Ceny elektřiny a plynu klesají, i tak je zájem o energetické úspory stále obrovský

Obcím, krajům a dalším organizacím ušetří projekty stovky milionů korun. Potenciál je až 20 miliard.

Pavel Baroch

19. 10. 2023

Školy, školky, ale i bytové domy ve správě sedmého pražského obvodu procházejí v posledních letech velkými opravami a rekonstrukcemi. Vedle vzhledu objektů se ale také myslí na modernizaci energetických provozů a tedy úspory. Loňská modernizace vytápění, osvětlení a další opatření se už projevila na letošních fakturách. Náklady na plyn, elektřinu, ale také teplo a vodu klesly o více než desetinu, což představuje roční úsporu několika milionů korun.

Za komplexním úsporným projektem, který byl řešený formou energetických služeb se zárukou (EPC), stojí společnost ENESA ze skupiny ČEZ ESCO. „Výhodou EPC projektu je, že máme smluvně zaručenu výši úspor, takže kdyby byly některý rok nižší, rozdíl doplatí poskytovatel. Pro nás je tak projekt bez jakýchkoliv rizik,“ uvedl nedávno místostarosta Prahy 7 Kamil Vavřinec Mareš. Tato podmínka byla podle něho pro městskou část důležitá, protože investici do modernizace postupně splácí právě z těchto budoucích úspor energie.

„Smlouva je podepsána na 12 let. Celková smluvně garantovaná úspora nákladů na energie činí 28 milionů korun s DPH, a to v cenách referenčního roku 2019. Roční smluvně garantovaná úspora přes dva miliony korun včetně DPH tak může být v současných vyšších cenách mnohem vyšší,“ upozornil Pavol Fraňo, generální ředitel ENESA.

Součástí projektu je energetický management, kdy poskytovatel sleduje a vyhodnocuje spotřebu v jednotlivých objektech, ale i místnostech. Může pak městské části navrhnout dodatečná opatření technologického či organizačního rázu. I ta však musí přispět k dalšímu snížení spotřeby elektřiny, plynu, tepla či vody. Projekt má i ekologický přínos. Praha 7 za jeden rok ušetří 1,5 olympijského bazénu vody nebo 470 tun oxidu uhličitého.

Desítky obdobných projektů

Zkušenosti z podobných EPC projektů mají další desítky měst, obcí a městských částí. Jen ENESA je podepsána například pod energetickými modernizacemi v Klatovech, Písku, Jablonci nad Nisou, Českém Těšíně, Kolíně, Vrchlabí, Jeseníku, ale třeba také v pražském Kongresovém centru, což je jedno z technologicky nejkomplexnějších EPC v zemi. ENESA se podílela také na rekonstrukcích nemocnic v Karlových Varech, České Lípě a Jihlavě.

A zájem o úsporné projekty nepolevuje ani letos, přestože ceny plynu nebo elektřiny klesají. „Zájem o projekty energetických úspor se zárukou je letos enormní,“ sdělila Obnovitelně.cz Eva Ksiazczak ze společnosti ENESA. Dodala, že to není způsobeno jen tím, že ceny energií jsou stále vyšší než před začátkem krize, ale také promyšlenou dotační podporou přípravné fáze z evropského programu ELENA, který administruje Národní rozvojová banka.

„Díky němu již probíhají zadávací řízení projektů za necelé dvě miliardy korun pro téměř dvě desítky měst a obcí. Aby města obdržela slíbených až 90 procent podpory, musí mít do března 2024 vybraného dodavatele svého projektu. Takže práce pro konzultační a ESCO firmy a jejich dodavatele je a bude více než dost. V tomto okamžiku se jasně potvrzuje pákový efekt na ekonomický růst, který energetické úspory mají,“ poznamenala Ksiazczak.

Dodala, že Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES) eviduje ročně přibližně 10 až 15 realizovaných projektů EPC. „Očekáváme, že v roce 2024 jich bude minimálně o polovinu více,“ uvedla Eva Ksiazczak ze společnosti APES, která je rovněž členem této asociace.

