Kvalita vody ke koupání je v Česku výborná, propadl jen jeden rybník

Ve 126 ze 155 zkoumaných českých přírodních koupališť je výborná kvalita vody ke koupání a na dalších 15 je kvalita dobrá. Ve svém pravidelném reportu to tvrdí Evropská agentura pro životní prostředí. Ve třech lokalitách agentura zjistila ucházející kvalitu vody a pouze jedno přírodní koupaliště EEA ohodnotila jako špatné. Konkrétně jde o Staňkovský rybník na třeboňsku. Agentura vydává doporučení na základě dat z roku 2021.

Ondřej Novák

22. 6. 2022

V celoevropském srovnání se tak Česká republika umístila na 19. místě s 81,3 % lokalit s výbornou kvalitou vody ke koupání. Bez obav se tak můžete koupat ve vodních nádržích Vltavské kaskády, přehradách na řece Moravě, Ohři, na Labi nebo ve většině rybníků a menších nádrží. Horší ale stále dostatečnou kvalitu vody EEA zjistila třeba na pláži Horní Planá na Lipně, na Koněšínské pláži na Dalešické přehradě nebo ve vodní nádrži Seč. Dostačující kvalita je pak podle agentury v jezírku Košutka u Plzně, v Mělických písnících u Přelouče a v rybníku Sykovec nedaleko Žďáru nad Sázavou.

V rámci celé Evropy agentura zkoumala 21 859 koupacích lokalit, přičemž na 84,7 % lokalita výzkumníci zjistili vodu v nejlepší kvalitě. Výhodu mají přímořské země, jejichž pobřežní koupací střediska vycházela z šetření v průměru lépe než vnitrozemská, protože mořské pobřeží má lepší samočistící funkci. Naopak vnitrozemské vody často představují menší jezera nebo nádrže, případně řeky s pomalým průtokem, přičemž jejich kvalitu ovlivňují i sucha nebo přívalové deště.

Trochu paradoxně pak může znít, že nejlepší voda na koupání je podle EEA v Rakousku (97,7 % vodních ploch v excelentní kvalitě). Bez obav se můžete na drtivé většině míst vykoupat i na Maltě (96,6 %), v Řecku (95,8 %) a v Chorvatsku (95,7 %). Naopak nejhůře se umístily Polsko (44,5 %), Slovensko (50 %) a Maďarsko (60,2 % vodních ploch v excelentní kvalitě). Agentura ale v reportu dodává, že v případě Polska byla kvalita vody měřena jen na 423 ze 672 koupališť, což vysvětluje špatné umístění v žebříčku.

Kvalitu vod se od 90. let výrazně zlepšila

Od roku 2006, kdy Evropská unie přijala směrnici o vodách ke koupání se kvalita vody v přírodních koupalištích výrazně zvýšila. Napomohly tomu výrazné investice do městských čistíren odpadních vod a odpadové infrastruktury, díky kterým kleslo množství organického znečištění. “Díky této pokračující snaze je koupání dnes možné i v městských a dříve silně znečištěných povrchových vodách.To ukazuje, jak dobré a správně implementované politiky mohou něco změnit,” uvádí agentura v reportu.

V roce 1991 agentura ohodnotila kvalitu vody jako dostatečnou na 74 % lokalit. Do roku 2003 pak tento počet vzrostl na 95 % lokalit a od té doby zůstává poměrně stabilní. Cílem směrnice bylo dovést na alespoň dostatečnou kvalitu vod všechny sledované lokality do roku 2015, to se ale zatím podařilo jen na Maltě, v Bulharsku, Rumunsku a Lucembursku.

Naopak 1,5 % koupacích lokalit EEA za loňský rok ohodnotila jako nevhodná ke koupání. Jde o 332 lokalit, přičemž třetina z nich leží ve Francii a další desetina v Nizozemí. Výrazně se podle agentury zlepšila kvalita vod ke koupání v Albánii, kde v roce 2015 registrovala 31 koupacích lokalit (39,1 % z celkového počtu) jako nevhodné ke koupání. Loni jich takto ohodnotila jen osm (6,7 %).

V hodnocení EEA zohledňuje monitoring jednotlivých národních autorit, které v odebraných vzorcích hledají bakterie naznačující znečištění kanalizací nebo chovem dobytka. Na základě množství bakterií pak agentura ohodnotí vodu na koupališti jako výbornou, dobrou, dostačující nebo špatnou. Při koupání ve špatně hodnocených lokalitách hrozí řada zdravotních problémů jako zažívací potíže a průjem. Hodnocení nezohledňuje znečištění chemikáliemi.

Stejně tak studie nehodnotí problematiku sinic. Ty přitom na řadě českých přírodních koupališť představují letitý problém a představují riziko hlavně pro alergiky. Ačkoliv léto už nezačalo, server Koupací vody hlásí zhoršenou jakost vody kvůli sinicím například na Lipně v Černé v Pošumaví, na Máchově jezeře nebo na Orlíku u tábořiště Podolsko. Zcela nevhodné ke koupání jsou kvůli sinicím už rybník Kachlička a Ředkovský rybník na Vysočině.

Autor: Ondřej Novák

FOTO: Šárka Jonášová, Unsplash