Kvůli změně klimatu si potápějící se Tuvalu vytváří svůj digitální klon

Při současném tempu stoupání mořské hladiny ztratí hlavní město Tuvalu během tří desetiletí více než polovinu svého území. Do roku 2100 bude zaplaveno 95 % pevniny a země se stane neobyvatelnou.

Tři korálové ostrovy a šest atolů, které tvoří Tuvalu, mají celkovou rozlohu 26 km² a žije na nich přibližně dvanáct tisíc obyvatel. Předpokládá se, že tento tropický stát se stane první zemí na světě, která zmizí ze zemského povrchu v důsledku klimatických změn a s nimi spojeného zvyšování hladiny moří. Podle výpovědí obyvatel zaznamenaných v reportáži deníku The Guardian voda stoupá extrémně rychle, mnoho Tuvalců již muselo opustit své domovy a stoupající oceán také kontaminuje pitnou vodu na ostrově a ohrožuje potravinovou i energetickou bezpečnost.

Přestože se Tuvalu po desetiletí snaží přesvědčit svět o nutnosti rychlejší dekarbonizace, emise skleníkových plynů stále rostou. Se stoupajícími globálními teplotami se předpokládá, že hladina moří bude růst rychleji, což zpečetí osud tichomořských států, přestože jejich uhlíková stopa je zanedbatelná. Navíc, i kdyby svět okamžitě přestal vypouštět skleníkové plyny, hladina moří by se zvyšovala ještě stovky nebo tisíce let.

Digitalizace jako způsob uchování kultury

Tváří v tvář možnému zániku se političtí představitelé Tuvalu rozhodli vypracovat projekt Future Now. Ten obsahuje tři hlavní iniciativy, které v případě nejhoršího scénáře zachovají tuvalskou státnost a kulturu. Mezi tyto iniciativy patří povzbuzování mezinárodního společenství ke spolupráci při zavádění řešení klimatických změn nebo zachování námořních hranic podle mezinárodního práva v případě, že jejich země přestane existovat. Iniciativou, která však vzbudila celosvětový zájem, je rozvoj digitálního národa.

Simon Kofe, ministr zahraničních věcí Tuvalu, oznámil vytvoření digitálního klonu země ve virtuálním projevu ke světovým lídrům na klimatickém summitu COP27 v Egyptě: „Vzhledem k tomu, že naše fyzická krajina mizí, nezbývá nám nic jiného než se stát průkopníky konceptu digitálního národa. Ostrovy, jako je ten náš, nemohou odolat rychle rostoucím teplotám, stoupající hladině moře a suchu. Proto je znovu vytvoříme virtuálně.“

Projev byl zaznamenán před virtuální kopií Te Afualiku, prvního ostrova na Tuvalu, který byl digitálně vytvořen pomocí satelitních snímků, fotografií a záběrů z dronu. Ministr Kofe ve svém projevu zdůraznil: „Tragičnost tohoto výsledku nelze přeceňovat. Protože však svět nejednal, musíme jednat my.“Kromě vizuální digitalizace ostrovů přichází Tuvalu s nápady, jak zachovat aspekty, které činí tento národ výjimečným. V současné době tak probíhá výzkum využití rozšířené virtuální reality, který by umožnil vysídleným a budoucím generacím Tuvalců pokračovat v existenci jako kultura a národ, spolu se zachováním znalostí předků, hodnotových systémů a jazyka.

Kolik ušetříte díky fotovoltaice?

Jednou ze součástí procesu digitalizace je přesun přístupu k vládním službám a doprovodným administrativním systémům do cloudu. To by umožnilo pokračovat ve volbách a vládním orgánům pokračovat v plnění jejich úkolů.

Plně digitalizovaný národ v metaversu je koncept, který dosud nebyl realizován, protože technické, sociální a politické výzvy jsou obrovské. Pro obyvatele Tuvalu i pro ty, kteří již ostrovy opustili, je však digitální krajina jednou z posledních možností, jak si zachovat svou kulturní identitu.

Zvyšování hladiny moří neohrožuje jen Tuvalu

Zvyšování hladiny moří je jedním z nejzávažnějších dopadů klimatických změn, které již pociťujeme. V únoru letošního roku varoval tajemník OSN António Guterres před neřešením problému zvyšování hladiny moří: „Nízko položené obce a celé země by mohly navždy zmizet. Byli bychom svědky masového exodu celých populací v biblickém měřítku. Byli bychom svědky stále tvrdšího soupeření o pitnou vodu, půdu a další zdroje.“

Všechny současné scénáře zvyšování teploty ukazují na bezprostřední nebezpečí pro země od Bangladéše po Čínu, Indii a Nizozemsko, všechny s velkým počtem obyvatel na pobřeží. Vážným dopadům budou nuceny čelit také metropole na všech kontinentech, včetně Lagosu, Bangkoku, Bombaje, Šanghaje, Londýna, Buenos Aires a New Yorku. Zatímco však rozvinuté země mají prostředky na vybudování nákladné obranné infrastruktury a snížení negativních dopadů stoupající hladiny moří, země jako Tuvalu tyto možnosti nemají.

Ministr Kofe také varoval ostatní země: „Tuvalu by se mohlo stát první zemí na světě, která bude existovat pouze v kyberprostoru. Pokud však bude globální oteplování pokračovat bez kontroly, nebude poslední.“

Zdroj: Unsplash