Jak ušetřit desítky tisíc za energie? Odstartuje největší dotační program na renovaci bydlení

Domácnosti mohou opět žádat o peníze na zateplení nebo šetrné vytápění. Od 19. září startují dotace pro bytové domy, od 29. září pro rodinné domy včetně nového programu Oprav dům po babičce.

Pavel Baroch

17. 9. 2023

Průměrná česká domácnost zaplatila letos za energie podle propočtů Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí o 62 procent více než před dvěma lety. Nejvíce ohroženou skupinou jsou přitom senioři, neúplné rodiny a nízkopříjmové domácnosti. Ačkoli ceny plynu a elektřiny v posledních měsících klesají, ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Valdman upozornil, že energetická krize, která začala po krachu Bohemia Energy a následně ji prohloubila ruská invaze na Ukrajinu, nemusí být poslední.

Mnohé domácnosti přitom mohou razantně snížit své účty za vytápění – zateplením svého domu a pořízením výhodnějšího vytápění, například tepelného čerpadla. Státní fond životního prostředí nyní po letní přestávce začíná znovu přijímat žádosti do největšího dotačního programu na renovaci bydlení – Nová zelená úsporám, který má na energetické úspory desítky miliard korun z Modernizačního fondu.

„Aktualizovaný program Nové zelené úsporám a aktivity našeho ministerstva směřují k oživení zájmu o energetické renovace domů, protože právě uspořená energie má největší přínos pro životní prostředí i peněženku domácností. Nejlepší energie je ta, kterou vůbec nemusíme vyrobit,“ uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Kolik ušetříte díky fotovoltaice? Spočítejte si úsporu

Nová zelená úsporám je mezi domácnostmi mimořádně oblíbený program. Jen za poslední dva roky poslal 186 tisícům žadatelů na zateplení nebo instalaci fotovoltaických panelů na 22 miliard korun. Rodina v běžném rodinném domě tak díky nižším energetickým nárokům může ušetřit desítky tisíc korun za rok.

Dotace až 50 procent

Ministr Hladík uvedl, že program byl rozšířen tak, aby motivoval všechny vlastníky rodinných i bytových domů k renovacím, které jim přinesou významné úspory, zvýší komfort jejich bydlení, přispějí k renovaci bytového fondu. „A v neposlední řadě se budou podílet na snižování celkové spotřeby energií a emisí skleníkových plynů na celorepublikové úrovni,“ dodal Hladík.

Klasická Nová zelená úsporám bude i nadále dotovat všechna opatření jako dosud a nemění se ani výše podpory, která může dosáhnout až 50 procent vynaložených nákladů.

Významně se ale navyšuje příspěvek na zateplení, které přináší nejvyšší energetické úspory.

Beze změn pokračuje i příspěvek na instalaci solárních systémů, rozšiřuje se nabídka podporovaných tepelných čerpadel. V oblasti novostaveb bude podpora zacílená na ty nejúspornější budovy, u nichž je efekt energetických úspor opět nejvyšší.

Novinkou je výměna starých plynových kotlů za tepelná čerpadla. Zachovány zůstávají i bonusy za kombinaci více opatření v jedné žádosti a desetiprocentní navýšení celkové dotace pro žadatele ze znevýhodněných regionů. Zjednoduší se také administrace žádostí, nově nebude nutné dokládat účetní doklady a u některých opatření ani projektovou dokumentaci a energetické hodnocení.

Zálohové čerpání dotace

Jako první část Nové zelené úsporám startují bytové domy. Žádosti začne Státní fond životního prostředí přijímat od 19. září. Výše dotace se přitom liší podle typu žadatele. O peníze mohou žádat soukromé osoby, společenství vlastníků jednotek (SVJ), bytová družstva nebo obce. Právě radnice mají nárok na nejvyšší příspěvek až 70 procent z vynaložených nákladů.

Pro fyzické osoby a obce platí, že dostanou podporu zpětně, zatímco SVJ a družstva získají prostředky předem. Zálohová dotace se zatím vyplácela pouze rodinám s nižšími příjmy v programu Nová zelená úsporám Light, který pokračuje dokonce bez letní přestávky. „Tento nový parametr jsme zohlednili jak u nízkopříjmových rodin žijících v bytech, tak u mladých rodin, které se chtějí pustit do komplexní renovace rodinného domu,“ dodal ministr Hladík.

