Holding Malina vybíral neetické zálohy, zákazníci by se měli hned přihlásit o pohledávky

Výběr záloh ve výši 60 procent pořizovací ceny je podle právníka Jana Černého nepřiměřený a zákazníci měli požadovat zálohy nižší. Firma nedávno zamířila do insolvence.

Pavel Baroch

22. 5. 2023

Městský soud v Praze v polovině května poslal Energetický Holding Malina, dodávající solární panely pro domácnosti, do úpadku. Vyplývá to z informací v Insolvenčního rejstříku. Jedna z největších firem v oboru se do finančních potíží dostala poté, co přijala velký počet zakázek, ale dokončila jen část, ačkoli od svých zákazníků přijala vysoké zálohy.

Redakci Obnovitelně.cz se přitom podařilo získat jednu ze smluv, kterou firma uzavřela se zákazníkem. Následně ji dala k posouzení známému pražskému právníkovi Janu Černému z advokátní kanceláře Černý–Raupachová. Zaujala ho především strana šest, kde je finanční harmonogram.

Nepřiměřeně vysoká záloha

Smlouva počítá se zálohou 60 procent zaplacenou čtrnáct dní po obdržení zálohové faktury – konkrétně šlo o částku bezmála 260 tisíc korun. Zbylých 40 procent (téměř 173 tisíc) měl zákazník doplatit čtrnáct dní po instalaci technologie. Dalších zhruba 240 tisíc korun měla představovat dotace z programu Nová zelená úsporám.

„Záloha 60 procent se mi jeví jako nepřiměřená, já bych s ní za klienta nesouhlasil a požadoval bych nižší,“ uvedl Jan Černý pro Obnovitelně.cz. „Dnes na tom mohli ti lidé být alespoň o něco lépe.“

Analytický tým Pirátů na konci dubna zveřejnil průběžné informace o vlastním mapování kauzy energetického holdingu Malina. Společnost přijala od klientů téměř pět tisíc zakázek na dodávku solárních panelů a tepelných čerpadel, nicméně dokončila pouze část z nich a následně přestala komunikovat. Na zálohách přitom od zákazníků vybrala téměř 1,5 miliardy korun a není zcela zřejmé, jaký byl další osud těchto prostředků.

V reakci na vyhlášení insolvence společnosti Malina vydal Cech akumulace a fotovoltaiky doporučení k zálohám na fotovoltaické elektrárny. A nepřímo v něm rovněž označil šedesátiprocentní zálohu za příliš vysokou.

„První záloha se platí při podpisu smlouvy a my doporučujeme platit ve výši 10 až maximálně 40 procent celkové ceny. Druhá záloha se hradí až po získání smlouvy o připojení k síti na začátku montáže. Obvykle tak, že k první záloze má firma dostat doplatek do 50 až 70 procent celkové ceny. Zbylých 30 až 50 procent z celkové ceny se hradí až po předání hotového díla, kdy firma předá předávací protokol a revizní zprávu,“ uvedl Aleš Hradecký, předseda Cechu akumulace a fotovoltaiky.

V případě jednoduchých a levných instalací určených pro zranitelné zákazníky a seniory, dotovaných z Nové zelené úsporám Light, Cech akumulace a fotovoltaiky doporučil držet se spodní hranice (10 %) záloh a doplatku až po realizaci a revizní zprávě. „Solidní dodavatelé to zvládnou,“ dodal Hradecký.

Pohledávky poškozených klientů

Piráti na svých stránkách rovněž zveřejnili rozhovor se dvěma právními experty, kteří radí poškozeným zákazníkům a věřitelům, jak dál postupovat. Těmito experty jsou Jindřich Lechovský a Jakub Backa z advokátní kanceláře Lechovský & Backa zabývající se insolvenčním právem a Jan Eisenreich z Asociace pro transparentnost investičního trhu.

„Pohledávky je možné přihlašovat od okamžiku zahájení insolvenčního řízení, a to na předepsaném formuláři. Lhůta pro přihlášení činí dva měsíce od prohlášení úpadku společnosti,“ uvedli Lechovský s Backou. Právníci doporučují neotálet.

„Čím dříve věřitel svou pohledávku přihlásí, tím dříve se stane účastníkem insolvenčního řízení. Účast na insolvenčním řízení pak věřitele opravňuje k tomu, aby se ucházel o místo v prozatímním věřitelském výboru a dále také může činit další kvalifikovaná podání v rámci insolvenčního řízení. Může například navrhovat vydání předběžných opatření omezujících vedení dlužníka, případně činit podněty vůči insolvenčnímu správci,“ uvedli.

Všichni právní experti současně doporučili sledovat Insolvenční rejstřík a další kroky konzultovat s advokátem. „Dále pak na našich stránkách pravidelně informujeme o vývoji v této kauze a pořádáme webináře, kdy s poškozenými klienty procházíme aktuální stav a odpovídáme na jejich dotazy,“ dodal Jan Eisenreich z Asociace pro transparentnost investičního trhu.

Holding Malina už dříve uvedl, že všechna opatření včetně plánované reorganizace dělá pro to, aby své problémy vyřešil. „Je to cesta, jak se nám podaří udržet společnost v chodu a umožnit maximální možné uspokojení věřitelů a dodělat všechny zakázky zákazníků. Reorganizace nám pomůže fungovat podle předem schváleného plánu pod dohledem insolvenčního soudu a insolvenčního správce,“ uvedl Jan Urban, předseda představenstva společnosti.

Autor: Pavel Baroch

Ilustrační foto: Pixabay