Největší bateriové úložiště i solární parky. Sokolovsko přechází od uhlí k moderní energetice

Těžba uhlí na Sokolovsku postupně končí, energetická tradice ale nikoliv. Místo fosilních paliv se tento region postupně přeorientovává na obnovitelné zdroje a ukazuje, jakou cestou se můžou vydat i další uhelné regiony v Česku.

Ondřej Novák

3. 2. 2023

Společnost SUAS BESS například tento týden zprovoznila v lokalitě u Královského Poříčí největší bateriové úložiště v Česku. Má kapacitu 7,45 megawatthodin a jeho cílem je udržování stability elektrické sítě. Baterie pro úložiště dodala společnost Nimble, která je zajistila od holandské firmy Alfen. Na zajištění právních služeb se podílela kancelář Doucha Šikola advokáti, která se specializuje na legislativu v moderní energetice.

„Jsme rádi, že jsme měli příležitost podílet se na realizaci největšího bateriového úložiště v Česku. Zastupovali jsme dodavatele technologie při sjednávání smluvních podmínek dodávky, výstavby, uvedení do provozu a podmínek servisu. Bylo nutné zohlednit specifika technologie bateriového úložiště, zejména ověřování splnění technických podmínek pro účely certifikace baterie jako součásti zařízení pro poskytování služeb flexibility,“ řekla Obnovitelně.cz právnička Dana Stejskalová z kanceláře Doucha Šikola advokáti.

Společnost navíc do budoucna plánuje stavbu dalšího bateriového úložiště, které by mělo mít ještě modernější technologie (více se dočtete v reportáži Pavla Barocha).

Slunce a vítr místo uhlí

Nové bateriové úložiště je jen zlomkem plánů, kterými se Sokolovsko chce přenést od fosilních paliv k moderním a čistým zdrojům energie. Karlovarský deník upozornil, že skupina SUAS Group plánuje postavit velké fotovoltaické parky v Novém Sedle, Lítově a Smolnici. V závěru loňského roku navíc spustila solární park u Vintířova v hodnotě 145 milionů korun.

Spočítáme vám, kolik můžete ušetřit pomocí domácí fotovoltaiky

Společnost také dokončila fotovoltaický park Lipnice, který leží na okraji dolu Kateřina, a jde o pilotní projekt, na kterém skupina chce ověřit svou schopnost budovat podobné instalace. Výkon elektrárny bude 2,7 megawattu.

Celkem má SUAS Group na fotovoltaické parky připraveno 2,7 miliardy korun, skupina již vytipovala i několik lokalit pro větrné elektrárny. Celkový instalovaný výkon plánovaných projektů bude 235,4 megawattu, což je skoro polovina výkonu jednoho bloku jaderné elektrárny Dukovany.

Bývalé lomy čeká revitalizace

Společnost Sokolovská uhelná nedávno představila zastupitelům obce Svatava strategický projekt „Udržitelná revitalizace a resocializace lokality Medard“. Jezero Medard vzniklo lidskou činností, nachází se na místě bývalého zatopeného hnědouhelného lomu Medard – Libík. Těžba zde skončila v roce 2000 a jde o největší umělé jezero v Česku. Strategický projekt má za cíl zpřístupnit celou oblast kolem jezera.

„Tento strategický projekt jednoznačně vymezuje území, které bude vždy přístupné veřejnosti a naplňuje tak motto „Břeh patří všem“. To bude platit i v okamžiku, kdy se lokalita v okolí Medardu začne dále rozvíjet. Žádný budoucí rozvoj či výstavba tak neomezí přístup veřejnosti k jezeru v celé délce jeho břehové linie,“ vysvětlil Pavel Poc, člen představenstva Sokolovské uhelné a skupiny SUAS Group.

V plánu je otevření a využití břehové linie jezera pro pěší, sportovce na kolech, inline bruslích a pro další návštěvníky. Multifunkční stezka v délce 13,5 kilometru podél jezera počítá i s možností průjezdu vozů záchranky. Poblíž Svatavy se plánuje v první fázi projektu vybudování parkoviště se 122 místy, infocentrum a muzeum. Po trase stezky vyrostou stanoviště s naučnými prvky – ptačí oáza, zážitková zóna a další. Projekt by měl být postupně dokončován do roku 2026. Obdobné zázemí s parkovištěm vznikne také u Habartova.

Autor: Ondřej Novák

Úvodní foto: SUAS Group