Díky elektromobilitě vzniknou v Česku tisíce nových pracovních míst. Pracovníky ale čekají rekvalifikace

Přechod na elektromobilitu bude znamenat velkou proměnu českého automobilového průmyslu, včetně přeškolení zaměstnanců. V konečném důsledku ale českému pracovnímu trhu odklon od aut se spalovacími motory přinese pozitiva.

Ondřej Novák

30. 10. 2022

Koncem desetiletí by totiž v automobilovém průmyslu a souvisejících sektorech mělo pracovat o pět tisíc lidí víc než dnes. Podobně pozitivní změnu přinese elektromobilita i firmám v Německu. Naopak Polsko nebo Španělsko se bude potýkat s úbytkem pracovních míst v průmyslu.

Tyto závěry přinesla studie Czech Automotive Industry in Transition o možných dopadech elektromobility na pracovní místa v příštím desetiletí, kterou zpracovala společnost Boston Consulting Group ve spolupráci s AutoSAP, LEEF Technologie a institucí EUROPEUM.

Před pandemií covid-19 automobilky v Česku vyráběly zhruba 1,4 milionu lehkých vozidel ročně a tento průmyslový sektor byl tradičně silným a stabilním motorem růstu české ekonomiky. Transformace dopravy ale přináší řadu výzev, které budou muset automobilky překonat. Přechod na elektromobilitu přitom v posledních letech zrychluje a podle odhadů by už v roce 2026 měly elektromobily představovat více než polovinu nových prodaných vozů nejen v Česku, ale i ve světě.

„V roce 2019 pracovalo v Automotive v Česku 335 tisíc lidí. V budoucnu se ale toto číslo nejen změní, ale promění se i struktura pracovních míst. Budeme potřebovat víc softwarových inženýrů než dřív,“ řekl na konferenci Forum Elektromobilita 2022 Kristian Kuhlmann, ředitel a partner v Boston Consulting Group. Do roku 2030 by počet lidí v českém automobilovém průmyslu měl mírně vzrůst.

160 tisíc lidí bude potřebovat rekvalifikaci

Výzkumníci brali při zpracování studie v úvahu nejen klíčová odvětví automobilového průmyslu, jako jsou výrobci OEM součástek, dodavatelé nebo poskytovatelé údržby, ale započítali také vliv na návazná odvětví. Tedy na dodavatele zařízení, výrobce paliv a elektřiny nebo poskytovatele palivové a nabíjecí infrastruktury.

„Dopady na pracovní místa jsou v dlouhodobém výhledu mírně pozitivní, do roku 2030 přibude asi pět tisíc pracovních míst,“ řekl. Marc Schmidt, Project Leader v Boston Consulting Group. Dodal, že s adaptací českého automobilového průmyslu na transformaci dopravy bude souviset nutnost rozsáhlých rekvalifikačních programů a struktura pracovních míst se promění i napříč regiony.

„Změní se 155 tisíc pracovních míst. 85 tisíc se změní mírně, lidé zůstanou ve stejné společnosti, budou potřebovat mírné přeškolení. 40 tisíc lidí bude potřebovat přeškolení i relokaci. A 30 tisíc pracovních míst bude zcela nových, třeba v produkci baterií,“ dodal Schmidt.

Podobné dopady budou k vidění i v dalších zemích Evropy. Vedle Česka bude mít transformace dopravy pozitivní dopad na počty pracovních míst třeba v Německu. Odborníci odhadují, že zejména díky výrobě baterií tam vznikne 25 tisíc nových pracovních míst. Naopak v Polsku sedm tisíc pozic zanikne a španělský průmysl přijde dokonce o 29 tisíc pracovních míst. Celkem v Evropské unii zanikne 35 tisíc pracovních míst.

Česko nesmí zaspat

Aby Česká republika upevnila svou pozici v automobilovém průmyslu, musí podle výzkumníků vytvořit průmyslu vhodné podmínky pro posun v kvalifikaci zaměstnanců. Podniky by pak měly provádět strategické plánování pracovní síly, aby určily požadavky na zvyšování kvalifikace a rekvalifikaci. A také aby měly cíle pro nábor a udržení pracovníků.

„Každá studie se opírá o určité předpoklady. Přestože uvedené scénáře působí v evropském kontextu velmi pozitivně, stojí na předpokladech aktivního konání a spolupráce vlády, privátního sektoru i vzdělávacích institucí. Budeme zcela jistě potřebovat rozvinout bateriový průmysl, zabezpečit pracovní sílu s dostatečnou kvalifikací a strategicky komunikovat elektromobilitu i během českého předsednictví v Radě EU,“ komentuje výsledky studie výzkumný pracovník institutu EUROPEUM Michal Hrubý.

Cílem studie je stimulovat kroky k řízené transformaci automobilového průmyslu tak, aby byla zaručena konkurenceschopnost a nedošlo ke zbytečným ztrátám. „Český autoprůmysl se na transformaci dlouhodobě připravuje. Už v roce 2017 jsme s vládou podepsali Memorandum o budoucnosti automobilového průmyslu v ČR, jehož hlavním cílem bylo právě poukázat na změny, které čistá mobilita, technologický progres a nové přístupy v průmyslu přinesou,“ říká Zdeněk Petzl, výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu.

České firmy mají podle Petzla výhodu v tom, že řada v Česku vyráběných součástek je využitelných jak ve vozech se spalovacími motory, tak i v elektromobilech. Petzl tak neočekává žádné dramatické změny. Ve výrobě ale bude podle něj nutné více se zaměřit na proškolení zaměstnanců v automatizaci a robotizaci, prediktivní údržbu, interní logistiku a specifické výrobní procesy. Velkým tématem bude také digitalizace, zejména 3D tisk, umělá inteligence nebo analytika velkých dat.

Autor: Ondřej Novák

Foto: Pixabay