Údaje na energetických štítcích berte s rezervou. Nové spotřebiče se vyplatí porovnat v databázi

Ondřej Novák | 3. 11. 2022

Údaje na energetických štítcích berte s rezervou. Nové spotřebiče se vyplatí porovnat v databázi

Od března loňského roku došlo k přeštítkování některých skupin elektrospotřebičů podle nové legislativy Evropské unie. Ovšem jiné skupiny spotřebičů se starými štítky jsou stále na trhu. V dalším díle našeho seriálu o energetických úsporách poradíme, jak poznat nový energetický štítek a jak se vyznat v údajích o spotřebě.

Seriál: Jak uspořit energie?

Energetické štítky mají za úkol poskytnout zákazníkům jednoduchou a přehlednou formou informace o energetické účinnosti vybraných skupin domácích spotřebičů. Jde zejména o pračky, myčky, sušičky, chladničky, odsavače, trouby, ale i televize nebo zdroje osvětlení. Původně byly zavedeny v roce 2010 a měly stupnici A až D. Spolu s technologickým vývojem ale účinnost spotřebičů stoupala do té míry, že došlo k zavedení i skupin A+, A++ a A+++.

„Když byly předchozí štítky zaváděny, definované parametry pro jednotlivé energetické třídy nebyly zdaleka tak ambiciózní, jak by odpovídalo technologickému vývoji. V průběhu doby došlo k tomu, že štítky dosáhly výrazně vyšší energetické účinnosti v definovaných energetických třídách. Proto se dodatečně vytvářely energetické třídy A+, A++ a A+++, ale výrobky se pak samozřejmě vyvíjely ještě dál,“ vysvětluje důvody přeštítkování generální ředitel Sdružení evropských výrobců domácích spotřebičů APPLiA CZ Radek Hacaperka.

Starý energetický štítek pro chladničku platný od roku 2010.
Foto: Evropská komise

Proto u některých produktových skupin přišla Evropská komise s novou legislativou, a to s platností od roku 2021. Nejvyšší třídou v nové stupnici zavedené v březnu 2021 je tak třída A. Tato nová legislativa ale zároveň počítá s tím, že energetická účinnost spotřebičů může nadále růst, proto umístění spotřebičů v jednotlivých třídách není definitivní. Pokud se zvýší množství produktů v nejvyšších třídách A a B, celá stupnice se posune. Rozhodnutí bude vycházet z údajů zanesených v evropské databázi spotřebičů EPREL.

Nové štítky jsou na první pohled odlišné

Přeštítkování se týká všech výrobků v definovaných produktových skupinách uváděných na trh od loňského jara. Výrobci také během přechodného období přikládali k produktům jak nové, tak i staré štítky, a zákazníci tak mohli rozdíly porovnat. „Rozdíly se ale nedají úplně porovnávat, protože metodiky měření pro každou produktovou skupinu se zásadně změnily. Obecně se ale dá říct, že spotřebiče v některých produktových skupinách, které byly v nejvyšší třídě A+++, mohly spadnout do výrazně nižších tříd, třeba do D nebo E,“ upozorňuje Hacaperka.

Nový energetický štítek pro pračku platný od roku 2021.
Foto: Evropská komiseNové štítky mohou zákazníci poznat zejména podle toho, že je na nich umístěný QR kód s odkazem na podrobné informace o produktu. V horní polovině se nachází barevně odlišená stupnice A až G, kdy A znamená nejúspornější třídu, G pak nejméně hospodárnou. Stupnice starých štítků oproti tomu končila písmenem D. Ve střední části štítku je nově k dispozici údaj o spotřebě v kilowatthodinách vztažených k počtu cyklů nebo délce času používání. Například u praček nebo myček štítek udává spotřebu za sto cyklů, u televizorů spotřebu za 1 000 hodin provozu.

Ve spodní části energetického štítku najdeme další informace o provozu spotřebiče, například údaje o délce úsporného programu, hlučnosti, spotřebě vody na jeden cyklus, kapacitě prádla či sad nádobí, u televizí pak o typu displeje a jeho úhlopříčce.

Zvládněte zimu i bez ruského plynu. Tepelné čerpadlo přinese pohodu i velké úspory rodinného rozpočtu

„Úsporný spotřebič poznáte právě podle toho, do jaké je zařazen třídy, ale údaj berte spíše jako orientační. Opravdovou spotřebu poznáte jen z údaje o deklarované spotřebě elektrické energie, který je uveden ve středu štítku,“ vysvětluje Hacaperka s tím, že spolu s novými štítky mají výrobci uvádějící své produkty na trh Evropské unie povinnost zadávat údaje o produktech i do databáze EPREL. Do databáze mají přístup i zákazníci, kteří zde mohou vytipované spotřebiče porovnat a vybrat ten opravdu nejúspornější. Jednoduché porovnání předpokládané spotřeby můžete najít i na stránkách projektu Úsporné spotřebiče.

Důkladně prostudujte návod

Hacaperka ale upozorňuje, že deklarovaná spotřeba má určitá omezení. Hodnota uvedená na štítku totiž pochází z laboratorního měření. To zohledňuje standardní uživatelské chování, jde o průměrný provozní mód, který je pro všechny produkty dané kategorie stanoven stejně, právě proto, aby byl porovnatelný. Ale reálná spotřeba se odvíjí od toho, jak spotřebič v reálném životě používáme.

„Údaje jsou skutečně orientační a abyste dosáhli deklarované spotřeby, musíte se chovat jako průměrný zákazník. Ve chvíli, kdy se zákazník chová zodpovědně a například lednici plní tak, jak má, co nejméně ji otevírá a má ji umístěnou v normálních klimatických podmínkách, tak potom se deklarované spotřebě přiblíží. Ve chvíli, kdy ji bude mít v místnosti, na kterou například přes léto praží slunce a jeho dítě ji bude otevírat každých pět minut, tak bude skutečná spotřeba vyšší než deklarovaná,“ říká Hacaperka.

Jak konkrétní výrobek správně používat, se uživatelé mohou dozvědět z návodů přiložených ke spotřebičům. Například spotřebu chladniček může snížit správné rozmístění potravin, u myček a praček pak výrobci uvádějí konkrétní tipy, jak spotřebič správně naplnit nebo jak jej správně udržovat. Účty za energie totiž může nezanedbatelně zvýšit i třeba zanesená myčka, pračka plná vodního kamene a nebo roky neodmrazovaná chladnička.

Autor. Ondřej Novák

Úvodní foto: Pixabay