Redakce Obnovitelně.cz

Obnovitelně.cz přináší informace o moderní energetice v širších souvislostech udržitelné ekonomiky. Čtenáře informujeme o aktuálním dění ve využití obnovitelných zdrojů, udržitelném životě a ochraně přírody.