Největší bateriové úložiště v Česku začalo růst u Mělníka, pomůže stabilizovat síť s obnovitelnými zdroji

Česká skupina DECCI zahájila výstavbu unikátního řešení pro vyšší energetickou bezpečnost a flexibilní využití obnovitelných zdrojů. Součástí bude největší bateriové úložiště v Česku.

Ondřej Novák

10. 4. 2023

Česká skupina DECCI zahájila výstavbu moderního zdroje podpůrných služeb výkonové rovnováhy (SVR) o celkovém výkonu 30 megawattů s názvem Energy nest. Výstavba byla zahájena 30. března 2023 s cílem, aby byl tento hybridní zdroj zprovozněn v květnu 2024. V okamžiku uvedení do provozu se stane flexibilním energetickým zdrojem s největším bateriovým úložištěm v ČR. Hybridní zdroj Energy nest se realizuje v katastru obce Vraňany v okrese Mělník.

Jako zhotovitel hybridního zdroje se na projektu podílí společnost Siemens, s.r.o., hlavními dodavateli technologií jsou společnosti Centrax a SMA Altenso. Prostor však dostávají také čeští experti, a to konkrétně Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, ČVUT, který pro projekt vyvíjí řídící algoritmy na bázi strojového učení.

„Hybridní zdroj Energy nest díky bateriovému systému akumulace energie (BSAE) umožňuje regulační výkon požadovaný provozovatelem přenosové soustavy uvolnit okamžitě. Omezená výdrž BSAE je kompenzována zapojením spalovacích turbín s rychlým startem, vysokou výkonovou dynamikou a nízkými emisemi. Technické řešení představuje kombinaci zdrojů, které se navzájem synergicky doplňují. Koncept hybridního zdroje byl vyvinut s cílem posílit energetickou bezpečnost ČR a podpořit dekarbonizaci České energetiky,“ představuje projekt Darina Merdassi, členka představenstva E.nest Energy.

„Analýzy ČEPS ukazují, že stávající vývoj energetiky může vést k dramatickému poklesu regulačního výkonu pro poskytování SVR. Námi budovaný hybridní zdroj je průkopnickým řešením pro zajištění dostatečného objemu SVR a tím udržení schopnosti zajistit výkonovou rovnováhu mezi spotřebou a výrobou elektrické energie. Naše řešení je modulární, škálovatelné a snadno replikovatelné,“ dodává Darina Merdassi.

Energy nest bude hybridní zdroj

Součástí hybridního zdroje bude bateriové úložiště s výkonem 20 megawattů a kapacitou 22 megawatt hodin a spalovací turbíny s celkovým výkonem 30 megawatt technicky odvozené od leteckých motorů, které zajistí vysokou úroveň flexibility při minimálních provozních nákladech.

Spočítáme vám, kolik můžete ušetřit pomocí domácí fotovoltaiky

Hybridní zdroj bude schopen poskytovat jakoukoliv kombinaci SVR, jmenovitě zálohy pro automatickou regulaci frekvence (FCR), zálohy pro regulaci výkonové rovnováhy s automatickou aktivací (aFRR+) nebo zálohy pro regulaci výkonové rovnováhy s manuální aktivací (mFRR+) až do celkového výkonu 30 MW.

Hybridní zdroj Energy nest byl navržen v souladu s koncepcí moderní energetiky a prosazuje myšlenku oddělení výroby elektrické energie od poskytování SVR. Konvenční zdroj SVR (např. uhelná elektrárna) musí být při poskytování SVR trvale v provozu, oproti tomu lze Energy nest mimo aktivaci služby udržovat v pohotovostním režimu s minimální emisní stopou a bez neefektivního využití paliva.

Technologické řešení Energy nest je navrženo tak, aby v budoucnu bylo možno jako palivo využívat zelený vodík. Koncept hybridního zdroje tak podpoří dosažení národních cílů v oblasti klimatu.

Investorem projektu a budoucím provozovatelem hybridního zdroje je společnost E.nest Energy a.s. Hlavními partnery projektu Energy nest jsou společnosti Siemens, Centra, S?A Altenso a Euroenergy.

Autor: Ondřej Novák, tisková zpráva

Foto: DECCI