Klientům Maliny se krátí čas. Skupina firem nabídla nové řešení problémů holdingu

Řadě zákazníků Maliny, která je téměř rok v insolvenci, brzy vyprší termín pro připojení do sítě nebo pro získání státní dotace. Ačkoliv zaplatili statisícové zálohy, na solární panely stále čekají.

Pavel Baroch

15. 3. 2024

Pro mnoho rodin už to je doslova závod s časem. Ještě loni na jaře si malovaly, jak ušetří peníze díky domácím fotovoltaickým elektrárnám. Místo toho ale nemají na střeše ještě ani panel nebo jen část konstrukce a dlouhé měsíce žijí v nejistotě, co bude s jejich statisícovými zálohami. Navíc se blíží termín, do kdy musí připojit elektrárnu do sítě a vyinkasovat schválenou dotaci od Státního fondu životního prostředí.

Energetický holding Malina je už téměř rok v insolvenci, ale stále se mu nedaří dokončovat nasmlouvané projekty. Některé aktivity firmy, která ještě ani nepředstavila reorganizační plán, vzbuzují mezi věřiteli spíše rozpaky. Zejména plán, podle něhož má holdingu pomoci čínská společnost Goodhao. Pochybnosti vyvolávají osobní vazby zakladatele firmy Cyrila Regnera, který Malinu řídil v době, kdy od zákazníků vybírala zálohy a nedodávala zboží, ale i nabízená čínská technologie.

Do současného stavu, v němž je mnoho klientů stále bez vidiny řešení své situace, chce nyní vstoupit nový silný hráč. Konsorcium firem okolo společnosti Fotovolty nabízí řešení, které počítá s instalací technologií od českých dodavatelů včetně převzetí všech záruk. Hodlá ještě v březnu připravit vlastní reorganizační plán a začít s instalací prvních fotovoltaických elektráren.

Nekonkurenceschopná čínská nabídka

Fotovolty funguje od roku 2018 a tvrdí, že elektrárny staví podle etických zásad Solární asociace. „Chceme, aby trh s fotovoltaikou fungoval. To, co provedla Malina, jej bohužel velmi pokřivilo a neoprávněně poškodilo jeho pověst,“ uvedl prokurista společnosti Petr Jahodář. Dodal, že už loni v květnu nabídla Malina společnosti Fotovolty, aby pro ni dokončovala zakázky.

„Ale až po zhruba půl roce jednání s námi Malina uzavřela smlouvu na montáže, ale zatím jsme nerealizovali ani jednu zakázku. Naopak se na nás neustále obracejí poškození klienti, kteří nás žádají o pomoc a dostavbu jejich instalací. Vlažnost jednání při tak závažné situaci pro klienty a věřitele, kdy se počítá doslova každá minuta, pro nás byla překvapující a dodnes máme pochybnosti, jestli má Malina vůbec zájem zakázky dokončit,“ konstatoval Jahodář.

Vedení Fotovolty označilo nabídku čínské společnosti GoodHao za nekonkurenceschopnou. „Nabídka, kterou předložila Malina, respektive GoodHao, nedává pro koncové klienty vůbec smysl – od Maliny by v lepším případě dostali na konci roku 2024 čínskou technologii a seznam montážních firem s tím, že si instalaci mají zajistit sami,“ vysvětlil prokurista Petr Jahodář, který vidí nebezpečí pro zákazníky nejméně ve dvou ohledech.

„Za prvé si jen složitě dovedu představit firmu, která by měla zájem instalovat v tuzemsku dosud neozkoušenou technologii, navíc přes zimu a v šibeničních termínech, aby klienti neztratili nárok na dotaci. Za druhé si nedovedu představit, kdo by následně klientům reálně poskytoval záruku za takto dodanou technologii a zajišťoval nezbytný servis,“ poznamenal Jahodář.

Reorganizační plán v dubnu

Firma se následně spojila se svým dlouholetým partnerem, dodavatelem technologií – společností ifTECH. Spolu připravili základní plán, jak poškozeným klientům Maliny rychle pomoct. Třetím členem konsorcia se stala společnost Rychloservis, která je pod značkou RS Energy věřitelem Maliny, od níž nedostávala pravidelné platby za odvedenou práci při instalaci panelů. Posléze se připojily další tři firmy: Krajiczech, Schrack Technik a M-TEC.

„Nabídka, kterou představila čínská GoodHao, nás motivovala se aktivněji zapojit do insolvence společnosti Malina,“ řekl ředitel společnosti Rychloservis František Šimána. „Nechceme dopustit, aby zde zůstalo velké množství klientů bez odborně namontovaných elektráren a běžících zdrojů energie zcela bez dozoru a záruk. Je zřejmé, že na úspěšném vyřešení insolvence máme velký zájem, proto jsme přijali nabídku konsorcia ifTECH a Fotovoltů ke spolupráci.“

K přípravě reorganizačního plánu oslovilo konsorcium advokáta Petra Opletala, odborníka na insolvence, který má za sebou zkušenosti například s úspěšnou reorganizací společnosti Blažek Praha. Opletal předpokládá, že by reorganizační plán pro Malinu mohl předložit už v dubnu.

Podstatou reorganizačního plánu by byl zejména vstup nového investora do společnosti dlužníka, uzavření nových smluv s klienty Maliny na dokončení (či realizaci) dříve sjednaných zakázek a současně rámcové smlouvy s osvědčenými subdodavateli, kteří mají zkušenosti a dostatečné materiální i personální kapacity k dokončení zakázek, aby byli zákazníci schopni ještě vyčerpat dotace.