Její předseda Miroslav Marada pro Obnovitelně.cz potvrdil, že zájem obcí a dalších institucí o projekty EPC je v současnosti vysoký. „Poptávku v poslední době táhnou hlavně města, obce a kraje. Aktuálně je zájem výrazně vyšší než v předchozích letech,“ konstatoval Marada. Podle Evy Ksiazczak se ale po loňské energetické krizi ozývají se žádostmi o projekty EPC také průmyslové podniky.

Uspořit lze až 20 miliard

Projekty EPC od skupiny ČEZ ESCO, jejíž je ENESA součástí, přitom loni ušetřily městům, obcím a veřejné správě v tehdejších cenách více než 300 milionů korun. „Už teď víme, že díky novým EPC projektům, které letos realizujeme například ve Fakultní Thomayerově nemocnici, v Oblastní nemocnici Mladá Boleslav a Nemocnici Na Homolce, celkový objem ještě navýšíme,“ řekla Obnovitelně.cz Ksiazczak.

Generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák připomněl, že v Evropské unii spotřebovávají budovy 40 procent veškeré energie, takže potenciál úspor je obrovský. „Našim zákazníkům jsme loni ušetřili přes 300 milionů korun. Většina projektů úspor je ve veřejné správě, takže se tím šetří prostředky všech občanů České republiky. Potenciál úspor ve veřejných budovách je ale mnohem vyšší a odhadujeme ho až na 20 miliard korun ročně,“ uvedl Čermák.

Také podle Asociace poskytovatelů provozních úspor (APPU) je potenciál energetických úspor veliký. Organizace poskytuje odbornou podporu převážně subjektům z veřejného sektoru, jako jsou města a obce, a jejich organizacím, provozům a podnikům s vlastnickým podílem státu, ale také soukromým firmám.

„V letošním roce jsme například městu Mariánské Lázně poskytli podporu při plánování využití střech objektů městských provozů a zřizovaných či příspěvkových organizací k realizaci fotovoltaických výroben elektrické energie – mimo jiné také jako základ pro budoucí komunitní energetické hospodářství,“ uvedl pro Obnovitelně.cz předseda a jednatel asociace Robert Lubrich.

Dodal, že obdobnou podporu poskytuje APPU rovněž Vojenským lesům a statkům. A pražské zoologické zahradě zase prostřednictvím studie investičně technologického řešení bioplynové stanice zhodnotili možnosti energetického využití zvířecího hnoje produkovaného z provozu. „A obci Šestajovice jsme napomohli k obnovení lokálního zdroje vody v majetku obce,“ sdělil Lubrich.

Silně dynamický zájem

Zájem různých organizací o odborné poradenství a podporu označil jako silně dynamický. „Konkrétně: nárůstem o více než 70 procent v roce 2021 vůči roku 2020, a o více než 90 procent v uplynulém roce oproti roku 2021,“ uvedl Lubrich. Dodal, že v letošním roce jde o další nárůst, byť už „jenom“ o nižší desítky procent.

„Významný potenciál a předpoklad pro realizaci úspor vidíme v širokém zavádění praktické součásti energetického managementu, tedy využití dnes běžně dostupných, investičně i provozně nenáročných prostředků automatizace sběru, ukládání a automatizované analýzy provozních dat,“ konstatoval Robert Lubrich.

Smysl má podle něho uskutečnit taková opatření, jejichž efekt je významný, udržitelný (mimo jiné ekonomicky), a která je možné stoprocentně využívat bez zbytečných komplikací pro širší okolí. Jako negativní příklad uvedl Lubrich nevhodně navrženou, respektive předimenzovanou fotovoltaickou elektrárnu s přetoky.

Významný potenciál vidí APPU ve zpracování biologického odpadu živočišného původu na bioplyn a jeho případnou další úpravu na biometan k přímému využití pro výrobu elektřiny a tepla. „Ke značným výhodám tohoto postupu patří možnost zpracování mnoha vedlejších živočišných produktů, mimo jiné těch v současnosti likvidovaných s vysokými energetickými nároky v kafilériích,“ poznamenal Lubrich, podle něhož je ideální, když se následně vyrobená energie využije v nejbližším okolí, aniž by se musela transportovat na velké vzdálenosti.

Úvodní foto: ČEZ (součástí EPC projektu v Kongresovém centru je i největší fotovoltaická elektrárna v Praze)