Zvýšíme výrobu českého bioplynu, vyzval Petr Fiala. Nahradí téměř polovinu ruského plynu

Komentář oborového sdružení CZ Biom reaguje na projev předsedy vlády Petra Fialy, který se zavázal rozvinout domácí řešení nezávislosti na ruském plynu.

Julie Dajčl

23. 6. 2022

Ve včerejším mimořádném projevu ministr vlády Petr Fiala vyzval k zásadnímu navýšení výroby bioplynu. Apel zazněl v souvislosti s potřebou odstřihnout se od závislosti na fosilních zdrojích z Ruska v reakci na stále probíhající válku na Ukrajině. Zvýšení bezpečnosti dodávek energií, stabilizace cen, výrazný rozvoj obnovitelných zdrojů jsou témata, která dnes stále silněji rezonují. Bioenergetika dostává slovo. Bioplyn, biometan a syngas mohou nahradit 40 % zemního plynu.

Spotřeba zemního plynu od začátku ruské agrese na Ukrajině výrazně klesá. V roce 2021 činila spotřeba zemního plynu přibližně 100 TWh. To je množství energie, které není jednoduché ze dne na den nahradit. Řešení se nachází v kombinaci opatření s využitím všech dostupných zdrojů a zvlášť obnovitelných. Probíhá masivní instalace fotovoltaických elektráren, tepelných čerpadel, zrealizuje se několik větrných a geotermálních zdrojů, vzniknou nové výtopny na biomasu. V náhradě zemního plynu však bude hrát hlavní roli výstavba nových bioplynových stanic a modernizace těch stávajících.

V Česku je bioplyn produkován na více než 550 zařízeních s celkovou produkcí energie v bioplynu bezmála 7 TWh, které představují 8 % z české spotřeby zemního plynu, což je čtvrtý nejvyšší podíl v EU a současně tvoří 6,8 % celkové produkce bioplynu v EU.

Podle analýzy CZ Biom, největšího oborového sdružení v bioenergetice, můžeme při plánovaném rozvoji produkce do roku 2030 nahradit 20 % a spolu se syngasem (metan vyrobený z koncentrovaného CO2 v bioplynu za pomoci biologických procesů s přídavkem vodíku) 40 % současné spotřeby zemního plynu biometanem z domácí výroby. „Potenciál v ČR je dobrý a můžeme z něj hodně získat. Nechceme-li promarnit šanci, kterou v biometanu máme, musíme rychle začít budovat nové výrobny biometanu a zároveň modernizovat stávající bioplynové stanice,“ komentuje situaci Jan Habart, předseda CZ Biom.

Nezávislost na ruském plynu přinese i solární elektrárna na střeše vašeho domu. Poraďte se, kolik vám ušetří

Bioplynové stanice jsou variabilní zdroj energie, a to jak na straně vstupní biomasy, tak na straně výstupů. Přes léto mohou vyrábět více biometanu a pomáhat plnit zásobníky zemního plynu. V zimním období naopak mohou vyrábět více elektřiny a tepla pro potřeby okolí a také pro podporu sítě, která bude trpět sníženou výrobou z fotovoltaických zdrojů. Výrobu energie lze pozastavit a znovu rychle uvést do provozu nebo je možné zdroj udržet v provozu 24 hodin denně, 365 dní v roce.

Biometan je přímá náhrada zemního plynu. To, co funguje na zemní plyn, bude fungovat beze změny i na biometan. Plyn umíme efektivně skladovat a naše plynárenská síť je masivní a rozšířená. Biometan lze navíc využívat v dopravě jako stlačený plyn BioCNG nebo ve zkapalněné formě jako BioLNG bez nutnosti zásahu do stávajících plynem poháněných vozidel.

Autorka: Julie Dajčl

FOTO: CZ Biom