Jihomoravský Soutok je malá Amazonie. Ochranu potřebuje stejně jako její velká sestra

Pavel Baroch | 8. 3. 2023

Jihomoravský Soutok je malá Amazonie. Ochranu potřebuje stejně jako její velká sestra

Ministerstvo životního prostředí, Jihomoravský kraj a místní obce se po desítkách let konečně dohodli, že na soutoku řek Moravy a Dyje vznikne chráněná krajinná oblast.

Je to už více než patnáct let, co jsem poprvé navštívil jihomoravskou krajinu mezi řekami Morava a Dyje. To území mě doslova okouzlilo. Úžasnými lužními lesy, ale také solitérními duby, tůněmi, mokřady, slepými říčními rameny, pasekami, nivními loukami se spoustou vzácných živočichů a rostlin. Domov tam našel třeba roháč obecný nebo orel královský. Viděl jsem i odvrácenou stránku tohoto území: masivní kácení stromů, „zpracování“ lesní půdy a vysazování lesních plantáží.

Průvodce mi tehdy dělal entomolog Lukáš Čížek z Biologického centra Akademie věd. Díky němu jsem pochopil, v jak unikátním území, které ve střední Evropě nemá obdoby, se nacházíme. Když jsem přemýšlel, jak výjimečnost zdejší přírody pojmenovat tak, aby byla srozumitelná i pro laickou veřejnost, zvolil jsem termín Moravská Amazonie.

Zdejší oblast se skutečně dá s trochou nadsázky svým významem přirovnat k deštným pralesům. Ty tvoří jen několik procent plochy Země, ale žije v nich většina živočišných i rostlinných druhů. A zároveň je Amazonie nemilosrdně kácena, takže hrozí totální rozvrat celého přírodního společenstva.

Soutok je klíčové území

Několik tisíc kilometrů čtverečních na soutoku Dyje s Moravou je také naprosto mimořádných. Žije zde například hmyz, který se nevyskytuje nikde jinde na světě. Některé druhy jsou zase na jižní Moravě nejpočetnější.

„Z hlediska ochrany naší přírody je to naprosto klíčové území,“ řekl mi tehdy entomolog Čížek. Platí to dodnes. Stejně jako mé označení Moravská Amazonie, z něhož se stal všeobecně používaný pojem, který si osvojili nejen ochránci přírody z nevládních organizací, ale rovněž botanici, ornitologové anebo někteří politici.

To, že jde o mimořádnou lokalitu, dokládá skutečnost, že jihomoravské lužní lesy se staly součástí evropské soustavy Natura 2000 a že zde vznikla i Biosférická rezervace Dolní Morava, kterou zde vyhlásilo UNESCO. Jenže k účinné ochraně vzácného společenství to bylo stále málo.

Mohlo se zdát, že tomu nemůže nic bránit. Zvláště když si uvědomíme, že většinu zdejšího regionu obhospodařuje stát prostřednictvím svého podniku Lesy České republiky. Jenže jakékoli snahy o velkoplošnou ochranu lokality, která má dokonce parametry národního parku, vycházely několik desítek let na prázdno. Ať už to byla snaha o rozšíření Chráněné krajinné oblasti Pálava, nebo o zcela novou CHKO.

Když lesník škodí lesu

Mezi odpůrce patřili především lesníci ze státního podniku. Jak jeden z nich uvedl před lety v místním tisku: „I malé dítě ze základní školy ví, že obilí, když dozraje, je nutné ho sklidit a poorat pro další úrodu. A tak je to i s lesem.“

Na počátku tohoto století už to přitom vypadalo nadějně, ale vláda v roce 2011 nakonec ze záměru vyhlásit CHKO Soutok vycouvala. Zůstalo jen u ochrany omezených ostrůvků. Vznikla tak paradoxní situace, že zatímco v unikátní Moravské Amazonii byla chráněna jen dvě procenta tamní krajiny, v „zabetonované“ Praze to na různé úrovni byly více než čtyři procenta přírody.

Spočítejte si úsporu a získejte střešní elektrárnu do několika týdnů

Teď už to ale konečně vypadá, že se území po dlouhých letech dočká skutečné ochrany. Ministerstvo životního prostředí se domluvilo s tamními starosty i Jihomoravským krajem na vzniku chráněné krajinné oblasti. Je to rozumné a správné rozhodnutí. Moravská Amazonie potřebuje ochranu stejně jako její velká sestra – skutečná Amazonie.

Nejde přitom o to, aby se v lužním lese na soutoku Dyje s Moravou už nepokácel ani strom. Naopak, ještě než se zde před pár staletími začalo s intenzivním lesním hospodařením, než se zde začala vytvářet továrna na dřevo, rostl mezi řekami řídký les. A mezi stromy se pásl dobytek.

Má-li zdejší vzácná fauna přežít, musí se na některých místech původní řídký les zase obnovit, což se někde bez kácení neobejde. Musí se to ovšem dělat citlivě, s ohledem na charakter vzácné přírody. Aby nešly k zemi všechny stromy z rozsáhlých ploch, tamní půda se nezorala a pak se zde vysázel nový hustý les.

Čím dříve toto ekologické hospodaření v CHKO Soutok vznikne, tím pro zdejší krajinu lépe. Splatí se tím velký dluh zdejší přírodě. Ale také našim předkům. Člověk byl nedílnou součástí této krajiny – obýval ji odpradávna a díky svému citlivému přístupu ji vtiskl jedinečnou a harmonickou podobu. A bude to také dárek pro generace budoucí.

Autor: Pavel Baroch

Ilustrační foto: Jan Miklík, AOPK