Analýza: investice do obnovitelných zdrojů se musí do roku 2030 ztrojnásobit

Podstatnou roli ale musí hrát i skladování energie. Ve své zprávě k tomu vyzvala Mezinárodní agentura pro obnovitelné zdroje (IRENA). Každoroční celosvětové investice do technologií umožňující transformaci energetiky se musí do roku 2030 ztrojnásobit, aby byly splněny závazky Pařížské dohody.

IRENA ve zprávě poukazuje na důležitost skladování energie, které hraje významnou roli při plnění těchto ambicí. Na analýzu upozornila v tiskové zprávě Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT CZ.

Podle vydané zprávy agentury IRENA je zapotřebí každoročně až do roku 2030 navyšovat kapacitu obnovitelných zdrojů průměrně o tisíc gigawatt kapacity a výrazně zvýšit jejich využití. Zpráva zdůrazňuje potřebu lepší infrastruktury v oblasti skladování energie.

„Není překvapením, že akumulace hraje zásadní roli v plnění požadavků pro rozvoj obnovitelných zdrojů. Vybudování infrastruktury přispěje k celkové flexibilitě energetického trhu. Česko se musí zapojit co nejdříve,“ uvedl výkonný ředitel Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT CZ a předseda představenstva Solární asociace Jan Fousek.

AKU-BAT CZ dlouhodobě upozorňuje na nastavení legislativních úprav v oblasti akumulace energie, kde je Česká republika oproti dalším evropským zemím pozadu.

„V Česku dochází k rozvoji obnovitelných zdrojů a pozitivnímu vnímání zejména fotovoltaiky, ale chybí legislativa i kapacita úložišť, která je důležitá k uchování energie z nestabilních zdrojů. Musíme začít využívat co nejvíce možných technologií ukládání energie, ať už krátkodobé nebo dlouhodobé. Trh je na to připraven. Kromě velkých bateriových systémů se počítá také s výrobou zeleného vodíku z přebytků výroby z obnovitelných zdrojů, který lze uchovat pro další využití v energetice, průmyslu či pro rozvoj vodíkové mobility,“ řekl dále Fousek.

Celosvětové investice do obnovitelných zdrojů dosáhly podle IRENA v loňském roce pět set miliard dolarů, což je zhruba jedna třetina potřebných investic pro každý rok. Mezinárodní agentura zároveň vybízí, aby investice směřované do fosilních paliv, byly přesměrovány do rozvoje obnovitelných zdrojů a posílení jejich stability a flexibility, pro což je akumulace nezbytná.

Text: Tisková zpráva AKU-BAT

Foto: Unsplash