Místo dolů soláry a čistý vzduch. Uhelné regiony dostanou 40 miliard na spravedlivou transformaci

Přes nesporné pozitivní dopady na životní prostředí vyvolával útlum těžby hnědého a černého uhlí mezi obyvateli uhelných regionů nejistotu. Obávali se, že přechod na čistou energetiku pro ně bude znamenat ztrátu pracovních příležitostí a pokles životní úrovně. Evropská komise nyní v rámci Zelené dohody pro Evropu schválila Operační program Spravedlivá transformace (OPTS), který má tyto obavy rozptýlit.

Ondřej Novák

30. 9. 2022

Peníze půjdou na tvorbu nových pracovních míst, posílení školství, vzdělávání, výzkumu a vývoje nebo rozvoj obnovitelné energetiky. Finanční prostředky zamíří do transformačních projektů v Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém kraji. První výzvy z Operačního programu Spravedlivá transformace stát spustí již v listopadu. Zájemci o dotace mohou čerpat informace o programu i z nového webu opst.cz. Ministerstvo životního prostředí o schválení programu informovalo v tiskové zprávě.

„Za to, aby měl zbytek republiky dostatek tepla a elektřiny, platily uhelné kraje po mnoho desetiletí velkou cenu. Je čas jim tyto újmy alespoň částečně nahradit a dát jim budoucnost v podobě zajištění zaměstnanosti a zvýšení kvality života jeho obyvatel, moderních technologií, digitalizace, čistých energií a zdravého životního prostředí,“ říká ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL). Podle Hubáčkové úspěšná a spravedlivá transformace uhelných krajů směrem k udržitelné nízkoemisní energetice poskytne řadu dobrých příkladů. „A nakonec z ní může mít velký prospěch celé Česko,“ dodává Hubáčková.

Hlavními přínosy programu bude tvorba nových pracovních míst, podpora malých a středních podniků, investice do výzkumu a vývoje, vzdělávání dětí i dospělých a samozřejmě obnova území zasažených těžbou černého nebo hnědého uhlí.

Energetika v uhelných krajích zůstane

Důležitým prvkem bude i transformace energetiky ve všech třech krajích, protože podle ministerstva mají značný potenciál v rozvoji obnovitelných zdrojů nebo v oblasti vodíkových technologií. Uhelné regiony by tak nadále mohly pokrývat značnou část českých energetických potřeb i po ukončení těžby uhlí, avšak bez emisí a nepříznivých dopadů na životní prostředí.

„Těmto nejdůležitějším tématům odpovídá sedm oblastí podpory v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace pro široké spektrum žadatelů ze soukromého i veřejného sektoru. Důležitou součástí programu jsou tzv. strategické projekty, což jsou komplexní projekty s významným transformačním dopadem doporučené jednotlivými kraji, “ doplňuje Jan Kříž, náměstek ministryně životního prostředí pro řízení sekce ekonomiky životního prostředí.

Program je financován z evropského Fondu pro spravedlivou transformaci a je součástí Zelené dohody pro Evropu. Státní fond životního prostředí navíc už loni na podzim otevřel výzvu zaměřenou na přípravu strategických projektů.

„Počítáme s tím, že mezi prvními výzvami z OPST bude právě ta pro strategické projekty. Její vyhlášení proběhne na začátku listopadu,“ přiblížil Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR, který je zároveň zprostředkujícím subjektem OPST odpovědným za příjem a hodnocení žádostí o podporu, administraci a financování schválených projektů.

Komise český plán původně strhala

Právě zmíněné velké projekty, na které mělo z programu padnout 21 miliard, se Evropské komisi nelíbily a některé dokonce odporovaly podmínkám Fondu spravedlivé transformace (Just Transition Fund). Deník Referendum v létě získal dopis, který komise zaslala české vládě. Komise Česku vyčetla, že značná část peněz určených předně pro malé a střední podniky měla skončit u developerů a velkých energetických firem, zejména u ČEZu a Sev.En Energy miliardáře Pavla Tykače.

Hospodářské noviny navíc upozorňují, že podporované projekty byl údajně vybrány narychlo. Terčem kritiky neziskových organizací i místních obyvatel jsou zejména projekty v Ústeckém kraji. Navíc, peníze z fondu jsou kromě revitalizace brownfieldů, bývalých těžebních lokalit či transformaci energetiky určené i na sociálně prospěšné aktivity. Problematiku zadlužení, kterým trpí řada obyvatel uhelných regionů, přitom podle Hospodářských novin řeší pouze jeden projekt.

Peníze z Fondu spravedlivé transformace jsou přitom podle výzkumníka organizace Re-set Radka Kubaly vhodným nástrojem, jak snížit závislost uhelných regionů na velkých firmách. Kubala v komentáři pro deník E15 upozornil, že dotace mohou podpořit inovace na úrovni malých a středních podniků. Důležitým prvkem jsou i rekvalifikace bývalých horníků a podpůrné sociální programy. Základní kameny úspěšné transformace jsou podle Kubaly dva: Stát musí mít jasný strategický plán, jak transformaci provede a musí už od začátku do rozhodování zapojit všechny zainteresované skupiny, tedy i místní obyvatele.

Foto: MAKY.OREL – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, wikimedia.org