulátor v zemi. Bude velký jako rodinný dům. Při prudkém rozvoji fotovoltaických elektráren pomáhají baterie stabilizovat energetickou soustavu.

Pavel Baroch

28. 3. 2023

Do roku 2030 hodlá skupina ČEZ vybudovat nová úložiště energie o výkonu 300 megawattů (MW). Letos si bude moct ze seznamu odškrtnout baterii o výkonu 10 MW, kterou postaví v areálu Energocentra Vítkovice. V plném provozu bude v druhé polovině roku.

Jde o zatím největší bateriové úložiště v České republice, které dokáže pojmout 9,45 megawatthodiny (MWh) energie. Dosavadní rekordní akumulátor s kapacitou 7,45 MWh zprovoznila na začátku roku nedaleko Sokolova společnost SUAS BESS, která je společným projektem skupiny SUAS Group a Energetického investičního fondu.

Nový akumulační systém ve Vítkovicích podpoří transformaci české energetiky a díky poskytování služeb výkonové rovnováhy přispěje ke stabilizaci energetické sítě, kam se připojuje rekordní počet fotovoltaických elektráren.

„Evropská energetika se dynamicky mění, ale základem zůstává bezpečná dodávka energií a stabilita sítí. Rostou proto požadavky na kapacity pro spolehlivé uložení nebo naopak rychlé dodání energie a také pro poskytování takzvaných podpůrných služeb,“ řekl Daniel Beneš, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ.

Energie pro 1,3 tisíce domácností

Akumulační centrum ve Vítkovicích bude mít šest 2,5 metru vysokých bateriových kontejnerů s celkem 34 bateriovými moduly, tři chladiče a stejný počet transformátorů. Unikátní zařízení baterií KORE Power mají navíc oproti dosavadním systémům až o pětinu vyšší kapacitu. Ta je vyšší i díky tomu, že baterie vyplňují celý vnitřní prostor, uvnitř není žádná ulička, protože se zařízení servisuje zvenčí.

Úložiště je součástí celkové proměny areálu Energocentra Vítkovice, který je významným dodavatelem tepla pro průmyslové podniky, veřejnou správu i domácnosti v ostravské aglomeraci. Mezi jeho zákazníky patří Třinecké železárny, Vítkovice Holding, Vítkovická Nemocnice Ostrava, ale i okolní domácnosti.

Spočítáme vám, kolik můžete ušetřit pomocí domácí fotovoltaiky

Už od roku 2018 zde funguje nová ekologická kotelna se třemi kotli a s kogeneračními jednotkami. Nově vybudovaná obří baterie umožní vedle klasického ukládání energie především poskytování různých typů podpůrných služeb v čele s primární regulací frekvence. Zhotoviteli jsou společnosti ČEZ Energetické služby ze skupiny ČEZ ESCO a firma IBG Česko, která už má za sebou instalaci několika úspěšně fungujících bateriových systémů v ČR. Provozovatelem bude ČEZ ENERGO – také ze skupiny ČEZ ESCO.

„Dekarbonizace české energetiky je šancí pro ekologické zdroje kombinované s chytrými řešeními. A právě takové spojení vidíme ve Vítkovicích, kde jsme už dříve zmodernizovali provoz energetického zdroje a letos přidáme největší českou baterii,“ poznamenal Kamil Čermák, generální ředitel ČEZ ESCO. „Nový bateriový systém dokáže vedle poskytování podpůrných služeb například pokrýt denní spotřebu 1,3 tisíce domácností.“Skupina ČEZ se akumulaci energie věnuje komplexně – v průmyslových podnicích, pro malé i střední firmy i v domácnostech. Od roku 2019 provozuje 2,8MWh akumulační systém v areálu elektrárny Tušimice. Umístění dalších bateriových systémů se předpokládá a připravuje i v areálech dalších klasických elektráren.

Nedostatečná bateriová kapacita

Odborníci v oboru dlouhodobě upozorňují na to, že vzhledem k rychlému rozvoji fotovoltaických elektráren včetně velkých pozemních parků je dosavadní kapacita bateriových úložišť a dalších zařízení na stabilizace energetické sítě nedostatečná.

V loňském roce bylo podle Solární asociace připojeno bezmála 33 tisíc nových solárních elektráren s celkovým výkonem 237,3 MWp. Vedle malých převážně střešních instalací se po mnoha letech stavěly i velké projekty nad 1 MWp.

„Máme za sebou skutečně rekordní rok s nárůstem, který bude pokračovat i letos,“ upozornil výkonný ředitel Solární asociace Jan Krčmář, podle něhož o dotace z Národního plánu obnovy požádaly tisíce společností.

„Již od letošního roku začnou přibývat stovky megawattů velkých obnovitelných zdrojů, ke kterým kvůli chybějící legislativě a zbytečným omezením pravidel veřejné podpory nebude vznikat dostatečné množství úložišť energie. A to může znamenat do budoucna velký problém, před kterým již mnoho let jako sektor varujeme,“ uvedl Jan Fousek, předseda představenstva Solární asociace a ředitel Asociace pro akumulace energie AKU-BAT CZ.

Evropská komise v polovině března představila klíčový návrh změn energetického trhu, který reaguje na potřebu vyšší ochrany spotřebitelů před výkyvy cen na trhu s elektřinou. AKU-BAT CZ na dokumentu ocenil zejména potřebu budování dostatečných skladovacích kapacit pro obnovitelné zdroje a takzvané flexibilní řízení spotřeby.

„Pokud v České republice dojde k implementaci těchto změn, bude to pro energetický trh obrovský krok vpřed,“ řekl Jan Fousek. Dodal, že Česko v akumulaci i flexibilitě dlouhodobě zaostává za západními státy, ale například i za Polskem nebo Slovenskem. Česká vláda má přitom už více než dvouleté zpoždění s přijetím potřebné novely, kterou vyžaduje evropská směrnice.

„Je potřeba, aby toto stát co nejrychleji napravil, jinak bude ohrožena stabilita elektrizační soustavy. Věříme, že nyní už snad konečně dojde k posunu,“ poznamenal Fousek. Podle něj už je na obzoru i zavedení pojmu akumulace do energetického zákona. Ukládání energie stejně jako nezávislého agregátora flexibility by Ministerstvo průmyslu a obchodu mělo zařadit do takzvané transpoziční novely.

Autor: Pavel Baroch

Ilustrační foto: ČEZ (bateriové úložiště v Tušimicích)