Významná část zisku z těchto zakázek by následně připadla na uspokojení nezajištěných věřitelů v insolvenčním řízení Maliny. Z důvodu blížícího se konce lhůty k dokončení díla kvůli uplatněným dotacím je navíc investor připraven ještě před schválením reorganizačního plánu začít s instalací panelů některým zákazníkům Maliny co nejdříve.

„Vnímáme značnou skepsi mezi klienty Maliny týkající se dokončení zakázek a také krátící se lhůty pro uplatnění dotační podpory, proto jsme připravili nabídku i pro klienty, kteří nechtějí nebo nemohou čekat na schválení reorganizačního plánu,“ uvedl prokurista společnosti Fotovolty Petr Jahodář. Dodal, že jednou z výhod pro klienty je také to, že část zisku se jim vrátí jako uspokojení z insolvenčního řízení.

Zajímavá nabídka, říká zástupce věřitelů

Se zájemci, kteří na dokončení fotovoltaiky enormně spěchají, by konsorcium uzavřelo novou smlouvu o dílo a odkoupilo jeho pohledávky. Fotovolty představilo modelový příklad fotovoltaické instalace o výkonu 10 kWp s baterií 10 kWh. Její cena by činila 410 tisíc korun, ale klient by doplatil 161 800 korun, protože 205 tisíc představuje schválená státní dotace a 43 200 korun odkoupená pohledávka (ve výši 13,5 procenta ceny).

Nabídku českého konsorcia vítá právník Ladislav Drha, který ve věřitelském výboru zastupuje největší skupinu klientů. „Pro věřitele Maliny, kterých zastupuji několik set, je nejvýhodnějším řešením úpadku právě reorganizace společnosti. Pokud by proběhl konkurz, dostali by zpátky jen mizivá procenta,“ uvedl pro Obnovitelně.cz Drha, který je partnerem společnosti Pikes Legal.

Dodal, že reorganizace, jak je doposud připravovaná dlužníkem, je podle jeho názoru neživotaschopná a hlavní myšlenka dlužníka pravděpodobně také v rozporu s judikaturou Vrchního soudu v Praze. „Takže jakákoli alternativa k dlužníkovu návrhu je velmi vítaná a nyní se toho chopila společnost Fotovolty. K principu této nabídky společnosti Fotovolty můžu nyní uvést, že je rozhodně zajímavá a stojí za zvážení. Nicméně bude ještě podrobena bližšímu zkoumání a určitě budeme mít na Fotovolty další dotazy,“ konstatoval Drha.

Dodal, že se už dokonce pokouší svolat schůzi věřitelů, aby se návrhem konsorcia firem zabývala. „Naše klienty velmi tíží čas ve všech třech podobách: přichází stavební sezóna, příští rok končí dotační období a budou se počítat jednotky týdnů, zda se vše stihne, a klientům končí smlouvy o připojení do sítě,“ upozornil Drha.

Na otázku, nakolik je reálné, aby věřitelé na návrh konsorcia kývli, odpověděl: „V tuto chvíli je nabídka společnosti Fotovolty pro věřitelský výbor jako celek poměrně nová a zatím žádný pozitivní ani negativní většinový názor neexistuje. Každopádně naše stanovisko jako advokátní kanceláře zastupující nejsilnější skupinu věřitelů je takové, že je potřeba schůzi věřitelů svolat co nejdříve a na nic nečekat.“

Ještě počkejte, vzkazuje Malina klientům

Obnovitelně.cz se obrátilo rovněž na Lukáše Uhla, krizového manažera v Energetickém holdingu Malina, jaký je jeho názor na nabídku konsorcia okolo Fotovolty. Uhl ale několik dní nezvedal svůj mobilní telefon a na zaslanou krátkou textovou zprávu nereagoval. Malina ale vydala obecné prohlášení k aktuální situaci:

„V nedávné době se objevila nabídka jedné nejmenované společnosti, která nabízí klientům Maliny možnost dodělání jejich zakázky za cenu typového projektu, která je na úrovni běžných tržních cen (žádná cenová výhoda). Zároveň s tím by se měl zákazník vzdát většiny své pohledávky ze složené zálohy ve prospěch této nejmenované společnosti za relativně nízkou úplatu z původní hodnoty pohledávky. Na základě toho nás oslovilo několik dalších společností, že by měly zájem nabídnout zákazníkům podobný model. Tato jednání vedeme například i s ČEZem a jeho dceřinou firmou, která se specializuje na fotovoltaiku. Vedle zpracování reorganizačního plánu budeme tedy dávat dohromady i seznam těchto firem se shrnutím nabídnutých podmínek. Každý zákazník si tak bude moci kvalifikovaně vybrat a neskočit v nevědomosti na první nabídku, která ještě nabízí relativně nízkou hodnotu u výkupu pohledávky a relativně vysokou cenu za realizaci. Plánované uspokojení v insolvenci by mělo totiž být významně vyšší a nabídnutá cena za dokončení v rámci dodatku s Malinou cca o 100 tisíc Kč menší. To vše bude zřejmé z plánu, který budeme předkládat zhruba za dva týdny. Doporučujeme tedy zákazníkům ještě chvíli počkat, až budou všechny nabídky a možnosti ‚na stole‘,“ uvádí ke zmíněnému plánu konsorcia skupina Malina.

Obnovitelně.cz rovněž požádalo o názor insolvenčního správce Rudolfa Vinše, který se ale omluvil, že se vzhledem k aktuálnímu jednání o nabídce konsorcia okolo Fotovolty nebude k této variantě zatím vyjadřovat. Dodal, že za pár dní se kvůli tomu sejde věřitelský výbor.

Ilustrační foto: archiv Pavel Baroch