Koncentrace nebezpečného oxidu dusičitého v Praze násobně přesahuje limity, ukázal výzkum

Úroveň NO2 ve všech oblastech regionu hlavního města Prahy, kde byly rozmístěny měřicí přístroje, překračuje doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) týkající se znečištění.

Ondřej Novák

1. 3. 2023

Koncentrace oxidu dusičitého (NO2) v pražském ovzduší dosahují znepokojivých hodnot. Zjistila to nezisková organizace Senzorvzduchu na základě roční vědecké kampaně, kdy měřila hodnoty oxidu dusičitého na vybraných místech v Praze.

Organizace sledovala koncentrace NO2 na dvacítce míst v Praze po dobu 12 měsíců od února 2022 do ledna 2023. Je to poprvé, kdy se v Praze měřily koncentrace NO2 na tolika místech a po tak dlouhou dobu za účasti občanské iniciativy.

Měření probíhalo prostřednictvím takzvaných vzorkovačů, „pasivních“ přístrojů v podobě malých plastových trubiček, které výzkumníci ponechali po určitou dobu ve venkovním prostředím. Vzorkovače tam absorbovaly NO2 jako houba a každý měsíc se vyměňovaly za nové.

Absorpci NO2 v odebraných vzorkovačích analyzovali vědci z laboratoře Passam AG ve Švýcarsku. Na vybraných lokalitách v Praze bylo od února 2022 do ledna 2023 umístěno celkem 240 vzorkovačů, vždy 20 vzorkovačů po dobu přibližně jednoho měsíce.

Umístění vzorkovačů se obecně řídilo požadavky stanovenými ve směrnici EU o kvalitě ovzduší (2008/50). Výzkumníci je instalovali v dýchací výšce 1,5 až čtyři metry od země v odstupu od větších překážek. V případě dopravních lokalit byly vzorkovače umístěny ve vzdálenosti do deseti metrů od obrubníků a nad 25 metrů od křižovatek.

Vyplatí se vám střešní solární elektrárna? Spočítejte si úsporu

Od února 2022 byly na 14 monitorovacích místech v Praze zaznamenány hodnoty NO2, které čtyřnásobně překračovaly hodnoty stanovené v doporučeních WHO. Rozmezí naměřených hodnot se pohybovalo od 25 µg na metr krychlový až po nejvyšší naměřenou hodnotu 66 µg na metr krychlový.

Všech 20 míst zaznamenalo průměrné roční koncentrace NO2 vyšší než 30 µg na metr krychlový, což je nejméně trojnásobek doporučení WHO. Všechna měření organizace zveřejnila v interaktivní mapě na webu.

Tři stanice zaznamenaly průměrné roční koncentrace nad 50 µg na metr krychlový, pětkrát vyšší, než je doporučená úroveň. Podle české normy, která stanovuje doporučený roční průměr NO2 40 µg na metr krychlový, přesáhlo roční průměrné měření 14 stanic z 20.

Doporučení WHO pro NO2 stanoví množství 10 µg na metr krychlový v souladu s nejnovějšími vědeckými údaji o účincích znečištění ovzduší na zdraví, zatímco Evropská unie a Česká republika stanovují poněkud odlišnou úroveň 40 µg na metr krychlový, která vychází především z technické proveditelnosti a nákladů spojených s dodržováním předpisů.

Revize evropských norem právě probíhají a s největší pravděpodobností budou stanoveny na dvojnásobek doporučení WHO, tedy na 20 µg metr krychlový s horizontem plnění do roku 2030.

„K výzkumu mě přivedla souvislost znečištěného ovzduší na průběh nemocnosti v ČR v návaznosti na pandemii covid-19. S úřady zatím v kontaktu nejsme ale plánujeme po vydání zprávy oslovit MŽP a Prahu,“ řekl Obnovitelně.cz předseda spolku Senzorvzduchu Michael Lažan.

Měření spolku Senzorvzduchu je jednou z aktivit provedených na území Prahy. Další měření byla v Praze prováděna například Centrem pro životní prostředí v roce 2019 a 2021 nebo dobrovolníky Sensor.Community v roce 2020. Senzorvzduchu vybíral lokality i podle těchto předešlých měření, aby byly výsledky porovnatelné.

Obzvláště znepokojující je úroveň NO2 zaznamenaná v okolí škol, veřejných institucí a nemocnic. Znečištěním ovzduší jsou ohroženy zejména děti a osoby se zdravotními problémy.

NO2 má každoročně v Praze na svědomí několik stovek předčasných úmrtí. V Praze je situace nejhorší z celé České republiky. Evropská komise s Prahou vede od roku 2016 aktivní řízení pro porušování předpisů ohledně neplnění zákonných limitů: „V České republice byly v aglomeraci Praha překročeny roční mezní hodnoty pro NO2 a v současné době neexistuje platný plán kvality ovzduší pro aglomeraci Praha“, stojí v rozhodnutí.

Organizace navíc upozorňuje, že v hlavním městě není vůbec vyvíjeno úsilí o zlepšení kvality ovzduší zavedením nízkoemisní zóny, která by omezila vjezd vozidel nejvíce znečisťujících ovzduší. Zóna byla odmítnuta a zavedení mýtného systému je v nedohlednu.

„Vyzýváme tak obce na území Prahy, aby na svém území zvýšily počet pěších ulic, zejména tam, kde se nacházejí školy. Doporučujeme zvětšit prostor vyhrazený pro aktivní a sdílenou mobilitu, urychlit elektrifikaci vozidel nezbytných pro mobilitu lidí žijících, pracujících nebo projíždějících a zvýšit komunikaci o nebezpečí znečištění ovzduší a dostupných řešeních boje proti němu,“ uvedla organizace.

Autor: Ondřej Novák

Úvodní foto: Pixabay