Česko pomůže Ukrajině s ochranou životního prostředí, dohodli se ministři

První odhady ukrajinského ministerstva životního prostředí o ekologických škodách způsobených válkou se blíží k šesti miliardám dolarů. V Praze se tento týden ministři životního prostředí obou zemí dohodli na memorandu o spolupráci s cílem zajistit mezinárodní partnerství a koordinaci společných aktivit obou zemí při řešení dlouhodobých problémů z oblasti životního prostředí a aktuálně také nápravy dopadů války na ukrajinskou přírodu.

Martin Prax

13. 7. 2022

Ministři životního prostředí Česka a Ukrajiny dnes v Praze podepsali memorandum o spolupráci. Cílem je mezinárodní partnerství a koordinace společných aktivit obou zemí při řešení dlouhodobých problémů z oblasti životního prostředí a aktuálně také nápravy dopadů války na ukrajinskou přírodu.

„Zejména v této, pro Ukrajinu tak pohnuté, době je spolupráce v oblasti ochrany životního prostředí klíčová. Válečný konflikt na Ukrajině s sebou přináší kromě fatálních dopadů na obyvatelstvo i závažné důsledky v podobě rozsáhlé, komplexní a dlouhodobé degradace životního prostředí. Škody na životním prostředí přetrvají ještě dlouho po ukončení bojů a dotknou se nás všech,“ říká ministryně životního prostředí Anna Hubáčková.

„Tento dokument byl pečlivě připravován mnoho let, nebyla to válka, co urychlilo jeho podpis. Dnes však čelíme ruské agresi a vidíme, že Česko nám může pomoci odminovat naše území, znovu vybudovat naše národní parky a udělat spoustu dalších dobrých věcí pro divokou přírodu. Ukrajinští vojáci chrání před Rusy nejen ukrajinský lid ale celou Evropu. A moc mě těší, že paní ministryně Anna Hubáčková to chápe a chce nám pomoci. Dokazuje to, že Češi vědí, že příroda nezná hranic,“ dodal ukrajinský ministr Ruslan Strilets.

Spolupráce mezi oběma zeměmi se kromě obnovy válečných škod týká celé řady témat, od vývoje technologií šetrných k životnímu prostředí přes hospodaření s vodou a ochranu před povodněmi až po nakládání s odpady a ochranu ovzduší. Obě země budou také spolupracovat v ochraně přírody nebo nerostných surovin.

Zvlášť důležitou oblastí spolupráce bude odstraňování starých ekologických zátěží a sanace kontaminovaných míst, tedy aktivity, se kterými má Česká republika velké zkušenosti. Dalšími úkoly je prevence průmyslového znečištění nebo snižování emisí skleníkových plynů.

Obě země plánují společné projekty, stejně jako výměnu informací o životním prostředí a spolupráci odborníků nebo partnerství veřejného a soukromého sektoru. Uzavřené memorandum je výsledkem více než šestiletého dialogu obou států, s přestávkami se připravovalo od roku 2016.

Podpis memoranda proběhl v Praze, kde ukrajinský ministr ochrany životního prostředí Ruslan Strilets jednal na neformálním zasedání ministrů EU. Jde o vůbec první účast Ukrajiny na tomto druhu setkání.

Drtivé dopady války

Ruská agrese už například postihla zhruba 900 chráněných oblastí, což je téměř třetina všech takových území na Ukrajině. Jak upozornil italský Institut pro mezinárodní politická studia, zničení hrozí také mnoha mezinárodně významným oblastem volně žijících živočichů a rostlin. Ve válečné zóně se nachází více než 40 procent nejcennějších území.

Kvůli vojenské agresi může být zemědělská půda natolik znečištěná, že bude na dlouhou dobu nepoužitelná pro pěstování obilí a dalších plodin. Znečištěné životní prostředí může vést také k další masové migraci z postižených regionů.

Autor: Martin Prax (s využitím tiskové zprávy MŽP)

FOTO: MŽP