Ministr Jurečka chce urychlit českou solární vlnu. Příští rok může stát podpořit i 100 tisíc domácích fotovoltaik, říká

Ministerstvo životního prostředí letos schválilo téměř 50 tisíc žádostí o dotace na výstavbu solárních elektráren a do konce roku počet ještě vyroste. Stát na podporu domácích i velkých fotovoltaických elektráren vynaložil 14 miliard korun.

Ondřej Novák

7. 12. 2022

V projednávání je navíc i rozšíření podpory nízkopříjmových domácností a stát jedná i s provozovateli přenosové soustavy o uvolnění kapacity pro další fotovoltaické elektrárny. Prioritou je také zavedení legislativních pravidel pro komunitní energetiku. Na tiskové konferenci to řekl ministr práce a sociálních věcí Jurečka (KDU-ČSL), který je pověřen i řízením ministerstva životního prostředí.

„U fotovoltaik je v průměru úspora 30 tisíc ročně, domácnosti jsou schopné vykrýt i 70 procent spotřeby a návratnost je mezi šesti a sedmi lety. V tento okamžik to dává logiku, u nemovitostí dochází k dobrému zhodnocení. Za Ministerstvo životního prostředí budeme tyto investice rozhodně podporovat,“ řekl Jurečka.

Dodal, že resort životního prostředí bude podporovat i nízkopříjmové domácnosti, aby fotovoltaika nebyla doménou jen lidí s dostatkem finančních prostředků. „Má to být dostupný zdroj, který by měl využít každý, kdo má střechu nebo fasádu,“ dodal Jurečka.

Stát letos přijal žádosti o dotace na instalaci fotovoltaik o celkovém výkonu 380 tisíc kilowatt-peak. Průměrná elektrárna na rodinném domě má výkon 7,5 kilowatt-peak.

100 tisíc fotovoltaik na střechách

Vláda v programovém prohlášení počítala v průběhu čtyřletého volebního období s instalací 100 tisíc střešních fotovoltaik. Podle Jurečky je plán díky letošnímu rekordnímu zájmu už z poloviny splněn a v příštím roce bude zájem ještě výrazně růst.

„Nejsme limitováni finančními prostředky. V Modernizačním fondu je kolem 400 miliard korun, za letošek máme vyčerpáno 14 miliard na projekty domácností, veřejného sektoru i firem. V tomto tempu jsme připraveni pokračovat v příštím a přespříštím roce. V příštím roce si myslím, že to může být i 100 tisíc domácností, které mohou žádost podat a instalaci realizovat,“ řekl Jurečka.

„Fotovoltaické systémy aktuálně tvoří 65 procent všech žádostí v Nové zelené úsporám. Dříve jsme dostávali desítky žádostí měsíčně, dnes nám na fotovoltaiku chodí v průměru kolem pěti tisíc žádostí za měsíc, které schvalujeme do tří týdnů. Plynule běží i proplácení, jakmile žadatel doloží realizaci, posíláme peníze na účty, proplaceno je zatím patnáct tisíc žádostí s dotací tří miliard korun,“ doplňuje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí.

Největší zájem o solární elektrárny podpořené dotací z Modernizačního fondu je v Ústeckém a Moravskoslezském kraji, kde fotovoltaika pomáhá při utlumování těžby uhlí. O domácí fotovoltaické systém podpořené z programu Nová zelená úsporám byl pak největší zájem ve Středočeském a Jihomoravském kraji.

