Hledáte solidní firmu na instalaci solární elektrárny? Pomůže index kvality

Spolu s ohromným zájmem veřejnosti o vlastní výrobu energie ze střešních fotovoltaických panelů se na trhu vyrojily stovky nových firem, které nabízejí instalace solárních elektráren.

Pavel Baroch

13. 1. 2023

Ale kterou z nich si vybrat? Jakou má zákazník záruku, že si vybere skutečně kvalifikovanou a poctivou firmu? Solární asociace vypracovala zásady kvality pro instalaci a servis fotovoltaických instalací. Má 28 bodů a může se k němu přihlásit každý zájemce.

Česko zažilo rekordní solární rok. V roce 2022 bylo připojeno celkem 33 760 fotovoltaických elektráren o celkovém výkonu 288,8 megawatt-peak. Oproti roku 2021, kdy bylo postaveno 9 321 elektráren s výkonem 62 megawatt-peak, to představuje nárůst o 262 procent co do počtu a o 366 procent co do výkonu. Stejně jako předloni i v uplynulém roce dominovaly malé elektrárny do 10 kilowatt-peak, tedy především domácí instalace na střechách.

Ohromný hlad po vlastní výrobě čisté energie ale přinesl poměrně očekávaný problém: nedostatek kvalifikovaných montérů a solidních instalačních společností. „Počet dotazů na vhodné řešení elektrárny a spolehlivého dodavatele byl loni enormní,“ potvrdil ředitel Solární asociace Jan Krčmář.

Proto asociace vypracovala osmadvacetibodový index kvality pro výstavbu střešních fotovoltaik. „Jejich splnění ze strany instalační firmy by mělo každému zájemci o solární elektrárnu garantovat dostatečné informace, kvalitně provedený projekt, bezproblémovou montáž a bezpečný provoz zařízení,“ konstatoval Krčmář.

Asociace hodlá na svých internetových stránkách zveřejnit seznam svých členských firem, které se tento kodex kvality zavázaly dodržovat. Sdružení má nyní přibližně stovku členů, na trhu ale své služby nabízí několikanásobně více instalačních firem.

Součástí indexu kvality je například prohlášení, že firma nenabízí zákazníkovi řešení s maximální výší státní dotace, ale s maximálním přínosem pro něj. Dalším bodem je, že od zákazníka nepožaduje zaplatit plnou cenu předem, po podpisu smlouvy požaduje maximálně 60 procent z celkové částky.

Firma by měla být rovněž připravená předložit zákazníkovi reference dokončených projektů. Také by instalaci měla provést podle všech podmínek provozovatele distribuční soustavy nebo v souladu s požárními a dalšími předpisy.

Při předávání hotové instalace by zástupci společnosti také měli vysvětlit ovládání elektrárny. Předáním instalace by komunikace se zákazníkem podle dalšího bodu indexu kvality neměla skončit a na jeho telefonické či písemné podněty by měla firma odpovědět do pěti dnů.

Nebezpečí požárů

Solární asociace současně doporučila, aby si lidé nemontovali fotovoltaické panely svépomocí. Nejenže tím příliš neušetří, ale může to být i nebezpečné. Před neodbornou instalací varovala rovněž Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT).

„U neodborně instalovaných střešních fotovoltaik bývá často podceňováno složení komponentů z hlediska hořlavosti, vytváření požárních úseků, odstupové vzdálenosti, kombinace solárních panelů se střešním pláštěm nebo užití nehořlavých, neodkapávajících kabelů s minimem kouře v případě požáru,“ upozornil v tiskové zprávě Miroslav Machalec, autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb a technologická zařízení staveb.

Spočítáme vám, kolik můžete ušetřit pomocí domácí fotovoltaiky

Machalec se často pohybuje spolu s příslušníky Hasičského záchranného sboru, a tak viděl například střechy, které jsou zcela zakryté fotovoltaickými panely. To může být nebezpečné při případném požáru, protože hasící látka nepronikne do střešních konstrukcí a půdních prostor.

Zároveň zjistil, že nejsou dodržovány bezpečnostní normy, chybí popisy a schémata pro hasiče, podle nichž by mohli zařízení na střeše vypnout nebo odpojit od sítě celou stavbu. Časté je rovněž podceňování zásahu objektu bleskem.

„Nebezpečí požáru, respektive jeho rozšíření, platí pro fotovoltaické systémy, které nebyly instalovány odborně a kde stavba nebyla upravena odpovídajícím způsobem. To obvykle znamená bez detailního projektu zohledňujícího i požární bezpečnost nebo s neprověřenými součástkami bez potřebné atestace,“ varovali ve společném prohlášení Ladislav Čmelík, předseda Profesního aktivu technika prostředí staveb ČKAIT, a Petr Dospiva, předseda Profesního aktivu technologická zařízení staveb ČKAIT.

Od gastronomie k solárům

Jak se podnikatelské prostředí ve fotovoltaickém oboru razantně mění, dokládají příklady firem, které se původně věnovaly jiné činnosti. Například společnost L.U.C. působila sedm let v oblasti HORECA (ekonomický pojem označující segment hotelnictví a různých druhů gastronomických provozů – pozn. aut.). V poslední době se ale začala potýkat s výrazným poklesem poptávky a rozhodla se přeorientovat právě na soláry.

„Oblast fotovoltaických systémů je dynamická, často se mění ceny zboží i dopravy, proto v tuto chvíli nemůžeme přesněji odhadovat, jak nám porostou zisky,“ řekl Maroš Kubalík, jednatel společnosti L.U.C. Dalším příkladem je firma Reddo, která původně fungovala jako dodavatel reklamních předmětů. Jako zajímavý sektor – minimálně pro rok 2023 – vidí právě fotovoltaiku. A do budoucna má velké plány.

„Dnešní doba je složitá a situace nahrává firmám, které jsou schopné se rychle přizpůsobit. V covidu jsme se také přizpůsobili a firma vyrostla několikanásobně. Chceme vybudovat zákaznickou síť montážních firem, které budeme zásobovat. Také se chceme zaměřit na stavby fotovoltaických elektráren na klíč, především pro firmy, ideálně nad sto kilowattů,“ řekl Petr Spáčil ze společnosti Reddo.

Autor: Pavel Baroch

Ilustrační foto: Pixabay