Sedm osobností české energetiky pomůže Česku skončit se závislostí na Rusku: Svaz moderní energetiky si zvolil nové představenstvo

Členové Svazu moderní energetiky po čtyřech letech zvolili nové představenstvo, ve kterém zasedne sedm předních osobností z firem a organizací zabývajících se energetickou soběstačností a dekarbonizací. Právě rozvoji moderní energetiky, snižování závislosti na ruských fosilních palivech a posunu Česka k bezemisní budoucnosti se zvolení členové chtějí v čele svazu věnovat.

Nově v představenstvu zasedne Kamil Čermák z ČEZ ESCO, Pavel Doucha z advokátní kanceláře Doucha Šikola advokáti, Vladimír Hlavinka ze společnosti TEDOM, Miroslav Marada z Asociace poskytovatelů energetických služeb a Alois Míka z ČSOB Advisory. Na svou práci v minulém trojčlenném představenstvu naváží i znovuzvolení členové Jan Fousek z AKU-BAT CZ a Marek Lang z Aliance pro energetickou soběstačnost.

Představenstvo Svazu moderní energetiky je voleno na nejdéle čtyři roky. Nově zvolení členové poprvé zasednou v prvním čtvrtletí tohoto roku, kdy si zvolí svého předsedu. Členové představenstva, kteří zastupují společnosti s odlišným zaměřením, budou během svého volebního období ve svazu přispívat svými poznatky k rychlejšímu a efektivnějšímu rozvoji obnovitelných zdrojů energie v České republice.

„Jsme uprostřed energetické krize a jsem přesvědčen, že východiskem pro zvýšení české energetické soběstačnosti a pro odklon Evropy od závislosti na Rusku je právě moderní energetika. Ve Svazu moderní energetiky hledáme s našimi partnery cesty, jak rozvinout obnovitelné zdroje, energetické úspory a veškerá další řešení, a ačkoliv nás čeká spousta práce, věřím, že jsme na správné cestě,“ upřesňuje svou vizi práce představenstva Kamil Čermák, generální ředitel společnosti ČEZ ESCO.

„Za největší výzvu energetiky považuji razantní navýšení kapacity obnovitelných zdrojů výstavbou nových výroben tak, aby to elektrizační soustava zvládla. Proto se chci soustředit na legislativu v oblasti povolování nových výroben a změnu procesu rezervace kapacit soustavy pro připojení tak, aby šlo o transparentní, předvídatelné prostředí, průběžně zvyšující svoji absorpční schopnost pro připojování nových výroben,“ vyjmenovává své cíle v představenstvu svazu Pavel Doucha, partner právní kanceláře Doucha Šikola advokáti.

„Čtyři roky mého působení v představenstvu prokázaly, že spolupráce mezi Svazem moderní energetiky na straně jedné a Asociací AKU-BAT a Solární asociací na straně druhé velmi dobře fungovala a přinesla konkrétní výsledky. Vzhledem k aktuálnímu dění nejen v energetice věřím, že znovuzvolení do představenstva na další období nám poskytne další prostor společně posouvat moderní energetiku v Česku nadále kupředu,“ upozorňuje na nutnost spolupráce mezi členy svazu znovuzvolený Jan Fousek, výkonný ředitel Asociace pro akumulaci energie (AKU-BAT CZ).

„Svaz moderní energetiky není svázán s jednou technologií, tudíž má potenciál definovat překážky zavádění moderní energetiky, nacházet řešení, být fórem pro diskusi různých technologických platforem, může se stát jakýmsi integrátorem. K tomu bych rád přispěl,“ představuje svou vizi činnosti svazu v příštích letech Vladimír Hlavinka, generální ředitel společnosti TEDOM a upozorňuje na potenciál svazu v propojování různých aktérů na poli moderní energetiky a energetických úspor.

Komunikační stránku svazu vyzdvihuje i znovuzvolený člen představenstva Marek Lang, místopředseda Aliance pro energetickou soběstačnost (AliES). “Vážím si důvěry a možnosti pokračovat v předsednictvu této prestižní a pro moderní energetiku v ČR klíčové organizace. Rád bych, aby se Svaz moderní energetiky i nadále zaměřoval na podporu otevřené komunikace v energetickém sektoru i se státní správou, na odstraňování legislativních i technických bariér a na podporu rozvoje moderních energetických systémů a technologií,” upřesňuje Marek Lang.

„Chci v představenstvu Svazu moderní energetiky prosazovat integraci. Čím více unikátních technologií a postupů svých členů a partnerů Svaz moderní energetiky propaguje, tím důležitější je potřeba propagovat a podporovat způsoby a obchodní modely pro jejich vhodné spojování do komplexních a funkčních řešení,“ vysvětluje své cíle v představenstvu svazu Miroslav Marada, předseda Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES).

„Po letech ostrakizace obnovitelných zdrojů energie se Česká republika vrací mezi vyspělé země a chápe, že bez obnovitelných zdrojů energie nedosáhneme svých strategických cílů. Jejich další rozvoj bude vyžadovat nový a hlubší pohled financujících bank a k této problematice bych rád přispěl,“ říká ke své roli v představenstvu svazu Alois Míka, Senior Energy Expert z ČSOB Advisory.

“Svaz moderní energetiky stál během uplynulých čtyř let u základů restartu obnovitelných zdrojů v Česku. Současná solární vlna je toho dobrým důkazem. Před námi však stojí další výzvy. Je třeba vytvořit pravidla pro rozvoj komunitní energetiky, podpořit nástup ukládání energie či odblokovat dosud nečerpaný potenciál úspor energie. Nové představenstvo, které je složené ze všech průřezových oblastí moderní energetiky, bude velkou posilou pro silný hlas k úspěšnému rozběhu bezemisních řešení v Česku,” uzavírá Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky.

Svaz moderní energetiky sdružuje nejvýznamnější oborové asociace moderní energetiky i klíčová výzkumná univerzitní centra. Díky průřezovému zastoupení expertů umí Svaz nabídnout ucelený pohled na možnosti rozvíjejícího se oboru nové nízkouhlíkové energetiky. Svaz má za cíl proaktivně vstupovat do české i evropské debaty o možnostech proměny energetiky. Zároveň přináší klíčové impulsy, které zajistí přední pozici ČR v oblasti vývoje a výroby progresivních technologií. Právě k příležitostem, které se v oblasti přechodu na nízkouhlíkovou energetiku otevírají, chce v Česku vést širokou diskuzi zaměřenou na prosazení opatření, které podpoří samovýrobu elektřiny, rozvoj akumulace energie, posílí možnosti společné výroby elektřiny a tepla, implementaci chytrých sítí, elektromobility nebo nových prvků v rámci energetického trhu přicházejících s digitalizací. Více informací na www.modernienergetika.cz.

Autor: Tisková zpráva

Foto: Svaz moderní energetiky