Pavel Baroch | 4. 5. 2022

Chytrá energetika ušetřila téměř 50 tisíc tun skleníkových emisí a čtvrt miliardy korun

Společnost ENESA z holdingu ČEZ ESCO, která je největším poskytovatelem projektů energetických úspor na českém trhu, ušetřila svým zákazníkům podle expertních odhadů nejméně 244 milionů korun. Druhým přínosem je roční úspora emisí oxidu uhličitého ve výši 48 800 tun, což představuje sedmnáctidenní provoz běžného elektrárenského uhelného bloku o výkonu 100 megawattů. Aktuálně ČEZ ESCO podepsalo Deklaraci o spolupráci při dekarbonizaci huti LIBERTY Ostrava. Cílem je rozvíjet obnovitelné zdroje energie a vodíkové technologie tak, aby se ostravská huť stala výrobcem zelené oceli.

Pod vedením společnosti ENESA se nyní pracuje po celé republice na více než třiceti projektech metodou energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC). Tento postup přináší tu výhodu, že se zákazníkovi výši dosažených úspor garantuje přímo ve smlouvě a investice do těchto projektů se mohou splácet přímo z peněz ušetřených za energie. Ačkoli ENESA očekává, že loňská úspora energie u jejich zákazníků se vyšplhá nejméně na 244 milionů korun, vzhledem k současnému růstu cen energie může být reálná úspora někde až o polovinu vyšší.

„Šetříme zákazníkům stovky milionů korun ročně, ale potenciál projektů EPC v Česku je mnohem vyšší. Budovy jsou zodpovědné za asi čtyřicet procent spotřeby energie a třetinu emisí oxidu uhličitého. Prostor pro snižování energetické náročnosti budov je proto v Česku obrovský,“ řekl generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák.

Dodal, že podle analýzy ministerstva průmyslu jsou více než tři čtvrtiny státních budov energeticky nehospodárných. „Ročně by tak stát mohl šetřit desítky miliard korun. Zároveň bychom tím posílili naši energetickou nezávislost a bezpečnost, protože úsporami snižujeme svou energetickou závislost na zahraničí,“ dodal Čermák.

Jedničkou je Kongresové centrum

Největší úspory energie ze všech aktivních EPC projektů společnosti ENESA jsou tradičně dosahovány v Kongresovém centru Praha. Odhadem by mělo jen za loňský rok ušetřit nejméně 32 milionů korun, což je o 8 milionů více, než má centrum zaručeno smluvně.

„Energeticky úsporný projekt u nás běží už šestým rokem. Vzhledem k velikosti objektu a složitosti technologií nebyly začátky jednoduché, ale úsilí se vyplatilo. Smluvně garantovánu máme třicetiprocentní úsporu nákladů na energie, letos se vyhoupne na polovinu. Je to dvojnásob důležité v současné době, kdy se zotavujeme z covidových opatření a zároveň jsme hlavním centrem pro odbavování uprchlíků z Ukrajiny v České republice a jedeme na dvě stě procent,“ uvedla generální ředitelka centra Lenka Žlebková.

Kongresové centrum Praha
FOTO: Kongresové centrum Praha

V loňském roce byl také dokončen dosud největší energeticky úsporný projekt metodou EPC v Česku, konkrétně v devíti areálech kolejí a menz Českého vysokého učení technického v Praze. Po roce provozu bude podle předběžných výsledků překročena smluvně zaručená úspora ve výši 21,7 milionů korun o další dva miliony.

„Máme za sebou první rok, kdy si většinou vše sedá a kdy nejsou často úspory tak velké. U nás se vše díky skvělé přípravě a realizaci povedlo. Jsem tomu rád, bez modernizace bychom letos platili ještě o 42 procent více, takže v současných cenách šetříme přes 30 milionů korun ročně,“ řekl rektor ČVUT Vojtěch Petráček.

Ušetřené miliony ve městech

Třetinu z celkového počtu EPC projektů představují úsporná řešení pro města a obce. Vedle Kolína, Jablonce nad Nisou, Vrchlabí, Jeseníku, Mnichova Hradiště a několika dalších míst, šetří provozní náklady také v Klatovech.

„V roce 2012 jsme vsadili na chytré technologie, konkrétně na individuální systém kontroly teploty v jednotlivých místnostech a důsledný energeticky management. Modernizací sedmnácti objektů za necelých 18 milionů korun jsme dokázali srazit náklady na energie o téměř čtyři miliony korun ročně, a to v referenčních cenách roku 2011,“ konstatoval klatovský místostarosta Václav Chroust (ODS).

Koncem loňského roku zase převzala radnice Prahy 14 dva své modernizované objekty. „Vedle zvýšení komfortu návštěvníků a zaměstnanců, bylo našim cílem snížit energetickou náročnost budov, a to nejen s ohledem na životní prostředí – třeba na potřebu snížit emise skleníkových plynů, ale i na úsporu provozních nákladů,“ uvedl starosta čtrnáctého pražského obvodu Jiří Zajac (ODS).

