Čína a USA dokončují obří gravitační baterie. Dokáží pokrýt spotřebu tisíců domácností

Ve Spojených státech a v Číně právě dokončují stavební práce na dvou obrovských gravitačních bateriích, které by měly být efektivním řešením, kam ukládat energii z obnovitelných zdrojů.

Princip gravitačních baterií spočívá ve zvedání těžkého předmětu, například betonu. S pomocí kladky a s využitím přebytečné elektřiny z obnovitelných zdrojů stroj závaží zvedne, a když je naopak energii potřeba vrátit do distribuční sítě, závaží začne klesat k zemi a přemění kinetickou energii zpět na elektřinu.

Závaží těžká 35 tun navíc švýcarská inženýrská firma baterií Energy Vault vyrobila z levných a často odpadových materiálů, jako je například důlní hlušina či městský odpad.

Výhodou gravitačního systému je, že není závislý na svém okolí, může tak být postaven téměř kdekoliv, i přímo pod větrnými turbínami či mezi solárními panely. Podle ředitele Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT CZ Jana Fouska je ale největším problémem finanční neefektivita.

„V porovnání s jinými typy úložišť, zejména s bateriovými systémy, to příliš nevychází. Chybí možnost škálování energie, tedy to, v čem vyniká například systémy bateriových úložišť,“ vysvětluje.

Podle společnosti Energy Vault budou mít jednotlivé bloky gravitačních baterií kapacitu až 80 megawatthodin a budou schopny nepřetržitě poskytovat výkon čtyři až osm megawattů po dobu osmi až šestnácti hodin.

Zástupci společnosti tvrdí, že zařízení je tak efektivnější než čerpadla či vodní elektrárny.

„Výsledkem je až osmdesátiprocentní obousměrná účinnost s minimální přídavnou spotřebou, ve srovnání s chemickými bateriemi, které vyžadují tepelný management k prodloužení životnosti,“ uvádí společnost Energy Vault.

„Každá forma akumulace je důležitá a je v našem zájmu podporovat všechny dostupné technologie pro ukládání energie. Gravitační baterie mají navíc obrovskou výhodu obrovského počtu cyklů, kdy stačí vyměnit jen například lana a některé další mechanické části celého systému, na rozdíl od tradičních baterií,“ říká Fousek.

V Číně by se mělo jednat o 122 metrů vysoký projekt pro společnost China Tianying, která se zabývá nakládáním s odpady a jejich recyklací. Projekt je navržen tak, aby měl kapacitu skladování 100 megawatthodin energie, což může po dobu jednoho dne napájet 3 400 domácností, a systém by měl být dokončen v červnu.

Na druhé straně v Texasu je zřízen systém pro energetickou společnost Enel, který bude mít 140 metrů vysokou konstrukci. Celková kapacita projektu bude 36 megawatthodin.

Text: Kristýna Čermáková

Foto: Unsplash