Zvládněte zimu i bez ruského plynu. Tepelné čerpadlo přinese pohodu i velké úspory rodinného rozpočtu

„V případě, že domácnost pořídí solární elektrárnu o výkonu 7,36 kilowatt-peak s bateriovým úložištěm o kapacitě 10,65 kilowatthodin, domácnost ročně ušetří asi 35 tisíc korun. Cena instalace se pohybuje kolem 520 tisíc, ale domácnost může část nákladů pokrýt dotací ve výši 200 tisíc korun z programu Nová zelená úsporám. Návratnost instalace je asi devět let. Za dvacet let provozu takovéto instalace domácnost ušetří asi 700 tisíc korun. Navíc, ačkoliv výrobci garantují zachování účinnosti panelů na dobu dvacet až 25 let, životnost panelů může být i 40 let,“ poznamenal programový ředitel Svazu moderní energetiky a koordinátor kampaně Zkrotíme energie Martin Sedlák.

Budeme jednat s distributory o navýšení kapacity, říká Jurečka

V některých oblastech ale už provozovatelé distribuční soustavy odmítají nové fotovoltaiky připojovat do sítě z důvodu překročení kapacity. To by mohlo další potřebný rozvoj domácích instalací zkomplikovat. Jde například o některé části Jihomoravského nebo Zlínského kraje.

„Jsou tam obce, kde je prakticky nemožné v tento okamžik získat souhlas (s připojením). Snažím se hledat cestu, jak to do budoucna umožnit. Mluvil jsem o tom s panem ministrem Síkelou i se zástupci distributorů. Technické řešení tady je, teď je potřeba ještě legislativně vymyslet, abychom mohli dělat takzvané podmínečné připojení,“ vysvětlil Jurečka.

Kolik vám vydělají solární panely a jak rychle je můžete mít na střeše vašeho domu?

Podmínečné připojení je podle Jurečky potřebné zejména pro chvíle, kdy vysoké přetoky z fotovoltaických elektráren mohou ohrozit stabilitu sítě. V takovém případě by distributoři měli možnost elektrárny od sítě odpojit. Podmínečné připojení umožní zahrnout do sítě i elektrárny v oblastech, kde by posílení stávajících rozvodných sítí zabralo několik let.

Fotovoltaika bez bariér

Ve stádiu úvah je také úprava státního financování elektráren v případě nízkopříjmových domácností. Statisícový výdaj na solární panely je totiž často nad jejich možnosti a ačkoliv stát podstatnou část nákladů zpětně pokryje dotací, pro řadu domácností je takto vysoká investice překážkou k získání vlastní výrobny elektrické energie.

„Potřebujeme mezi Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem sociálních věcí vydiskutovat, jak to správně nastavit. Parametrů řešení je vícero. Může to být forma předfinancování nebo půjčky. Pro mě je klíčové, abychom fotovoltaiku nebo tepelná čerpadla zpřístupnili i lidem s nízkými příjmy,“ dodal Jurečka.

Stát v loňském roce podpořil i výstavbu velkých střešních nebo pozemních instalací. Na podporu z Modernizačního fondu dosáhly dvě stovky velkých výroben o celkovém výkonu přes 622 megawattů, které pokryjí spotřebu 370 tisíc domácností. O podporu z výzvy 2/2022 RES+, která skončila v říjnu a byla určená pro výstavbu solárních elektráren o výkonu nad jeden megawatt-peak, byl navíc tak vysoký zájem, že dvojnásobně překročil vyčleněnou alokaci.

„Přijali jsme přes dvě stě projektů, které si dohromady žádají podporu ve výši 10,4 miliard korun. Aktuálně probíhá kontrola a posuzování žádostí a finálně bude o podpořených projektech rozhodnuto na únorové Radě Fondu,“ dodává Petr Valdman.

Pomocnou ruku při řešení současné energetické krize nabízí Ministerstvo životního prostředí také městům a obcím. Do konce září pro ně byla otevřena třímiliardová výzva z Národního plánu obnovy, ve které obce žádaly o finance na zateplení svých veřejných budov včetně podpory pro instalace obnovitelných zdrojů energie. Až do 15. března příštího roku mají k dispozici dvě výzvy v Modernizačním fondu s alokací čtyři miliardy korun na individuální i sdružené komunální fotovoltaické projekty.

Autor: Ondřej Novák

Foto: Ondřej Novák