Revoluční evropský návrh: Povolování nových solárních elektráren a tepelných čerpadel zabere maximálně měsíc

Rada Evropské unie pravděpodobně už 24. listopadu projedná návrh novely, který revolučním způsobem změní povolovací procesy u nových obnovitelných zdrojů energie a tepelných čerpadel.

Ondřej Novák

15. 11. 2022

Návrh dokumentu se už minulý týden objevil na Twitteru a Evropská komise ho následně zveřejnila na webu. Novela počítá s výrazným zkrácením povolování fotovoltaických elektráren umístěných na budovách, zjednoduší povolování tepelných čerpadel a urychlí modernizaci stávajících instalací. Platnost návrhu ale bude omezená, protože se jedná jen o dočasné nařízení reagující na energetickou krizi.

„Návrh nařízení je radikálním krokem, který přinese zásadní změny pro různé kategorie obnovitelných zdrojů energie. V tomto případě lze s plnou odpovědností říci, že jde o skutečnou revoluci. Výsledkem bude rychlejší a jednodušší výstavba nových solárních a větrných elektráren, modernizace a zvyšování kapacity těch stávajících a jednodušší povolování tepelných čerpadel,“ říká Pavel Doucha, partner advokátní kanceláře Doucha Šikola advokáti.

Úprava konkrétně počítá s uvolněním podmínek pro výstavbu obnovitelných zdrojů a souvisejících zařízení v oblastech podléhajících ochraně přírody. Nařízení ale zároveň stanoví, že provozovatelé solárních a větrných elektráren musí přijmout zmírňující opatření, jejichž dodržování bude kontrolováno.

„Ochrana přírody v lokalitách Natura 2000 a v chráněných ptačích oblastech a ochrana vod nesmí být důvodem pro zamítnutí výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů a souvisejících zařízení, například bateriových úložišť. V současné době jde o jednu z největších bariér realizace zejména větrných a částečně i solárních elektráren,“ vysvětluje znění návrhu Pavel Doucha s tím, že cílem není dát úplně stranou ochranu přírody, ale přizpůsobit hodnocení dopadů výroben obnovitelných zdrojů energie závažnosti zásahu do přírody. Ten je podle Douchy vždy rozhodně nižší než u drtivé většiny jiných záměrů, ať již jde o průmyslové nebo dopravní stavby. Přitom nároky na povolovací procesy jsou stejné.

Povolování solárů nejdéle do měsíce

Novela přinese také výrazné urychlení a usnadnění výstavby fotovoltaických elektráren. Například u instalací na budovách a dalších stavbách, jako jsou například protihlukové stěny u dálnic a železnic, návrh počítá s tím, že projekty budou muset získat povolení stavby a připojení k síti nejdéle do jednoho měsíce od podání žádosti. A to bez ohledu na velikost a instalovaný výkon solárních panelů.

Výrazné zkrácení lhůty bude znamenat výzvu zejména pro úředníky a distributory. „Do jednoho měsíce tak musí úřady vydat povolení a provozovatel distribuční soustavy uzavřít smlouvu o připojení i na velké střešní instalace na průmyslových halách o rozloze v hektarech a instalovaném výkonu v řádu jednotek megawatt,“ upozorňuje Pavel Doucha.

Kolik vám vydělají solární panely a jak rychle je můžete mít na střeše vašeho domu?

Pokud Rada Evropské unie návrh skutečně přijme, tak u menších solárních elektráren o instalovaném výkonu do 50 kilowattů bude platit další výrazné zjednodušení. Pokud do jednoho měsíce úřad nestihne vydat povolení a distributor uzavřít smlouvu, investor stavby se může chovat, jako by povolení a smlouvu získal. Oproti současnému stavu jde o zásadní posun, protože investoři dnes na povolení instalací takovýchto výkonů většinou čekají i déle než čtvrt roku.

