Prospěje Pražanům koalice na vládním půdorysu? Znečištění nebo klimatickou krizi nejspíš nevyřeší

Nové pražské vedení zřejmě opět nesebere odvahu řešit palčivé problémy, jako je zklidnění dopravy nebo nastavení férovějších pravidel pro developery, upozorňuje Anna Vinklárková z Arniky.

Hned po složení slibu 3. listopadu 2022 jsme jako organizace Arnika zaslali pražským zastupitelům otevřený dopis, ke kterému se přidalo 20 dalších pražských spolků. Apelovali jsme v něm na ně, aby umožnili větší zapojení občanů do rozvoje města, zpřísnili požadavky na developery nebo účinně chránili stromy a životní prostředí, a to nejen na sídlištích, ale i v centru města, a také začali koncepčně řešit klimatickou krizi i krizi bydlení. Zareagovalo na tyto podněty staronové pražské vedení?

Podle koaliční smlouvy, podepsané 15. února 2023, to tak nevypadá. O kvalitní život Pražanů se tak bude třeba důrazně hlásit i v tomto volebním období. V programových prioritách totiž v některých oblastech chybí jakýkoli závazek. V jiných nové vedení plánuje vyjít vstříc všem, i když jdou jejich zájmy přímo proti sobě. Proto se některým tématům také vyhýbá. A v některých kapitolách dokonce číhá skryté nebezpečí.

Slibem neurazíš

Konkrétní závazky chybí u nové koaliční smlouvy v klíčových bodech, jako je městské či družstevní bydlení. Pozitivní kroky jako Městská nájemní agentura nebo Sociální nadační fond se proto mohou stát jen nenaplněnými sliby.

Naopak v dopravě plánuje nové pražské vedení všechno – preferenci MHD a vlaků, zlepšování průjezdnosti silnic i podporu pěších a cyklistů. A to i přesto, že se právě zlepšování podmínek pro jízdu autem v Praze může se zlepšováním podmínek pro pěší a cyklisty vylučovat.

Témata, jako je zklidnění dopravy či řešení parkování, v koaliční smlouvě nenajdete. Vypadá to, že nové pražské vedení bohužel opět nesebere odvahu řešit palčivé problémy, jako je humanizace magistrály, zavedení mýta, nízkoemisní zóny či jiného omezení průjezdu aut Prahou, zavedení zón s povolenou rychlostí 30 km/h či odmítnutí výstavby druhé ranveje letiště.

Budeme stavět, ale nevíme co

Absurdní je například závazek přijetí nového územního plánu Prahy, tzv. Metropolitního plánu, který je hned prvním bodem programových priorit. Ten je už od počátku svého vzniku kritizován řadou odborníků pro přílišnou vstřícnost k obřím developerským projektům. Jeho podoba se navíc může po zapracování připomínek městských částí, dotčených orgánů, ale i vlastníků a veřejnosti z veřejného projednání, zásadně změnit.

Nyní ji mají v rukou úředníci magistrátu a Institutu plánování a rozvoje. Umím si představit, že bych se jako zastupitelka zavázala k tomu, že budu požadovat třeba minimální podíl bydlení v rozvojových územích, nikoli však k tomu, že schválím kritizovaný dokument, o kterém teď ani nevím, jak bude vypadat. Zastupitelé se v koaliční smlouvě zavázali k tomu, že schválí zajíce v pytli.

Součástí koaliční smlouvy je rovněž požadavek na financování či spolufinancování velkých infrastrukturních staveb státem. Zcela tu však schází snaha o uzákonění finančních odvodů developerů na veřejnou vybavenost.

Zvládněte zimu i bez ruského plynu. Tepelné čerpadlo přinese pohodu i velké úspory rodinného rozpočtu

Přitom jde v rozvoji města o potenciálně značný investiční zdroj a Praha sama ví, že pokud se v současné době pokouší nějaké smlouvy s developery dojednat, velmi brzy naráží na zákonné limity. Je pochopitelné, že Praha na strategické dopravní stavby požaduje více peněz od státu, v prvé řadě by ale měla žádat vládu, aby jí změnou zákona umožnila přísnější požadavky na developery, neboť v tuto chvíli ztrácí velkou finanční sílu, kterou by mohla využít ke svému prospěchu.

Legalizace trestné činnosti

Za vyloženě problematickou pak považuji deklaraci podpory kontroverzní novely zákona o cestovním ruchu, tzv. “Airbnb zákona”. Ta by totiž znamenala legalizaci dnes nelegálního zneužívání bytů pro Airbnb.

Tisíce bytů, které by měly sloužit trvalému bydlení, jsou dnes využívány pro krátkodobé ubytovávání. Podle současných zákonů přitom nelze zneužívat místo pro bydlení pro hotelové služby, jen je potřeba, aby úřady začaly vymáhat plnění platných zákonů. Místo toho se pod záminkou vyřešení problémů, jako je např. hluk, vymýšlí úpravy zákonů, díky kterým může dojít k legalizaci a nárůstu podnikání, které má přímou vazbu na čím dál palčivější bytovou krizi v Praze.

Praha poprvé, Praha podruhé, Praha potřetí

Praha potřebuje v době bytové a klimatické krize, vysoké inflace a auty znečištěného ovzduší jasnou politiku s důrazem na ochranu životního prostředí, bytovou politiku a regulaci automobilové dopravy. Bohužel to nevypadá, že by tato témata byla pro staronové pražské vedení prioritní.

Podle programových priorit koaliční smlouvy se bude v Praze v následujících letech očividně hlavně hodně stavět. Jen není jasné co a pro koho – to bude pravděpodobně záležet na tom, co bude nejvýhodnější dle poptávky na trhu, nikoli na tom, co je nejpotřebnější pro Pražany. Pro Prahu tak nemusí být koalice na vládním půdorysu prospěšná – stejně jako poslaneckou sněmovnu i pražský magistrát už obcházejí v zájmu svých investic lobbisti.

Autor: Anna Vinklárková

Úvodní foto: Unsplash