Chcete dokončit soláry od Maliny? Připlaťte si 20 procent, nabízí firma v insolvenci

Asociace pro transparentnost investičního trhu, která v insolvenčním řízení zastupuje stovky zákazníků instalační firmy, doporučuje na tuto nabídku zatím nepřistupovat.

Pavel Baroch

21. 8. 2023

U více než dvou tisíc zákazníků Energetického Holdingu Malina, který se kvůli finančním potížím dostal do insolvence, ještě nezačala montáž fotovoltaických panelů. Teď jim instalační firma nabídla, aby si připlatili pětinu z dohodnuté ceny, a elektrárnu jim na střechu namontuje.

„Dílo je možné realizovat pouze tehdy, dojde-li k navýšení původně sjednané ceny díla o 20 procent,“ sdělila firma s tím, že s takovými zájemci se uzavře dodatek ke smlouvě a současně se stanoví předpokládaný termín dokončení zakázky, které mají mnohaměsíční skluz.

Zákazníci, kteří s touto variantou nesouhlasí, mají ale ještě druhou možnost: počkat na schůzi věřitelů o řešení úpadku Energetického Holdingu Malina formou reorganizace. „Pokud nechtějí doplatit zvýšenou cenu zakázky, připravujeme spolupráci s partnerskou firmou, která navýšení ceny ‚za klienta‘ uhradí,“ uvedla firma.

Doporučovaná varianta

Podle ní záleží jen na zákaznících, jakou variantu dokončení díla zvolí. „V tuto chvíli jsou známy jen podmínky, za kterých budou dokončeny ty zakázky, kde klient souhlasí s úhradou celkové ceny díla navýšené o 20 procent. Dokončování těchto zakázek již bylo zahájeno,“ konstatovala Malina. Dodala, že k druhé variantě zatím není možné cokoli sdělit, protože partnerská firma ještě nebyla vybrána.

Malina vyzvala své zákazníky, aby se k variantám vyjádřili v krátkém nezávazném dotazníku. Podle mediálního zástupce firmy Romana Hrůzy více než polovina klientů souhlasila s navýšením ceny o pětinu. „Každý druhý zákazník tuto variantu akceptoval,“ řekl Obnovitelně.cz Hrůza, podle něhož je cílem Maliny postupně dokončit všechny domluvené zakázky.

Každý klient ovšem může své rozhodnutí kdykoli změnit do doby, než bude uzavřen dodatek ke smlouvě. Firma ovšem preferuje variantu s dvacetiprocentním doplatkem. „Těm klientům, kteří preferují jistotu a co nejrychlejší dokončení díla a jsou ochotni uhradit navýšenou cenu díla, doporučujeme zvolit dokončení díla,“ uvedla Malina.

Proč zrovna navýšení o 20 procent? A je etické, aby firma žádala další peníze, když nedokázala splnit, k čemu se zavázala ve smlouvách? „Toto navýšení vychází z podmínek stavu společnosti Malina, která je v insolvenci. Podle insolvenčního zákona můžeme realizovat pouze takové zakázky, kdy dodatečný příjem je vyšší než náklady na ni vynaložené. Zákazníci navíc teď nic dalšího neplatí – vyšší je až doplatek konečné ceny zakázky po jejím dokončení a zprovoznění,“ sdělil Obnovitelně.cz mluvčí Roman Hrůza.

Počkejte na schůzi věřitelů

Asociace pro transparentnost investičního trhu, která v insolvenčním řízení zastupuje stovky zákazníků instalační firmy, doporučuje na tuto nabídku zatím nepřistupovat, respektive se k této možnosti vyjádřit pouze nezávazně. „Doporučujeme počkat, než se k dalšímu postupu vyjádří první schůze věřitelů,“ řekl Obnovitelně.cz předseda výkonné rady asociace Jan Eisenreich.

Na organizaci se obrátilo více než 500 klientů, ovšem část z nich už měla solární elektrárny na střechách svých rodinných domů naistalovány a řešila například otázky ohledně záruk. „Do insolvenčního řízení jsme pak následně podali přihlášky a nyní zastupujeme více než 300 zákazníků,“ konstatoval Eisenreich. Lhůta pro podání přihlášek přitom vypršela v první polovině července.

Energetický Holding Malina vybral na zálohách 1,5 miliardy korun, ale dokončil jen část nasmlouvaných fotovoltaických elektráren. „Zhruba 800 zakázek je v nějaké fázi rozpracovanosti, u více než dvou tisíc klientů zatím Malina s instalací nezačala,“ řekl Eisenreich.

Dodal, že se Malině daří dodělávat jednodušší případy. „Tedy ty, kde už byla instalace poměrně výrazně rozpracovaná a zbývala víceméně revize a připojení do sítě. V ostatních případech to bude daleko složitější,“ poznamenal Eisenreich.

Jaká je podle něho naděje, že zákazníci nakonec dostanou své zálohy nazpátek, respektive jejich objednaná solární elektrárna bude dokončená? „To je v současné době těžké říci, ale jsem lehce optimističtější než před třemi měsíci. Tady platí, že září a říjen rozhodnou,“ konstatoval Jan Eisenreich z Asociace pro transparentnost investičního trhu.

Situaci komplikuje také to, že Městský soud v Praze podle Seznam Zpráv na základě svého předběžného opatření výrazně omezil majetková práva Energetického Holdingu Malina. Firma tak smí nakládat s majetkem jen s předchozím souhlasem insolvenčního správce. Chce tím zamezit tomu, aby se nesnižovala majetková podstata dlužníka. Firma totiž od května uzavřela bez vědomí insolvenčního správce několik smluv. Malina ovšem tvrdí, že nic nestandardního neudělala, a proti soudnímu rozhodnutí se odvolala.

Další firma v insolvenci

Energetický Holding Malina není jedinou instalační firmou, která se v poslední době dostala do finančních potíží. Do insolvence spadla rovněž ostravská společnost FG Energy. Také ona vybrala nemalé peníze na zálohách od svých zákazníků, načež významnou část fotovoltaických elektráren nenamontovala.

„V poslední době se na nás obracejí klienti této firmy, kterou nyní také řešíme. Bohužel musím říct, že situace je z hlediska rozpracovanosti zakázek a možného získání odškodnění ještě daleko horší než v případě Maliny. Navíc spousta zákazníků ani neví, že je FG Energy v úpadku a že jim tedy běží poměrně krátká lhůta pro přihlášení pohledávek,“ řekl Obnovitelně.cz Jan Eisenreich.

Vedení firmy už dříve uvedlo, že nebude poskytovat informace sdělovacím prostředkům, aby se předešlo zbytečným nedorozuměním a spekulacím. Společnost pouze obecně sdělila, že chce předložit plán reorganizace. Podle Seznam Zpráv ale firma dluží svým věřitelům více než 58 milionů korun.

Společnost FG Energy přitom uzavřela téměř 1,2 tisíce smluv, ovšem většinu nedokončila. Zákazníci se mohou přihlásit do insolvenčního řízení do konce září. Podle údajů ze začátku srpna to už udělalo několik desítek klientů, kteří přihlásili pohledávky přesahující 13 milionů korun.

Ilustrační foto: Pixabay