Ondřej Novák | 1. 9. 2022

Stát dá miliardy na opravu škol a veřejných budov. Díky zateplení a solární energii ušetří za drahý plyn

Nový balíček výzev z Operačního programu Životní prostředí 2021-2027 v objemu více než tří miliard korun pomůže snížit energetickou náročnost veřejného sektoru. Peníze jsou určené pro zvýšení energetické účinnosti gastroprovozů a prádelen ve školství, zdravotnictví a sociálních službách. Stát prostřednictvím dotací podpoří i výstavbu energeticky úsporných veřejných budov nebo instalaci solárních systémů.

Na gastroprovozy a prádelny ve školách, zdravotnických institucích nebo zařízeních sociálních služeb půjde jedna miliarda korun. Projekty zahrnuté v rámci 8. a 9. výzvy mohou získat dotaci ve výši až 50 % způsobilých výdajů.

Další jeden a půl miliardy pak v rámci 10. výzvy stát pošle na projekty efektivní výstavby úsporných veřejných budov. Subjekty veřejného sektoru mohou žádat o dotaci ve výši až 70 % způsobilých výdajů v případě, že stavba splňuje parametry nulových budov. U projektů výstavby pasivních budov stát přispěje až na 50 % výdajů. V případě, že projekt bude ve vysokém energetickém standardu, ale s ohledem na specifický typ provozování nebude možné dosáhnout parametrů pasivního domu, Ministerstvo životního prostředí poskytne dotaci 40 % způsobilých výdajů. Jde například o bazény, aquacentra nebo laboratoře.

Poslední 11. výzva nabízí celkem 825 milionů korun na budování a rekonstrukci obnovitelných zdrojů energie ve veřejných budovách. Peníze jsou určené pro projekty zahrnující například výměny zdrojů vytápění za tepelná čerpadla, kotle na biomasu, instalaci solárně - termických systémů. Dotace půjdou také na využití obnovitelných zdrojů k zajištění dodávek systémové energie do veřejné infrastruktury například v oblasti vodohospodářství nebo pro kompostárny.

Hubáčková: Budovat jen obnovitelné zdroje nestačí, musíme i šetřit

Zájemci mohou o dotace žádat od 24. srpna letošního roku do konce května 2023. Zmíněné výzvy míří na žadatele z celé republiky kromě subjektů z Prahy a jsou průběžné s jednokolovým hodnocením. Žadatelé z Prahy mohou pak do konce září čerpat prostředky z Národního plánu obnovy a ministerstvo pro ně chystá i dotační výzvu z Modernizačního fondu.

Ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL) směrem k novým výzvám dodává, že kromě budování nových kapacit obnovitelných zdrojů se stát musí zaměřit i na hospodárnější nakládání s energií.

„Budování nových obnovitelných zdrojů energie musí jít ruku v ruce s úspornými opatřeními v oblasti energetické náročnosti veřejných budov a provozů. Cílem nových výzev je nejen ekologická výroba energie, ale též její efektivní využití,“ říká Hubáčková.

Anna Hubáčková, ministryně životního prostředí
FOTO: MŽP

Stát dá miliardy i na čistší vodu a boj s klimatickými změnami

Vedle čtveřice dotačních výzev zaměřených na efektivnější hospodaření s energiemi Operační program Životní prostředí v polovině srpna vypsal i příspěvky na nové čistírny odpadních vod, výstavbu vodovodů, kanalizací nebo opatření pro zadržování vody v krajině.

Stát chce kvůli suchu, nedostatku vody a adaptacím na klimatické změny urychlit výstavbu nových přivaděčů a zdrojů pitné vody, zefektivnit hospodaření s vodou nebo podpořit lepší čištění. “Jen na tato technická opatření nabízíme nyní obcím 14 miliard korun,“ dodává Hubáčková.

V obcích, kde se výstavba kanalizace a centrální čistírny nevyplatí pak stát podpoří budování domovních čistíren, které představují ekonomičtější a zároveň účinné řešení. “Na jejich realizaci i provoz ale budou stále dohlížet obce, tak aby skutečně splňovaly všechny potřebné parametry,” dodává Jan Kříž, náměstek ministryně životního prostředí pro řízení sekce ekonomiky životního prostředí MŽP.

Dalších 10 miliard korun nabízí operační program obcím na projekty zadržování vody ve volné krajině, městech a obcích. Peníze půjdou i na projekty podporující zachytávání vody v zastavěných územích nebo na protipovodňová opatření. Konkrétní projekty budou zahrnovat obnovu a zakládání tůní, mokřadů, malých vodních nádrží nebo obnovu přírodního charakteru potoků a říček. Nově navíc program poskytne peníze i na nákup pozemků v okolí vodních toků a obce mohou žádat i o prostředky na odstranění melioračních prvků.

„Další peníze nabízíme obcím do 2 tisíc obyvatel, které by jinak na dotace nedosáhly, protože nemají dostatek vlastních finančních prostředků. Pro ně máme k dispozici možnost čerpání zvýhodněné půjčky na dofinancování vodohospodářských projektů, která může být poskytnuta až do výše rozdílu mezi celkovými způsobilými výdaji a poskytnutou dotací z OPŽP,“ vysvětluje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

Operační program Životní prostředí nabídne do roku 2027 celkem 61 miliard korun. Do konce letošního roku chce Ministerstvo životního prostředí vyhlásit 28 výzev.

Autor: Ondřej Novák

FOTO: AliES