U Sokolova vzniklo obří bateriové úložiště, pomůže stabilizovat síť s obnovitelnými zdroji

Má kapacitu 7,45 megawatthodin a stálo přibližně sto milionů korun. Bateriové úložiště u Královského Poříčí poblíž Sokolova je největší zařízení svého druhu v České republice. Existují plány na další obří baterie, takže je možné, že aktuální rekordní kapacita bude překonána.

Pavel Baroch

1. 2. 2023

Sokolovské úložiště, jehož představení se zúčastnil i autor tohoto článku, zprovoznila společnost SUAS BESS, která je společným projektem skupiny SUAS Group a Energetického investičního fondu. Jeho hlavním cílem je udržování stability elektrické sítě a poskytování podpůrných služeb pro provozovatele přenosové soustavy ČEPS. Baterie tím podporují rozvoj fotovoltaických elektráren a dalších obnovitelných zdrojů.

„Situace na energetickém trhu, prudký nárůst cen plynu a jeho nedostupnost měly zásadní vliv na to, že nejen Česká republika, ale celá Evropa musí jednak reagovat na potřebu zajistit alternativy ke klasickým zdrojům na výrobu elektřiny, ale také se dokázat vyrovnat s jejími výpadky,“ konstatoval Jiří Pöpperl, předseda představenstva Sokolovské uhelné a skupiny SUAS GROUP.

Dodal, že jde o jeden z prvních projektů restrukturalizace Sokolovské uhelné při přechodu k neuhelné energetice. Bateriové úložiště je součástí plánovaného Energy Hubu, v kterém by se měly propojit současné zdroje – například paroplynová elektrárna či teplárna – s připravovanými solárními a větrnými parky.

„Z hlediska rychlosti uvedení do provozu i finanční návratnosti jsme právě bateriové úložiště vyhodnotili jako nejvhodnější způsob, jak poskytovat podpůrné služby v rámci přenosové soustavy,“ poznamenal Pöpperl.

Rychlá výstavba

Zařízení bude dále využíváno také k obchodování na vnitrodenním trhu s elektřinou. Investice by se měla společnosti vrátit do několika let. Podle jednatele SUAS BESS Jiřího Strnada se úložiště podařilo vybudovat za relativně krátkou dobu.

„Celý proces přes výběrové řízení, přípravu, dodávku a připojení trval sedm měsíců. Tomu samozřejmě pomohla i spolehlivost a profesionalita všech zúčastněných stran,“ uvedl Jiří Strnad, jednatel SUAS BESS a ředitel Energetického investičního fondu (EIF) pro Českou republiku. Dodal, že bateriové úložiště je momentálně největším projektem EIF v Česku. „Jsme potěšeni, že provoz plní naše očekávání,“ sdělil Strnad.

Generálním dodavatelem se stala Sokolovská uhelná. Dodávku baterií zajistila společnost Nimble od firmy Alfen z Holandska. Úložiště je instalováno v areálu hlídaného objektu rozvodny Marie, která je v majetku Sokolovské uhelné. Technologie je navíc pod dohledem bezpečnostních kamer sledovaných z centrálního pultu.

Spočítáme vám, kolik můžete ušetřit pomocí domácí fotovoltaiky

„Pro zajištění bezpečného provozu byly vybudovány dvě totožné větve bateriového úložiště, obě s možností případného budoucího rozšíření. Každá z nich je certifikována na 2,5 megawatt výkonu pro poskytování služeb výkonové rovnováhy,“ vysvětlil Miroslav Rohla, jednatel společnosti SUAS BESS.

Projekt bateriového úložiště ocenil provozovatel přenosové soustavy ČEPS. „Dlouhodobě se věnujeme zapojování nových technologií do trhu služeb výkonové rovnováhy, které jsou nezbytné k udržení bezpečného chodu elektrizační sítě. Jednou z těchto technologií, vhodných pro řízení soustavy, jsou právě bateriové systémy,“ uvedl Martin Kašák, ředitel sekce Energetický trh společnosti ČEPS.

Testovaná baterie

Dalším z projektů bateriového úložiště je unikátní zařízení ve Vestci nedaleko Prahy. Tři dobíjecí stanice ČEZ pro elektromobily doplňuje střešní solární dvacetikilowattová instalace s baterií o kapacitě 274 kilowatthodin.

Systém prověřuje možnosti částečného ostrovního provozu dobíječek pro využití v místech, kde je dlouhodobě nízký nebo omezený síťový výkon. Současně zde ČEPS provádí sérii testů, které zjišťují, jestli baterie obstojí také v poskytování podpůrných služeb. První výsledky ukazují, že tomu nic nebrání.

„S dalším zvyšováním podílu obnovitelných zdrojů a snižováním výkonu klasických elektráren v soustavě bude narůstat význam akumulace i služeb výkonové rovnováhy. Chceme na to být připraveni, a proto nás zajímá, jestli stávající bateriové systémy v České republice jsou v případě potřeby schopné vedle svých běžných úkolů rezervovat část svého výkonu, podle potřeby ho zvyšovat nebo snižovat, a pomáhat tak udržovat výkonovou rovnováhu v soustavě v každém okamžiku,“ řekl Marián Belyuš, vedoucí odboru Project management office společnosti ČEPS.

Zvládněte zimu i bez ruského plynu. Tepelné čerpadlo přinese pohodu i velké úspory rodinného rozpočtu

Testovanými službami jsou například automatická regulace frekvence, schopnost eliminovat odběrové špičky při nabíjení elektromobilů a fungovat po omezenou dobu v ostrovním provozu.

„Ve spolupráci s dodavatelem baterie, společností Hitachi Energy, byl upraven řídicí systém baterie a implementována opatření, která umožnila připojení baterie k distribuční síti. V následných testech se prokázalo, že vestecká baterie je schopná stabilně plnit svou hlavní činnost akumulace energie z fotovoltaické elektrárny pro dobíjení elektromobilů a zároveň poskytovat podpůrné služby,“ uvedl Michal Křepelka, manažer útvaru rozvoj bateriových projektů ČEZ.

Dodal, že baterie umí reagovat na rychlé změny frekvence v síti a požadavky energetického dispečinku. Při poklesu frekvence sítě pod stanovenou hladinu dokáže v řádu milisekund dodávat energii do soustavy, a naopak ji v opačném případě ze soustavy odebírat. „Agregace více baterií přinese v budoucnu zajímavý regulační a obchodní potenciál,“ poznamenal Křepelka.

Ředitel Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT CZ Jan Fousek ovšem připomněl, že akumulace energie stále není zakotvena v českých zákonech. „V nadcházejících měsících bude potřeba schválit klíčové legislativní úpravy, které jsou pro rychlý a bezpečný rozvoj obnovitelných zdrojů nezbytností, jako je například právě akumulace energie či agregace flexibility. Doufáme, že tyto důležité úpravy zákonů budou mít u poslanců širokou podporu,” uvedl Fousek.

Autor: Pavel Baroch

Foto: Pavel Baroch (Jedna bateriového úložiště u Sokolova)