Chudší domácnosti dostanou 55 miliard korun na energetické úspory. Stát podpoří i opravy svépomocí

Prostředky z Modernizačního fondu budou dostupné i domácnostem, prioritně těm nízkopříjmovým. Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí mají na energetické úspory připraveno 55 miliard korun.

Ondřej Novák

26. 9. 2022

Peníze bude stát rozdělovat přes program Nová zelená úsporám. Ten se podle ministryně životního prostředí Anny Hubáčkové (za KDU-ČSL) ještě více zjednoduší a otevře širšímu okruhu domácností. Peníze z programu budou určené i na částečné renovace, které domácnosti provedou svépomocí. Od příštího roku budou lidé moci žádat i o dotace na výměnu plynových kotlů za obnovitelné zdroje.

„Aktuální bilance dotačního programu Nová zelená úsporám je opravdu rekordní,“ uvedla Hubáčková. Státní fond životního prostředí od loňského října přijal přes 56 tisíc žádostí o dotace v objemu 11,2 miliardy korun. Za letošek pak eviduje trojnásobný počet žádostí oproti celému roku 2020 a dvojnásobek oproti roku 2021.

„Skokový nárůst je patrný zejména u fotovoltaiky a tepelných čerpadel. Jen pro představu: zatímco v předchozí etapě programu jsme od roku 2015 do podzimu 2021, tedy za 7 let, přijali na fotovoltaické systémy 20 tisíc žádostí o dotaci, jen za posledních 12 měsíců jich dorazilo přes 34 tisíc,“ shrnuje ministryně s tím, že počet žádostí, které dříve pracovníci ministerstva zaregistrovali za celý měsíc, dnes chodí za jeden den. Podařilo se přitom už takřka vyčerpat prostředky vyčleněné z Národního plánu obnovy a ministerstvo musí hledat nové zdroje.

„Finančními prostředky z Modernizačního fondu si vytvoříme v programu Nová zelená úsporám polštář pro kontinuální příjem žádostí na další roky a zároveň jej otevřeme dalším skupinám domácností, a to i těm nejvíce ohroženým energetickou chudobou, které nemají dostatek peněz na předfinancování, jako tomu bylo doposud,“ dodává Hubáčková.

Nový program pro rezidenční sektor

Posílení investic v programu Nová zelená úsporám o prostředky z Modernizačního fondu umožní ministerstvu i nadále podporovat potřebná úsporná opatření u obytných budov, jako jsou instalace domácí střešní fotovoltaiky či výměny zdrojů energie. Ministryně Hubáčková přidává: „Podpora by se od příštího roku měla rozšířit i na velmi žádané výměny plynových kotlů v domácnostech za obnovitelné zdroje.“ Program se také výrazně zjednoduší po administrativní stránce, bude obsahovat výhodnější podmínky pro domácnosti s nižšími příjmy a zvýhodnění pro budovy se sociálními byty.

Státní fond životního prostředí vytvořil v Modernizačním fondu také zcela nový program HOUSEnerg, který je zaměřený na zvýšení energetické účinnosti v rezidenčním sektoru. Program bude zdrojově pokrývat jak standardní Nová zelená úsporám, tak i připravovaný podprogram Nová zelená úsporám light. „Program připravujeme dlouhodobě, průběžně komunikujeme s Evropskou investiční bankou. Pokud jej na svém říjnovém jednání schválí Investiční výbor, jsme připraveni postupně doplňovat finanční zdroje do Nové zelené úsporám a zároveň budeme tento standardní program průběžně rozšiřovat o nové aktivity,“ uvádí Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR, jehož úřad je za rezort příjemcem a zprostředkovatelem finančních prostředků z Modernizačního fondu.

Zatepli si sám, stát na to přispěje

Zmíněný program Nová zelená úsporám light bude součástí balíčku rychlé a efektivní pomoci domácnostem. Peníze na něj půjdou z Modernizačního fondu. Ministerstvo jeho prostřednictvím podpoří snadno realizovatelné úpravy a částečné renovace rodinných domů, které přinesou domácnostem okamžitou a citelnou úsporu energií. Stát tímto způsobem přispěje třeba na zateplení fasády, stropu pod půdou, střechy nebo výměnu dveří či oken. Lidé budou moci o prostředky žádat bez nutnosti vypracovat projekt nebo složité energetické výpočty.

Kolik vám vydělají solární panely a jak rychle je můžete mít na střeše vašeho domu?

„Půjde opravdu o rychlá opatření s významným efektem úspory energie, určená prioritně pro vlastníky domů nejvíce ohrožené energetickou chudobou. Program, který ve zkratce označujeme jako NZÚ light, bude pracovat s jednotkovými dotacemi dle rozsahu opatření. Domácnost na takové renovace obdrží v součtu až 150 tisíc korun, a to i předem formou zálohy,“ uvádí Hubáčková. Program bude doplňovat standardní podporu z Nové zelené úsporám, zejména s ohledem na menší rozsah opatření. Ta budou moci být realizována jak svépomocí, tak dodavatelsky. Do budoucna by se pak měla stát základem komplexnějších energeticky úsporných rekonstrukcí budovy.

Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo práce a sociálních věcí také společně budují síť poraden, která má poskytnout kvalifikované poradenství ohledně sociálních dávek, možností řešení energetických úspor nebo využití obnovitelných zdrojů energie. Součástí sítě se stanou i krajská pracoviště Státního fondu životního prostředí, která momentálně slouží hlavně jako poradenská místa pro zájemce o podporu z programu Nová zelená úsporám. Resort životního prostředí počítá i s přímým zapojením úřadů práce, sociálních pracovníků nebo Místních akčních skupin. Zapojit by se mohly také obce.

Autor: Ondřej Novák

Foto: Bill Mead, Unsplash