Budoucnost jsou obnovitelné zdroje, říká šéfka Asociace komunitní energetiky

Pavel Baroch | 24. 5. 2022

Budoucnost jsou obnovitelné zdroje, říká šéfka Asociace komunitní energetiky

Členská základna Svazu moderní energetiky se rozrostla o Asociaci komunitní energetiky ČR, které otevírá příležitost pro komunitní výrobce čisté energie a nabízí společný hlas energetických sdružení právě v oblasti komunitní energetiky. „Se Svazem moderní energetiky máme mnohé společné cíle. Od členství očekáváme spolupráci v oblasti podpory komunitní energetiky, která přispívá nejen ke společensky odpovědnému rozvoji energetických komunit, ale také k využívání zelené energie obecně,“ řekla Patrícia Čekanová, prezidentka Asociace komunitní energetiky ČR. A v rozhovoru pro Obnovitelně.cz dodala: „Obnovitelné zdroje energie, ať už jde o sluneční, větrnou nebo vodní energii, biomasu, bioplyny a další, považuji za budoucnost energetiky.“

Proč vlastně vznikla Asociace komunitní energetiky ČR? Kdo s tímto nápadem přišel?

Asociace komunitní energetiky ČR vznikla na základě trendu, který u nás momentálně sledujeme – obce, města a jiné instituce a společnosti mají zájem podílet se na tvorbě komunitní energetiky a sdílet čistou zelenou energii mezi svými subjekty. Nápad založit asociaci tak přišel na základě poptávky po informacích. Zájemci o tvorbu komunitní energetiky si totiž zcela přirozeně pokládají otázky typu: Jak máme začít? Kdy máme začít? Jakým směrem se vydat a co využívat, aby to bylo opravdu efektivní? Co vůbec tvorba komunitní energetiky obnáší? Kdo mi s tím vším pomůže? Potřebují zkrátka poradní orgán. Naše asociace se jím ráda stane a pomůže jim komunitní energetiku rozběhnout, tvořit, případně se stát její součástí.

Kolik už máte členů? A koho byste mezi sebou rádi viděli?

Jsme poměrně nová asociace, takže momentálně nové vztahy teprve navazujeme – včetně potenciálních kolegů. Máme tři zakládající členy a očekáváme, že se jejich počet v nejbližší době rozšíří o další. Typickým členem naší asociace by měly být spolky, družstva, sdružení, organizace nebo společnosti, které se chtějí podílet na tvorbě komunitní energetiky. Rádi bychom zkrátka mezi námi viděli každého, kdo má zájem vytvářet zelenou energii, a to jakýmkoliv způsobem, a sdílet ji mezi sebou v rámci institucí.

Jaké jsou hlavní cíle vaší asociace? Proč je jedním z vašich hlavních cílů decentralizace energetiky?

Naším hlavním cílem je právě podporovat decentralizaci energetiky a vytváření energetických komunit napříč Českou republikou, tedy snížit míru závislosti na centrálních dodávkách elektrické energie s maximálním využitím obnovitelných zdrojů. Důvod je jednoduchý. Vzhledem k aktuální situaci na trhu – zvyšování cen energií – je potřebné, aby se každý, kdo má možnost vyrábět zelenou energii z obnovitelných zdrojů, mohl zapojit. Jsme připraveni podat pomocnou ruku a poradit všem, kteří budou chtít komunitní energetiku tvořit. Dále chceme například expertně připomínkovat návrhy právních předpisů přímo i nepřímo se týkajících komunitní energetiky, případně i energetiky jako celku, ale i vzdělávat širokou veřejnost o potřebě komunitní energetiky a možnostech jejího využití.

Patrícia Čekanová, prezidentka AKE ČR
FOTO: AKE ČR

Jaké máte krátkodobé plány, ale i dlouhodobé vize?

Pokud jde o naše momentální plány, věnujeme se komunikaci s představiteli veřejné a státní správy, abychom jim vysvětlili, proč je důležité využívat obnovitelné zdroje energie a vytvořenou energii sdílet mezi sebou. Naše asociace má skutečně také dlouhodobé plány – chceme pomáhat tvořit jednotlivé spolky, družstva a další jiné organizace zaměřené na komunitní energetiku, aby mohly energii mezi svými subjekty sdílet a spravovat ji. Budeme v této souvislosti usilovat o co nejpřiměřenější distribuční poplatky.

Které druhy energií mají z vašeho pohledu největší budoucnost?

Obnovitelné zdroje energie, ať už jde o sluneční, větrnou nebo vodní energii, biomasu, bioplyny a další. Všechny tyhle možnosti považuji za budoucnost energetiky.

V čem se vaše asociace liší od jiných organizací zaměřených na zelenou energetiku?

Asociace komunitní energetiky ČR není komerčně založený subjekt a nevznikla ani za účelem zisku. Zelenou energii nevyrábíme, pomáháme a radíme veřejné a státní správě i soukromé sféře, zkrátka komukoliv, kdo chce tvořit komunitní energetiku.

V čem vidíte hlavní problémy komunitní energetiky?

Hlavní problém vidíme v legislativě, protože pojem komunitní energetika ještě není zákonem definovaný. V souvislosti s tím mohou nastat další problémy. Energetický zákon, který se nyní připravuje, bude totiž definovat nejen komunitní energetiku, ale i podmínky jejího fungování v České republice. Na základě legislativy se tak budou připravovat takové kroky, jako je například plánování a příprava projektů, jejich realizace, ukončení či vyřizování dotace.

Jaké jsou vaše osobní zkušenosti s touto oblastí?

Od roku 2021 jsem předsedkyní představenstva Energetického družstva vlastníků fotovoltaických elektráren. Jeho cílem je vytvořit největší fotovoltaickou elektrárnu v České republice z mikrozdrojů. Každý člen družstva je naším partnerem, výrobcem elektrické energie, nikoliv pouze odběrným místem. Skrze toto energetické družstvo vlastníků tak už komunitní energetiku tvoříme.

Autor: Pavel Baroch

Foto: Asociace komunitní energetiky ČR