S klimatickým plánem v Praze počítáme, říkají Piráti. Konkrétní opatření jsou ale zahalena tajemstvím

Programové prohlášení nové pražské koalice se klimatu věnuje jen okrajově. Některá opatření navíc budou kontroverzní. Půjde zejména o případné omezování automobilové dopravy.

Ondřej Hudec

2. 3. 2023

Po dlouhých měsících se hlavní město konečně dočkalo nového vedení. Na jednání zastupitelstva 16. února byla zvolena nová Rada v čele se staronovým primátorem Bohuslavem Svobodou (ODS). Náměstka pro dopravu mu bude dělat bývalý primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Životní prostředí bude mít na starosti Pirátka Jana Komrsková. Koaliční smlouva je však v oblasti životního prostředí spíše obecná a konkrétní body neobsahuje.

Vyjednávání o nové koalici v Praze působilo jako jeden z nekonečných vztahových seriálů. Jednotlivé strany se nedokázaly posunout přes vzájemné názorové rozpory a hádaly se i o samotný počet míst v nové Radě města. Po dlouhých měsících se však konečně podařilo vyjednat kompromis.

Koalice SPOLU má v nové Radě včetně primátora Bohuslava Svobody pět postů, Piráti čtyři a hnutí STAN dva. Zajímavostí je, že minulý primátor Zdeněk Hřib bude mít nově na starosti dopravu. Oblast životního prostředí připadne taktéž Pirátům, konkrétně Janě Komrskové, která působila v komunální politice na Praze 10.

Problematice životního prostředí se v nové koaliční smlouvě věnuje kapitola nazvaná „Životní prostředí a klimatický plán“. Klimatickou politiku však zmiňuje spíše velmi okrajově.

„Budeme průběžně aktualizovat Klimatický plán s cílem zajistit čistší vzduch ve městě, zdravější životní prostředí a vyšší energetickou soběstačnost města,“ píše nová koalice a dále klíčový závazek hlavního města nijak nerozvíjí.

Nová Rada dále plánuje ochladit Prahu a zlepšit klima rozšířením zelených i vodních ploch. Na úpravu veřejných prostranství chce využít finance z evropských i jiných fondů. Také chce v rámci nové výsadby obnovit i staré stromy.

Vyplatí se vám střešní solární elektrárna? Spočítejte si úsporu

V koaliční smlouvě se také píše o snaze předcházet vzniku odpadů nebo optimalizaci vytápění v budovách, které jsou v majetku města. Nové vedení chce rovněž zpřehlednit systém údržby městské zeleně a veřejného prostoru a usilovat o návrat vody do města pomocí úprav potoků nebo nádrží.

Nové klimatické projekty? Spíš udržování zažitých pořádků

V programu však chybí ucelená strategie v rámci klimatického plánu. Je také otázkou, zda bude nové vedení nakloněno některým projektům, které schválila či předpřipravila ještě minulá Rada, ale zejména pro ODS jsou kontroverzní, protože jdou proti duchu podpory individuální automobilové dopravy. Jedná se například o návrat tramvají na Václavské náměstí a k metru Budějovická, nebo mnohokrát slibované omezení průjezdu aut centrem.

Jakákoliv koncepce mající za cíl udržitelnější dopravu v hlavním městě se navíc nemůže vyhnout otázce parkování, které je dnes extrémně levné, potažmo zavedení mýta pro vjezd do širšího centra.

Je vůbec šance, že se bude nové vedení těmto otázkám seriózně věnovat? „Během vyjednávání jsme klimatickému plánu věnovali velké množství času a procházeli jsme každé opatření z něj, jedno po druhém, a shodli jsme se na drtivé většině z nich. Neočekáváme, že by v koalici nad tímto tématem nastaly nějaké neshody,“ mírní však obavy pro Obnovitelně.cz sama nová radní Komrsková.

Klimatický plán podle ní nemá v tuto chvíli vlastní bod v koaliční smlouvě z toho důvodu, že jeho agenda se rozpadá celkem do gescí čtyři členů rady – primátor Svoboda zastřešuje body týkající se energetiky, pod prvního náměstka Zdeňka Hřiba spadají body týkající se udržitelné mobility, náměstkyně Komrsková zodpovídá za části týkající se cirkulární ekonomiky a adaptace na změnu klimatu, a do kompetence radního Hrozy spadají body týkající se infrastruktury.

Komrsková: S klimatickým plánem počítáme

„My jako Piráti s naplňováním jednoznačně počítáme, protože to byl jeden z našich šesti vlajkových projektů, se kterým jsme šli do komunálních voleb. Piráti se chovají předvídatelně, drží svoje slovo a sliby před volbami. Ty platí také po volbách. Podrobně se budeme věnovat jednotlivým opatřením a nástrojům klimatického plánu v koaličním prohlášení, které rada připraví výhledově do dvou měsíců od jejího zvolení,“ dodala nová radní.

Polevit podle svých slov nechce ani nový náměstek pro dopravu Hřib. „Opakovaně jsme v kampani zmiňovali, že budeme věnovat náležitou péči všem druhům dopravy. Čili veřejné, pěší, cyklistické i automobilové. Hlavní důraz pak budu klást na rozvoj veřejné hromadné dopravy a její prioritizaci. Spojení sousedících městských částí po obvodu města tramvajovým okruhem umožní lidem přesednout na těchto trasách z aut do MHD. Součástí koaliční smlouvy je také závazek reformy parkování na základě dat za účelem postupného zklidňování centra,“ doplňuje Hřib pro Obnovitelně.cz své priority.

Ekologické hnutí Arnika, které pražskou politiku dlouhodobě sleduje, je však zatím k plánům nového vedení spíše rezervované. “Praha potřebuje v době bytové a klimatické krize, vysoké inflace a auty znečištěného ovzduší jasnou politiku s důrazem na ochranu životního prostředí, bytovou politiku a regulaci automobilové dopravy. Bohužel to nevypadá, že by tato témata byla pro staronové pražské vedení prioritní. Podle programových priorit koaliční smlouvy se bude v Praze v následujících letech očividně hlavně hodně stavět,” uvádí za Arniku Anna Vinklárková.

V programových prioritách nové pražské koalice také podle Arniky chybí v klíčových oblastech, jako je městské či družstevní bydlení, konkrétní závazky. Rovněž chybí požadavky pro developery a na výstavbu včetně velkých brownfieldů. V jiných oblastech, jako je třeba doprava, plánuje podle neziskové organizace nové pražské vedení naopak vyhovět všem „Preferuje MHD a vlaky, chce zvyšovat průjezdnost silnic i podporovat pěší a cyklisty. A to i přesto, že se zlepšování podmínek v jedné oblasti může s pokrokem v jiné vylučovat,“ varuje Arnika.

Autor: Ondřej Hudec

Foto: Pixabay