„Zjednodušení vítáme, ale záleží na tom, jak se podaří evropskou legislativu implementovat na národní úrovni,“ komentuje návrh Jan Krčmář, výkonný ředitel Solární asociace, a dodává, že státy v přijímání evropských směrnic mnohdy postupují příliš pomalu.

„Často jsme bohužel svědky toho, že se na evropské úrovni přijme nějaké nařízení, které se ale na národní úrovni dlouho neprojeví. Příkladem může být třeba legislativa nutná pro akumulační kapacity nebo jednotná kontaktní místa pro zřízení obnovitelných zdrojů. Zároveň by některá zjednodušení povolovacího procesu měla jednoznačně platit i pro zdroje o výkonu nad 50 kWp, aby členské státy mohly rychleji budovat i větší instalace,“ upozorňuje Krčmář.

Pořízení nové fotovoltaické elektrárny od podpisu smlouvy po připojení k síti letos mohlo trvat i přes tři čtvrtě roku. Částečně byly na vině nízké kapacity instalačních firem a krize v dodavatelských řetězcích, důvodem však mohou být také průtahy v povolování na úřadech a u distributorů.

„Kapacita instalačních firem solárních elektráren postupně narůstá a globálně porostou také dodávky fotovoltaických panelů nebo baterií. Je však třeba urychlit také samotné povolování staveb a jejich připojení k síti. Nelze čekat deset let na novou větrnou turbínu nebo tři roky na novou solární elektrárnu. Evropský návrh by mohl povolování konečně odbrzdit. Maximální lhůty pro povolení stavby a připojení k distribuční síti celý proces pořízení fotovoltaických elektráren smrsknou třeba jen na čtvrt roku,“ komentuje novelu Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky.

Perné období pro úředníky

Návrh nezapomíná ani na stávající instalace obnovitelných zdrojů energie. Novela totiž výrazně usnadní obnovu zdrojů čisté energie, které se blíží ke konci své životnosti. Pokud se provozovatel solárního nebo větrného parku, bioplynové stanice či vodní elektrárny rozhodne pro modernizaci a zvýšení výkonu, povolení bude muset získat nejpozději do roka. A to včetně změny smlouvy o připojení k distribuční soustavě.

Zvládněte zimu i bez ruského plynu. Tepelné čerpadlo přinese pohodu i velké úspory rodinného rozpočtu

„Nařízení navíc uvádí, že pokud navýšení instalovaného výkonu po modernizaci nepřesáhne 15 %, pak dokonce musí provozovatel distribuční soustavy uzavřít změnu smlouvy o připojení nejpozději do jednoho měsíce od podání žádosti, ledaže by dospěl k závěru, že zařízení jako takové je nebezpečné provozovat, například pokud zařízení nemá platnou revizi a nebo se jedná o zařízení, které je prostě technicky nekompatibilní s připojením do distribuční soustavy,“ vysvětluje Pavel Doucha.

Na výrazné zkrácení lhůt se můžou těšit i zájemci o tepelná čerpadla. Povolení změny topné soustavy spočívající v instalaci topného čerpadla bude opět muset být vydáno nejpozději do jednoho měsíce od podání žádosti. A provozovatelé distribučních soustav budou muset bez dalšího odkladu souhlasit s připojením tepelných čerpadel o výkonu do 12 kilowattů.

Velká tepelná čerpadla s výkonem do 50 kilowattů pak distributoři budou muset připojit automaticky bez dalšího posuzování, pokud alespoň 60 procent výkonu zařízení pokryje výroba z vlastního obnovitelného zdroje.

„Nařízení má platit jeden rok od schválení a je tedy myšleno jako krizové, dočasné opatření. Je zjevné, že úředníky a pracovníky distribučních společností čeká perné období při vyřizování žádostí o povolení stavby a o připojení obnovitelných zdrojů energie, pokud bude snaha výše popsaná pravidla dodržet,“ uzavírá Pavel Doucha.

Autor: Ondřej Novák

Ilustrační foto: Ondřej Novák