Nový kolektivní systém podpoří v obcích úklid nedopalků, lidé se musí naučit je vyhazovat do koše místo na ulici

Všudypřítomné vajgly cigaret hyzdí ulice a škodí životnímu prostředí. Nový systém Nevajgluj, který obcím navrhne řešení v podobě úklidu, košů i osvěty, chtějí jeho autoři rozšířit po celé republice.

Kolektivní systém Nevajgluj vznikl na základě dohody výrobců tabákových výrobků a v těchto dnech obdržel oprávnění k provozu od Ministerstva životního prostředí. Podnět k jeho vzniku dal zákon o jednorázových plastech, podle kterého nedopalky ohrožují životní prostředí. Filtry se rozkládají až 15 let a do okolí se z nich mohou uvolňovat mikroplasty.

Nedopalky cigaret hyzdí mnohá veřejná prostranství, parky, okolí zastávek a venkovních posezení. Obce a města musí investovat čas, energii i peníze do jejich úklidu a odstraňování.

Čtětě také: Španělsko zavádí „vajglovné“. Tabákové firmy budou platit za úklid cigaretových nedopalků

Hlavní povinností kolektivního systému provozovaného společností Nevajgluj bude zajištění úhrad nákladů obcím na úklid, soustřeďování a další nakládání s odpady tabákových výrobků s filtry (nedopalky). Tyto úhrady budou financovány z příspěvků výrobců, kteří tabákové výrobky uvádějí na trh. Neméně důležitým cílem bude osvěta veřejnosti, zaměřená na omezení odhazování nedopalků v obcích mimo určené sběrné nádoby (takzvaný littering).

Do tří let pokryje systém 90 procent republiky

Spolupráce s kolektivním systémem Nevajgluj nebude pro samosprávy měst a obcí něčím novým. Řadu let jsou zvyklé na podobný typ spolupráce s kolektivními systémy, které zajišťují zpětný odběr a zpracování vysloužilých elektrozařízení nebo baterií.

Tip: Recyklované nedopalky poslouží ke stavbě silnic i k čištění odpadních vod

Systém je po získání oprávnění na samém začátku: „Abychom mohli naplnit své povinnosti vyplývající ze zákona, musíme uzavírat smlouvy s obcemi tak, abychom ve třetím roce po udělení oprávnění spolupracovali s minimálně 90 procent obcí v České republice,“ říká Martina Vrbová, ředitelka Nevajgluj.

„Obcím, které budou nové spolupráci vstřícné a uzavřou smlouvu ještě letos, budou náležet úhrady již za rok 2023,“ dodává. Návrh smlouvy by všechny obce České republiky měly obdržet do svých datových schránek v průběhu několika následujících týdnů.

Podle statistik se ročně na světě vyrobí zhruba šest bilionů cigaret. Jediným správným způsobem zacházení s jejich nedopalky je jejich odhazování do směsného komunálního odpadu, nejčastěji do odpadkových košů, odkud je odpad odstraňován nebo energeticky využíván v souladu se zákonem o odpadech.

Foto: Pixabay