Akumulace energie v Evropě láme rekordy. Česku mezitím hrozí pokuty v miliardách

Evropské státy se předhánějí v rychlosti výstavby nových úložišť energie, jen loni byly v Evropě připojeny bateriové systémy o celkovém výkonu 4,5 GW.

Ondřej Novák

1. 4. 2023

Česká republika přitom ale ještě ani nezačala s legislativními úpravami, které se týkají právě akumulace energie či agregace flexibility. Tyto prvky v energetice jsou přitom naprosto nezbytné pro bezpečný rozvoj obnovitelných zdrojů energie (OZE), což potvrdil i nedávno představený plán EU na reformu trhů s elektřinou. O situaci informovala v tiskové zprávě Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT CZ.

Přestože po úpravě legislativy volá již většina energetického sektoru, Česko zákonné ukotvení už roky oddaluje. Za neplnění směrnic Evropské komise přitom Česku hrozí až miliardové pokuty, v implementaci akumulace a agregace flexibility jsme totiž již více než 2 roky v prodlení. Oddaluje se také přijetí novely energetického zákona, tzv. Lex OZE II, která má nastavit pravidla pro energetické komunity a sdílení energie.

„Česko zažívá po letech stagnace významný rozvoj obnovitelných zdrojů, zejména fotovoltaiky, což je skvělá zpráva. Výstavbu nových zdrojů však nedoprovází budování dostatečné kapacity bateriových ani jiných úložišť, která jsou potřeba nejenom k uchování energie z nestabilních zdrojů, ale i pro stabilizaci soustavy a z důvodu bezpečnosti dodávek elektřiny. S rozvojem OZE musí jít akumulace ruku v ruce, což už většina nejen evropských zemí pochopila,“ uvedl výkonný ředitel Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT CZ a předseda představenstva Solární asociace Jan Fousek.

Zařízení pro ukládání energie jsou důležitou součástí budoucí energetiky. V Evropě loni vznikly tisíce bateriových úložišť, nejvíce ve Velké Británii a Německu. Během dvou let se k lídrům přidají další země.

Česko stále váhá

Podle nedávno představených výsledků o stavu bateriové akumulace v Evropě, kterou každý rok zpracovávají analytici z firmy LCP Delta a Evropské asociace pro ukládání energie (EASE), byla loni v Evropě zprovozněna bateriová úložiště o výkonu 4,5 gigawattu. Pro letošní rok asociace očekává až 6,5 gigawattu.

Spočítáme vám, kolik můžete ušetřit pomocí domácí fotovoltaiky

Celý proces úpravy právních předpisů tak, aby baterie či akumulace energie do vodíku, byly ukotveny, se v Česku protahuje. „Kvůli neodůvodněnému oddalování implementace unijních směrnic přitom Česku hrozí až miliardové pokuty. A to v době, kdy se země potýká s obrovským rozpočtovým schodkem,“ upozornil Jan Fousek.

Riziku pokuty ze strany Evropské komise čelí Česká republika kvůli pomalému postupu. „Podpora akumulace či agregace flexibility je přitom explicitně zahrnuta v programovém prohlášení vlády. Není tedy další prostor k manévrům a váhání. V sázce je nejen vyšší ochrana spotřebitelů, ale i hrozba infringementu (řízení pro porušení povinnosti), kvůli více než dva roky dlouhému prodlení s implementací,“ dodal Jan Fousek. V obdobných případech (mimo jiné pomalá implementace OZE) už před Soudním dvorem EU stanulo Slovensko a Bulharsko.

Potenciál akumulace je obrovský

Takzvaná Transpoziční či implementační novela energetického zákona by proto měla být představena co nejdříve, klíčové kapitoly jsou přitom v podstatě hotové z doby, kdy se připravoval nikdy nepřijatý Nový energetický zákon.

„Ani po šesti letech naše legislativa tyto technologie nezná. V porovnání s dalšími státy EU, které zlepšují svoji energetickou účinnost, podporují masivní zavádění variabilní výroby a ukládání energie, není Česká republika schopna se přizpůsobit měnícím se potřebám a ohrožuje tak stabilitu a bezpečnost dodávek elektřiny,“ uzavřel Jan Fousek.

Navzdory chybějící systematické podpoře ze strany státu a aktualizované legislativy už v Česku pomalu vznikají akumulační projekty. Například společnost SUAS Group na začátku roku oznámila spuštění velkého bateriového úložiště na Sokolovsku. Projekt o kapacitě 7,45 megawatthodin ukazuje, že obnovitelné zdroje v kombinaci s akumulací mohou představovat zajímavou formu revitalizace uhelných regionů.

Velké plány má v oblasti akumulace i ČEZ, který do roku 2030 plánuje vybudovat baterie o kapacitě 300 megawattů. Společnost letos spustila úložiště o kapacitě 10 megawatthodin ve Vítkovicích.

Autor: Ondřej Novák, tisková zpráva

Úvodní foto: Pavel Baroch