U společenství vlastníků jednotek a bytových družstev mají žadatelé nárok na bonus za nízkopříjmové domácnosti. V žádosti doloží, kolik nízkopříjmových domácností se v domě nachází, za každou vzniká nárok na bonus až 150 tisíc korun. „Nově mezi nízkopříjmové domácnosti zařadíme kromě seniorů, lidí pobírajících příspěvek na bydlení a handicapovaných také ty, kteří pobírají přídavek na dítě. Do budoucna bychom tento parametr rádi přidali i do Nové zelené úsporám Light,“ uvedl Hladík.

Rozšíření nároku na bonus pro nízkopříjmové uživatele bytových domů i na chudé rodiny s dětmi uvítalo Hnutí Duha. Zároveň však upozornilo na potřebu zajistit programu financování tak, aby se podpora dostala k co největšímu počtu zájemců. „Například vyplácení dotace předem by bylo vhodné rozšířit na všechna podpůrná schémata,“ citoval Karla Polaneckého z Hnutí Duha server ČTK České noviny.

Výkonná ředitelka Asociace výrobců minerální izolace Marcela Kubů připomněla, že bezmála polovina bytových domů v Česku byla podle Českého statistického úřadu postavena nebo naposledy rekonstruována mezi roky 1945 až 1980. Mnohé z nich sice mají nová okna nebo zateplené střechy, ovšem komplexní renovace se kvůli nedostatku peněz často odložila na neurčito. Nejstarší domy navíc stojí v nízkopříjmových regionech.

„Proto vítám, že program Nová zelená úsporám nabídne žadatelům výhodnější a zjednodušené podmínky. Velkým pozitivem programu je, že začne zvýhodňovat nízkopříjmové domácnosti. Tempo renovací je v České republice třeba rapidně zvýšit, a to i u lidí, kteří nemají našetřeny statisíce,“ řekla Marcela Kubů, která je současně členkou aliance Zateplujeme Česko.

Oprav dům po babičce

Žádosti o dotace pro rodinné domy včetně nového podprogramu Oprav dům po babičce, který míří zejména na mladé rodiny, začne Státní fond životního prostředí přijímat od 26. září. Ministr životního prostředí Petr Hladík připomněl, že podle statistických dat je v Česku zhruba každý šestý dům neobydlený.

„V podprogramu Oprav dům po babičce jsme zpřesnili některé podmínky, abychom mířili přesně tam, kam jsme od začátku chtěli, tedy na mladé rodiny, které si potřebují opravit jednu svou nemovitost. Platí, že žadatel může společně se členy domácnosti vlastnit pouze jednu nemovitost určenou pro trvalé bydlení, tedy rodinný dům nebo byt,“ upřesnil ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Valdman. Vlastnictví například rekreačního objektu jako chaty či chalupy není na překážku.

Parametry podprogramu Oprav dům po babičce jsou v zásadě stejné jako ve standardní Nové zelené úsporám. Bonusem je už zmiňované zálohové financování. „Aby žadatel mohl získat peníze předem, musí realizovat komplexní zateplení, na dotaci tak lze získat až milion korun. Stejně jako ve standardní Nové zelené úsporám jde až o padesátiprocentní dotaci. Komplexní zateplení domu se totiž v průměru může vyšplhat na více než dva miliony korun,“ řekl ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Valdman.

Za každé nezaopatřené dítě získá navíc domácnost bonus 50 tisíc korun. Toto zvýhodnění se vztahuje i na děti, které se narodí do roku 2030. „Chceme pomoci primárně rodinám s dětmi, které vlastní starší dům bez ohledu na to, zda ho koupily, zdědily nebo získaly v rodině. Tyto domácnosti často nemají dostatek úspor na větší opravy, proto nedosáhnou na standardní Novou zelenou úsporám, ale nesplňují ani podmínky Nové zelené úsporám Light a jejich bydlení v nezatepleném domě proto může být velmi nákladné,“ vysvětlil ministr Hladík. Od ledna pak bude rovněž možné získat výhodný úvěr od spořitelen.

Dodal, že všechny části Nové zelené úsporám jsou dlouhodobým programem a peněz je dostatek. „Není tak třeba žádat přesně v den spuštění příjmu žádostí, finance budou za týden, měsíc i rok,“ ubezpečil ministr Hladík.

Ilustrační foto: Pixabay