Bioplynky mohou pomoci stabilizovat dodávky elektřiny a pomoci Česku zbavit se uhlí

Energetický regulační úřad zveřejnil zprávu o přípravě regulace ceny pro poskytování služeb výkonové rovnováhy, kterou reaguje na současný vývoj na trhu. Podle úřadu ceny neúměrně rostou z důvodu nedostatečného počtu poskytovatelů podpůrných služeb. CZ Biom již dlouhodobě vyzývá ke změně legislativy a poukazuje na to, že bioplynové stanice mohou být poskytovatelé flexibility, a to o výkonu srovnatelným s přečerpávací elektrárnou Dlouhé stráně.

Julie Dajčl

17. 7. 2022

Stávající bioplynové stanice v Česku v sobě ukrývají doposud nevyužívaný regulační potenciál srovnatelný s přečerpávací vodní elektrárnou Dlouhé stráně (cca 700 MW) nebo i vyšší. Výroba energie z bioplynu je předvídatelná a je možné ji regulovat, protože výrobna je typickým palivovým zdrojem energie. Díky tomu je možné výrobu elektřiny pozastavit a znovu rychle uvést do provozu. Regulaci výkonu jsou proto schopny nabídnout jak na denní bázi, díky které mohou vykrývat kolísající výrobu fotovoltaických a větrných elektráren, tak i v rámci sezóny.

Sezónní regulaci zatím poskytují převážně jen uhelné elektrárny. S přechodem stávajících bioplynových stanic na produkci biometanu bude pro špičkování k dispozici současný instalovaný elektrický výkon i infrastruktura. Přes léto tedy mohou vyrábět více biometanu a pomáhat plnit zásobníky zemního plynu. V zimním období naopak mohou vyrábět více elektřiny a tepla pro potřeby okolí a také pro podporu sítě. Regulační potenciál lze navíc rozšířit o systémy Power to Gas, které z přebytečné elektřiny v síti vyrábí vodík a ten za pomoci biologických procesů společně s koncentrovaným CO2 v bioplynu mění v syntetický metan, tzv. syngas.

“Regulace není finální řešení problému. Je potřeba připravit podmínky pro provozovatele a urychleně projednat změnu energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích. Sousední Německo na této problematice pracuje již několik let a jejich bioplynky již běžně flexibilitu poskytují,” komentuje situaci Jan Habart, předseda CZ Biom.

“Bioplynové stanice mohou řešit akumulaci energie nebo stabilizaci energetické soustavy tak, abychom mohli více využívat energii ze slunce, větru nebo vody a nemuseli se přitom spoléhat na uhelné zálohy. To je velmi důležité pro dekarbonizaci energetiky a snížení závislosti na fosilních zdrojích.” dodává Habart.

Rozvoj flexibility umožnila novela zákona o POZE, která vstoupila v platnost 1. ledna 2022, do té doby využití tohoto potenciálu zákony do značné míry znemožňovaly. Česká republika by měla přijmout podporu na rozvoj flexibility, jako je již několik let zavedena například v sousedním Německu.

Autorka: Julie Dajčl, CZ Biom

FOTO: Adam Moravec, CZ Biom