ČEZ začal šetřit. Modernizuje čerpadla a turbíny, čisté zdroje dostanou jednotný dispečink

Od roku 2005 snížila Skupina ČEZ energetickou náročnost výroby jednotky energie o 10 procent. Společnost plánuje v příštích letech dosáhnout významných úspor ve vnitřní spotřebě a instalovat bezemisní inovativní zdroje.

Ondřej Novák

24. 9. 2022

Úhrnné úspory a přidaná výroba mají dosáhnout řádu tisíců megawatthodin ročně. Nutnost lépe využívat energetické zdroje a zefektivnit výrobu podtrhuje obrat v evropské energetice po ruské invazi na Ukrajinu a související růst cen elektřiny.

V příštích měsících chystá polostátní podnik sérii úsporných a optimalizačních opatření ve všech typech výrobních zdrojů. Vedle vyšší efektivity v samotné výrobě energie se firma chce soustředit i na snížení náročnosti vlastních provozů. Průběžně proto vyměňuje svítidla za úspornější LED zářivky v kotelnách, strojovnách i v areálovém osvětlení komunikací. Taktéž přistoupila k výměně ventilů topných těles, aby dosáhla úspor díky lepší regulaci topení. ČEZ také snižuje počet osvětlených prostor a omezuje provoz klimatizace v netechnických místnostech, případně zatepluje budovy.Efektivnější jádro i plyn

Významné vylepšení dostala například Jaderná elektrárna Temelín. Díky zmodernizované blokové výměníkové stanici na druhém bloku ČEZ počítá s navýšením produkce elektřiny o 6 tisíc megawatthodin ročně. Stejný nárůst firma plánuje i pro výměníkovou stanici na prvním bloku. K úpravě má dojít v letech 2023 až 2024.

„V jaderných elektrárnách přináší úspory série čerstvě dokončených i připravovaných modifikací. Jednou z aktuálně dokončených je optimalizace provozu čerpadel pro dopravování vody do chladicích věží v nejaderné části temelínské elektrárny, která využívá moderních metod na zpracování velkých dat (Big Data) a tím zlepšuje ekonomii provozu,“ uvedl člen představenstva a ředitel divize jaderná energetika ČEZ Bohdan Zronek.

Šetření nemine ani elektrárny spalující fosilní paliva. Energeticky méně náročná čerpadla surové vody v paroplynové elektrárně Počerady uspoří ročně více než 240 megawatthodin elektřiny. Další megawatthodiny navíc vyrobí i areálová instalace fotovoltaické elektrárny a nová turbínka nasazená na přívodu plynu. Tepelná elektrárna Hodonín, která vyrábí elektřinu z biomasy, pak při optimalizaci sází na nový software řídícího systému.

Významné úspory si ČEZ slibuje i od úpravy osvětlení v provozech. Například rekonstrukce osvětlení v hale čističky chladírenských věží hnědouhelné elektrárny Tušimice uspoří podle firmy minimálně 20 procent energie v této části provozu. Dalšího půl procenta chce ČEZ uspořit optimalizací energeticky náročného provozu chladících věží. Celou sérii úsporných opatření připravuje provoz Energotrans ve středočeském Mělníku, do dvou let bude například hotova optimalizace a regulace teplovodního vytápění v celém areálu. Investice za 12 milionů korun přinese roční úspory na areálovém teplu ve výši 6 milionů Kč.

Obnovitelné zdroje dostanou dohledové centrum

„Letos jsme dokončili obnovu elektrárny Slapy a připravujeme modernizaci dalších elektráren na Vltavské kaskádě i dalších českých řekách. Získáme tak při příznivých klimatických podmínkách ročně desítky tisíc megawatthodin bezemisní elektřiny navíc,“ řekl člen představenstva a ředitel divize obnovitelná a klasická energetika ČEZ Jan Kalina a dodal, že provozu vodních elektráren prospěla modernizace centrálního dispečinku. Ta přinesla lepší koordinaci i optimalizaci energetického využívání vody. „Další významné synergie a úspory si slibujeme od připravovaného nového dohledového centra pro všechny vodní, sluneční, větrné a další obnovitelné elektrárny,“ dodal Kalina.

V oblasti obnovitelných zdrojů má ČEZ rozvojové plány na vybudování nových ekologických elektráren o výkonu 6 tisíc megawatthodin. Navýšit chce i výrobu energie ve stávajících vodních elektrárnách. Jejich modernizace pomůže zefektivnit provoz oběžných kol turbín a generátorů. Ze stejného množství vody tak elektrárny vyrobí až o 4 procenta více energie. Modernizací zatím z velkých elektráren prošlo Lipno, Slapy a Kamýk. Firma dále připravuje modernizaci Orlíku nebo Štěchovic.

Hlavní potenciál vidí ČEZ v následujícím období v segmentu fotovoltaiky. Díky ročnímu provozu testovací elektrárny v Ledvicích získal datové podklady o vhodnosti jednotlivých typů panelů pro jejich umístění v budoucích velkých parcích. Efektivní nasazení na míru šitých panelů do správných lokalit eliminuje ztráty na výrobě v řádu jednotek procent, což při tisících megawatthodin výkonu přinese získání tisíců gigawatthodin vyrobené bezemisní elektřiny navíc. Úsporu cenných procent přinesou také plovoucí fotovoltaické elektrárny, jejichž vlastnosti testuje ČEZ na horní nádrži přečerpávací elektrárny ve středočeských Štěchovicích. Plovoucí instalace FVE přispějí ke snížení tepelných ztrát hlavně v létě a ke zvyšování výroby díky přirozenému chlazení panelů pomocí vodní hladiny.

Autor: Ondřej Novák

Foto: ČEZ