Nyní mají domy novou fasádu, okna, nové elektronické rozvody, nové osvětlení, efektivnější vytápění, zásobníky na svod dešťové vody, kterou je možné využívat na zalévání, a především nové inteligentní ovládání vzduchotechniky, klimatizace, osvětlení a vytápění. Díky rekonstrukci se energetická náročnost budov sníží téměř na polovinu, a jelikož jde o projekt energetických úspor s garantovaným výsledkem, radnice má roční výši úspor, která činí téměř půl milionu korun, zaručenu po dobu pěti let.

Metodu EPC je možné kombinovat s dotacemi, například v rámci Operačního programu Životní prostředí. Díky tomu vznikají komplexní projekty, kde se využívá i přínos zateplení budov a výměny oken. „Ideální pro kombinaci EPC s dotacemi jsou projekty v nemocnicích, kde je často potřeba provést i řadu stavebních úprav, aby byla úspora co nejvyšší. V současnosti máme projekty v šesti nemocnicích po celé republice a v letošním roce rozjedeme několik dalších,“ řekl generální ředitel společnosti ENESA Milan Dorko.

Projekty společnosti ENESA bodovaly loni v tuzemských i zahraničních soutěžích. Kongresové centrum Praha si odneslo titul ze soutěže Český energetický a ekologický projekt roku a Dětská léčebna se speleoterapií v Ostrově u Macochy zvítězila ve finále soutěže Chytrá města 2021. Výstavba nového pavilonu byla také vybrána hodnotiteli z OECD a Evropské komise mezi tři nejlépe zadané veřejné zakázky roku 2021 v kategorii Udržitelná veřejná zakázka soutěže PROCURA+.

Uhlíkově neutrální výroba zelené oceli

Teď ČEZ ESCO zamířilo do výroby oceli. Šéf společnosti Kamil Čermák se dohodl s výkonným předsedou představenstva skupiny LIBERTY Steel Group Sanjeevem Guptou na Deklaraci o spolupráci při dekarbonizaci integrované huti LIBERTY Ostrava. Transformační program ostravské huti GREENSTEEL, který je založený na obnovitelných zdrojích energie a spojuje zdroje a zelenou vizi předních českých energetických a ocelárenských společností, se stane významným krokem v dekarbonizaci českého ocelářství.

Kamil Čermák, generální ředitel ČEZ ESCO s vedením Liberty Steel Group
FOTO: ČEZ

Společnosti ČEZ ESCO a LIBERTY se dohodly, že společně vytvoří komplexní program rozvoje udržitelných zdrojů elektrické, tepelné a vodíkové energie, které jsou nezbytné pro přechod LIBERTY Ostrava od uhlíku k vodíku. Partnerství podpoří již dříve oznámené plány společnosti LIBERTY na rozvoj udržitelné energetické infrastruktury v Ostravě v rámci jejího cíle stát se do roku 2030 uhlíkově neutrálním podnikem.

Skupina LIBERTY Steel plánuje v následujících osmi letech investovat do přeměny LIBERTY Ostrava v uhlíkově neutrálního výrobce zelené oceli miliardy korun. Klíčovým prvkem bude výměna čtyř tandemových pecí ocelárny za dvě hybridní elektrické pece, které huti umožní využívat většího objemu ocelového šrotu a dalších železonosných vstupů, a snížit tak její závislost na dováženém uhlí a železné rudě, ale také dramaticky omezit emise oxidu uhličitého.

Součástí transformace je také rozsáhlá modernizace válcoven, která zlepší kvalitu finální výroby a rozšíří výrobkové portfolio o další produkty s vysokou přidanou hodnotou. Investice budou zahrnovat také vytvoření elektráren na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů.

„Průmysl produkuje 28 procent celkových emisí České republiky, jeho dekarbonizace bude náročná a bude vyžadovat soustředěné úsilí a překonání mnoha překážek. V rámci této deklarace budeme s týmem LIBERTY Ostrava pracovat na identifikaci nízkouhlíkových a bezuhlíkových technologií a řešení, zejména v oblasti obnovitelných zdrojů energie a vodíku, a na tom, jak by mohly přinést co největší užitek Ostravě a českému ocelářství,“ řekl šéf ČEZ ESCO Kamil Čermák.

Podle Sanjeeva Gupty je cílem transformovat LIBERTY Ostrava v moderního výrobce zelené oceli v srdci Evropy. „V ČEZ ESCO máme partnera, který sdílí naši vizi udržitelného průmyslu, a budeme společně pracovat na vývoji potřebných obnovitelných zdrojů energie a inovativních technologií. Transformace společnosti LIBERTY Ostrava bude významným krokem k dekarbonizaci ocelárenského průmyslu v České republice i v celé Evropě,“ poznamenal Gupta.

Autor: Pavel Baroch

Ilustrační foto: Kongresové centrum Praha