Solar Global postaví 47 nových solárních elektráren, většinu s bateriovými úložišti

Skupina Solar Global v rámci Modernizačního fondu získala podporu pro 47 projektů fotovoltaických elektráren a bateriových systémů, a také pro pilotní projekt elektrolyzéru vyrábějícího zelený vodík.

Nové solární projekty o celkovém výkonu téměř 65 megawatt-peak doplní i akumulátory o kapacitě přes 25 megawatthodin. Elektrolyzér na výrobu zeleného vodíku pomocí solární energie bude mít výkon 220 kilowattů a ročně vyrobí osm tun bezemisního vodíku. Celková investice do všech plánovaných projektů přesáhne 2 miliardy korun.

„Dlouho očekávaný restart fotovoltaiky v Česku konečně přišel a jsme rádi, že můžeme být u toho. Nejdostupnějším řešením pro postupnou dekarbonizaci české energetiky je právě rozvoj solární energetiky doplněný o technologie na ukládání energie. Skupina Solar Global je díky rozsáhlým zkušenostem na českém i evropském trhu na tuto výzvu připravena,“ říká zakladatel skupiny Solar Global Vítězslav Skopal.

„Česku chceme nabídnout promyšlená řešení využívající energii z obnovitelných zdrojů. Proto oceňujeme, že stát prostřednictvím Modernizačního fondu podpořil i výstavbu bateriových úložišť a náš pilotní projekt na výrobu zeleného vodíku pomocí energie ze solárních panelů. Právě tyto projekty totiž pomohou stabilizovat síť ve chvílích, kdy fotovoltaika pojede naplno a umožní ukládat energii pro pozdější využití. Akumulaci energie proto využijeme u celých 39 projektů fotovoltaických elektráren z celkem 47 úspěšných žádostí,“ dodává Vítězslav Skopal.

Skupina Solar Global využije čistou solární elektřinu na trhu prostřednictvím svého obchodníka s energií. „Díky společnosti Solar Global Energy, která má v naší skupině na starost obchod s elektřinou, dokážeme efektivně využít výrobní a akumulační systémy při agregaci do jednoho výkonového a kapacitního celku. Ten pak bude velmi důležitým nástrojem pro stabilitu přenosové soustavy a silným prvkem pro obchodování na komoditním trhu,“ upřesňuje výkonný ředitel skupiny Solar Global Zdeněk Tříska.

Největším projektem skupiny Solar Global podpořeným z Modernizačního fondu bude solární park v lokalitě Lišany u Žatce s výkonem 12,5 megawatt-peak doplněným o bateriové úložiště s kapacitou 3 megawatthodiny energie.

Vedle velkých solárních parků skupina uspěla i s 43 projekty o výkonu menším, než 1 megawatt-peak. “Nezaměřujeme se tedy výhradně na velké projekty. Naopak, soustředíme se na využití i menších lokality, které by jinak těžko hledaly smysluplné uplatnění, nebo jej nenašly vůbec,” dodává k plánovaným projektům Zdeněk Tříska.

Čistá energetika jako naděje pro uhelné regiony

Jedním z podpořených projektů je i výstavba fotovoltaické elektrárny na pozemcích bývalé těžební společnosti OKD. Konkrétně jde o brownfield v Orlové na Karvinsku, v části Lazy. Skupina Solar Global zde má v dlouhodobém pronájmu pozemek, který byl součástí areálu pro těžbu černého uhlí a následně byl “rekultivován” pomocí vytěžené hlušiny z okolních hlubinných dolů.

Vzhledem k tomu, že jde o poddolované území, je plocha podle územního plánu určena pro lehkou průmyslovou výrobu, což výstavba fotovoltaické elektrárny splňuje. S ohledem na probíhajícím útlumem těžby uhlí v regionu nabízí solární elektrárna šanci na zachování energetické tradice na Karvinsku - nyní však bez negativních dopadů na životní prostředí.

Elektrárna o výkonu 2,7 megawatt-peak je koncipována tak, aby dokázala maximálně využít sluneční svit v celém spektru od východu až po západ, tedy od brzkých ranních do pozdních večerních hodin. Projekt bude také doplněn i bateriovým úložištěm o kapacitě 1 megawatthodina.

Autor: Redakce Obnovitelně.cz, tisková zpráva

Foto: Solar Global