Sdílet elektřinu musí být možné napříč celým Českem, upozorňuje prezidentka AKE ČR

Prezidentka Asociace komunitní energetiky ČR Patrícia Čekanová shrnuje v komentáři pro Obnovitelně.cz dosavadní vývoj kolem novely energetického zákona Lex OZE 2.

Do Poslanecké sněmovny zamířila novela LEX OZE 2, jejímž účelem je podpořit komunitní energetiku, sdílení vyrobené elektřiny mezi spotřebiteli a také akumulaci energie, což prosazuje ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

V úterý 31. ledna 2023 uspořádal hospodářský výbor ve spolupráci s Národním institutem pro životní prostředí seminář na téma komunitní energetiky, kde byl zmíněný návrh novely blíže představen. V návaznosti na předloženou novelu bych nicméně ráda upozornila také na nově se objevující nedostatky, které by mohly narušit rostoucí zájem investorů. Za jeden z nich lze považovat měření a fakturaci výroby po etapách namísto celkové fakturace, která je v Evropě standardem.

Návrh novely LEX OZE 2 procházel od roku 2022 dlouhou fází připomínkování, přičemž nedávno byl odeslán do Poslanecké sněmovny. Představa je kupříkladu taková, že obecní úřad vyrábějící elektřinu ze solárních panelů na své střeše bude moci tuto energii posílat do přilehlé mateřské školy.

Obdobně i váš soused bude moci odebírat elektřinu od vás a podobně. Tento pozměňovací návrh hodnotím jako velmi přínosný. Jinými slovy, připravovaný návrh odstraňuje legislativní bariéry pro rozvoj menších, decentralizovaných obnovitelných zdrojů energie, a to zejména v oblasti komunitní energetiky.

V poslední měsících je však čím dál diskutabilnější, zda je pořízení solární elektrárny na střechu rodinného či bytového domu tak výhodné, jak by být mohlo. Příčinou je měření a účtování výroby a spotřeby elektřiny po fázích namísto celkového účtování, které je v Evropě standardem. Ministerstvo průmyslu a obchodu sice při přípravě novely slibovalo přechod na součtové účtování, avšak nyní od něj na nátlak distribučních společností ustupuje.

Jak to tedy v praxi funguje? Pokud máte střešní fotovoltaiku, rozděluje se vyrobená elektřina rovnoměrně mezi tři fáze. Naproti tomu spotřeba v domě je rozdělena nerovnoměrně. To vede k situacím, kdy majitel solární elektrárny dodává elektřinu do sítě v jedné fázi (za mizernou cenu) a v jiné fázi musí elektřinu nakupovat od svého dodavatele (za plnou cenu – včetně plateb za distribuci).

Ráda bych dále upozornila na vznikající nedostatky, které by mohly vzrůstající zájem z řad investorů narušit. Dle advokátní kanceláře SOLID LEGAL, se kterou jsem svůj postřeh konzultovala, může nedostatečná právní úprava rozvoj přibrzdit.

„Domníváme se, že revoluce sdílení veřejnoprávního majetku se soukromoprávními subjekty může být ‚zabrzděna‘ nedostatečnou právní úpravou týkající se regulace nakládání s majetkem obcí a jejich mísení s majetkem soukromých osob. Stále totiž platí, že obce mohou prodávat obecní majetek pouze za cenu tržní (tj. v místě a čase obvyklou) a prodej za cenu nižší musí řádně odůvodnit, jinak je takové jednání neplatné,“ sdělují k problematice sdílení elektrické energie v rámci energetických společenství JUDr. Bc. Leoš Brantál, LL.M., a Mgr. Ing. Martin Števko, advokáti, kteří se v SOLID LEGAL zaměřují na energetické právo.

S cílem shrnout informace o připravované novele LEX OZE 2 uspořádal hospodářský výbor ve spolupráci s Národním institutem pro životní prostředí seminář Komunitní energetika – potřeba reálných a praktických řešení. Uskutečnil se v úterý 31. ledna 2023, a to konkrétně v budově Poslanecké sněmovny.

Spočítejte si úsporu a získejte střešní elektrárnu do několika týdnů

O úvodní slova se podělili Ivan Adamec, předseda hospodářského výboru PSP ČR, a Alexandr Vondra, prezident Národního institutu pro životní prostředí. Zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu René Neděla a členka rady Energetického regulačního úřadu Markéta Zemanová představili návrh novely energetického zákona (LEX OZE 2), jehož dopady na praxi přednesli Radim Černý, místopředseda představenstva ČEZ Distribuce, a.s., Martin Durčák, předseda představenstva ČEPS, a.s., a Jiří Gavor, výkonný ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií.

Seminář završila rozsáhlá diskuse mezi přítomnými, ke kterým patřil například bývalý český premiér Mirek Topolánek, Eliška Beranová z Unie komunitní energetiky nebo Martin Sedlák ze Svazu moderní energetiky. Ti mimo jiné představili prostřednictvím prezentací příležitosti pro ČR v návaznosti na navrhovanou novelu.

V samotném závěru bych se ráda vyjádřila k vizi sdílení energie napříč Českou republikou. Ani průlomová novela LEX OZE 2 tuto možnost nepřipouští a zahrnuje pouze regionální a lokální sdílení. Obnovitelná energie sdílená mezi členy komunity na místní a regionální úrovni je naprosto v pořádku a tyto iniciativy vítáme, nesmíme ale zapomínat ani na největší komunitu, která u nás může vzniknout, za niž považuji celou Českou republiku.

Proto pokládám za zásadní umožnit sdílení energie v celé naší zemi a neomezovat ho jen na určité oblasti. Věřím, že tento krok by v blízké budoucnosti výrazně pomohl zvýšit zájem o fotovoltaiku na tuzemském trhu a komunitní energetika by tak úspěšně navázala na prosperující rok 2022.

Autor: Patrícia Čekanová

Úvodní foto: Pixabay