Čára přes Putinův rozpočet? Biometan může pokrýt až polovinu evropské spotřeby plynu

Do roku 2030 chce Evropa nahradit více než 20 procent současného dovozu ruského plynu domácí biometanovou produkcí. V roce 2050 má produkce biometanu pokrýt až polovinu unijní spotřeby.

Ondřej Novák

7. 10. 2022

Evropská komise se kvůli dosažení cíle dohodla s předními představiteli průmyslu, kteří se zavázali k přechodu na zelenou energii a na konci září oznámila vznik Biomethane Industrial Partnership (BIP). Nové partnerství veřejného a soukromého sektoru komise oznámila 28. září.

Jde o součást plánu REPowerEU, který v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu má za cíl zbavit Evropu do roku 2030 závislosti na ruských fosilních palivech. Dílčím cílem plánu je zvýšit produkci a využití biometanu do roku 2030 na 35 miliard m3. Odklon od ruských fosilních paliv zároveň přispěje k zavádění bezemisní energetiky a oběhového hospodářství.

Součástí plánu je požadavek na rychlý rozvoj biometanového průmyslu v Evropě. Partnerství BIP chce na tyto ambice navázat a zásadně podpořit realizaci evropského cíle produkovat 35 miliard metrů krychlových biometanu ročně do roku 2030 a současně vytvořit podmínky pro další rozvoj potenciálu biometanu do roku 2050. Toho chce docílit úzkým propojením politiků Evropské komise a členských států se zástupci biometanového sektoru a všech zainteresovaných stran.

Více než 100 miliard kubíků bioplynu do roku 2050

Cíl 35 miliard metrů krychlových biometanu v roce 2030 představuje více než 20 procent současného dovozu plynu z Ruska. Do roku 2050 se potom tento potenciál může ztrojnásobit a vzrůst výrazně nad 100 miliard metrů krychlových a pokrýt tak 30 až 50 procent budoucí poptávky po plynu v EU. Biometan vyráběný v Evropě je v současnosti levnější než zemní plyn. Výrazné zvýšení jeho výroby tak může občanům EU zajistit cenově dostupnou a udržitelnou energii.

BIP začíná s podporou masivního rozvoje biometanu v EU v rámci pěti pracovních skupin. První skupina má na starosti vytváření národních cílů, strategií a politik pro biometanový sektor. Výstupy z této aktivity budou následně začleněny do návrhů aktualizovaných národních energetických a klimatických plánů (NEKP). Druhá skupina identifikuje bariéry v navyšování investic, které je potřeba odstranit, a současně mapuje nové projekty výroby a využití biometanu.

Třetí pracovní skupina má za úkol stanovit potenciál pro inovativní zdroje biomasy v celé EU, aby byl zajištěn dostatek zdrojů pro další nová zařízení na výrobu biometanu. Čtvrtá skupina bude pracovat na snižování nákladů spojených s výrobou a připojením k síti a pátá má pod sebou potřeby výzkumu, vývoje a inovací.

„Evropa má obrovský potenciál pro výrobu biometanu. S biometanem můžeme nahradit fosilní plyn z Ruska domácím, udržitelným a obnovitelným plynem. Biometan také vytváří nové ekonomické příležitosti ve venkovských oblastech. Partnerství BIP bude nástrojem ke zvýšení produkce a využití biometanu v celé EU,“ říká výkonný viceprezident Evropské komise Frans Timmermans, který má na starosti Green Deal a první evropský klimatický zákon.

Generální ředitel Evropské bioplynové asociace (EBA) Harmen Dekker řekl: „Sektor biometanu je připraven splnit cíl 35 miliard m3, který vyžaduje investice ve výši 70 až 80 miliard eur. Partnerství BIP bude v Evropě napomáhat ke společnému úsilí o překonání překážek pro investice, výrobu a použití biometanu.“

Zvládněte zimu i bez ruského plynu. Tepelné čerpadlo přinese pohodu i velké úspory rodinného rozpočtu

Česko je v biometanu zatím čtvrté v EU

Nespornou výhodou biometanu je, že jde o obnovitelný zdroj energie, který je možné použít a rozvíjet okamžitě. Navíc není závislý na počasí nebo dovozu surovin, protože se vyrábí z lokálních zdrojů bioodpadu a biomasy. V Česku má tento obnovitelný zdroj energie obrovský potenciál, který ale zatím leží nevyužit.

„V Česku je bioplyn produkován na více než 550 zařízeních s celkovou produkcí energie v bioplynu bezmála sedm terawatthodin, které představují 8 procent z české spotřeby zemního plynu, což je čtvrtý nejvyšší podíl v EU, a současně tvoří 6,8 procenta celkové produkce bioplynu v EU. Rozvojem sektoru a především přestavbou současných bioplynových stanic na čištění plynu na biometan můžeme dosáhnout potenciálu výroby biometanu 20 terawatthodin v roce 2030,“ vysvětluje předseda asociace CZ Biom Jan Habart.

Zmíněná produkce 20 terawatthodin v roce 2030 podle Habarta představuje 20 procent spotřeby zemního plynu Česka v roce 2021 nebo pokrytí celé spotřeby BioCNG v dopravě. „Bioplyn, biometan a syngas (metan vyrobený z koncentrovaného oxidu uhličitého v bioplynu za pomoci biologických procesů s přídavkem vodíku) mohou tvořit 40 až 50 procent spotřeby plynu v ČR v roce 2030. To jsou čísla, pro která má smysl již něco udělat,“ dodává Habart.

Zjistěte, jak by se vám vyplatilo tepelné čerpadlo

„Biometan Česká republika nutně potřebuje pro snižování závislosti na importu zemního plynu a pro dekarbonizaci průmyslu a zemědělství. Jeho potenciál bude chtít plně využít i naše vláda. Předseda vlády Petr Fiala v mimořádném projevu 22. června uvedl: ‚Chceme zásadně zvýšit objem produkce domácího bioplynu.‘ CZ Biom je aktivním členem BIP a jsme připraveni s vládou spolupracovat na odstraňování bariér, zvyšování produkce bioplynu a biometanu a předávání ‚best practices‘ z Evropy do České republiky.“ dodává Martin Schwarz, vedoucí biometanové sekce CZ Biom.

Autor: Ondřej Novák

Foto: KWON JUNHO / Unsplash