Rozsáhlá modernizace nemocnic přináší milionové úspory a lepší péči o pacienty

Mladoboleslavská oblastní nemocnice se zařadila mezi zdravotnická zařízení, která spustila rozsáhlou modernizaci své energetiky. Výsledkem je značná úspora nejen energií a peněz, ale také emisí.

Pavel Baroch

1. 10. 2022

U nemocnice v Mladé Boleslavi jde konkrétně o snížení spotřeby o 20 procent, což za deset let trvání projektu uspoří 80 milionů korun. Podobnou úspornou cestou už se vydala například pražská Thomayerova nemocnice nebo Psychiatrická nemocnice v Dobřanech.

Modernizační mladoboleslavský projekt se uskuteční formou EPC, tedy energetickými službami se zárukou úspor. Znamená to, že za výši úspor ručí dodavatelem, což je společnost ENESA z holdingu ČEZ ESCO. Ve smlouvě s nemocnicí garantuje roční úsporu osmi milionů korun.

„Nárůst poptávky po energeticky úsporných projektech přineslo už období covidové pandemie. Tento trend pokračuje i teď, kdy ho táhne především energetická krize. Nemocnice v Mladé Boleslavi řeší tuto situaci chytře, a to pomocí komplexního projektu energetických úspor EPC. O tyto projekty je vzhledem k současné situaci stále větší zájem,“ řekl Kamil Čermák, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ ESCO.

Předseda představenstva mladoboleslavské nemocnice Ladislav Řípa uvedl, že s přípravou projektu se začalo už před měsíci, což se ukázalo jako prozíravé rozhodnutí. „Ceny elektřiny, plynu i tepla prudce rostou a my tak budeme šetřit ještě více, než jsme původně předpokládali. Příprava je náročná, ale výsledkem je velká úspora prostředků nemocnice, které budeme moct přesměrovat tam, kde je to nejpotřebnější – do lepší péče o naše pacienty,“ poznamenal Řípa.

Fotovoltaika s 250 panely

Nemocnice patří obvykle v sektoru služeb mezi ty vůbec největší spotřebitele elektřiny, plynu, tepla i vody. Modernizace zahrnuje výměnu centrálního zdroje chladu, instalaci fotovoltaické elektrárny nebo rekonstrukci vzduchotechniky. Uskuteční se za plného provozu. Všude, kde to bude možné, bude výměna vzduchu řízená automaticky podle množství naměřeného oxidu uhličitého.

„Na střechách dvou pavilonů bude instalována fotovoltaická elektrárna složená z více než 250 panelů o výkonu 114 kilowattů. Významnou úsporu, ale i zlepšení vnitřních podmínek jak pro pacienty, tak zaměstnance, přinese počítačem řízený systém individuální regulace teplot v jednotlivých místnostech, který bude dozorován z nového centrálního dispečinku,“ upřesnil Milan Dorko, generální ředitel společnosti ENESA.

Změny se dotknou i vnitřního osvětlení, které dnes představuje jedno z nejefektivnějších energeticky úsporných opatření vůbec. V nemocnici se vymění více než 3,8 tisíce zářivkových svítidel a žárovkových zdrojů za moderní LED osvětlení, což přinese dvoutřetinovou úsporu elektřiny. Čistá návratnost investice do osvětlení tak činí 3,5 roku.

Ještě zajímavějších výsledků lze podle odborníků dosáhnout u úsporných opatření s vodou, jejíž cena za posledních 20 let vzrostla na trojnásobek. Náklady na pořízení 232 perlátorů se vrátí už za rok od instalace. Díky dotaci z Operačního programu Životní prostředí pak budou moci být dva z celkem dvanácti pavilonů zatepleny, a to včetně výměny oken.

Ušetřené skleníkové emise

Využitím metody EPC získává zákazník vedle přenesení rizika za nezdar projektu na poskytovatele také důsledný energetický management. Jednoznačný je také ekologický přínos projektu: roční snížení emisí oxidu uhličitého je 1 878 tun, uspoří se také voda v množství, které by zaplnilo jeden olympijský bazén.

Termín na dokončení modernizace je únor 2023, první úspory však začne nemocnice sčítat už od začátku příštího roku. Mladoboleslavská nemocnice patří spolu s kutnohorskou nemocnicí a budovou krajského úřadu do prvního balíku nových EPC projektů ve Středočeském kraji.

„Energeticky úsporné projekty řešené metodou EPC připravujeme už od roku 2019, kdy ceny energií byly více méně stabilní. Při dnešních cenách energií a teď navíc s dotační podporou na zahajovací fázi projektu z programu ELENA je motivace šetřit pomocí EPC ještě větší. V plánu proto máme snížení energií v dalších 109 budovách organizací Středočeského kraje do konce roku 2024,“ řekl Petr Barák ze Středočeského kraje.

Úspora minimálně 30 procent

V pražské Thomayerově nemocnici už na jaře odstartoval roční modernizační maraton, jehož součástí je rovněž velký projekt energetických úspor. Modernizace pomůže omezit spotřebu plynu a elektřiny minimálně o 30 procent. Představuje to roční úsporu přesahující sedm milionů korun v cenách roku 2021 a také 2,5 tisíc tun emisí oxidu uhličitého. Takové množství podle ČEZ vyprodukuje za jeden den provozu klasický elektrárenský blok o výkonu 100 megawatt.

Kolik vám vydělají solární panely a jak rychle je můžete mít na střeše vašeho domu?

Součástí projektu je například instalace pokročilého systému regulace vytápění jednotlivých místností podle způsobu či času využití. Každá místnost si tak bude automaticky řídit dodávku tepla podle vlastní okamžité potřeby nezávisle na ostatních prostorách. V pokojích, sesternách či jídelnách bude možné udržovat vyšší teplotu než na chodbách, toaletách nebo schodištích – vždy s ohledem na vnitřní komfort a rozumnou spotřebu energie.

Žádné úspory by samozřejmě nebyly možné bez zateplení střech i obvodových stěn a výměny oken či vchodových dveří. Vzhledem k tomu, že Thomayerova nemocnice v pražské Krči byla otevřena v roce 1928 u příležitosti desátého výročí vzniku samostatného Československa jako jedno z nejmodernějších zařízení svého druhu v celé Evropě, je mnoho objektů areálu památkově chráněno. Dřevěná okna proto budou nově nahrazena jejích přesnými replikami.

Vedle zateplení se počítá také s modernizací osvětlení. Téměř 11,5 tisíc svítidel bude nahrazeno moderním LED osvětlením, které bude mít o 60 procent nižší spotřebu energie ve srovnání se stávajícími typy, což představuje úsporu 4,6 milionů korun ročně. Ve hře je rovněž instalace fotovoltaických panelů na vybrané budovy.

„Ve Fakultní Thomayerově nemocnici jsme odstartovali největší stavební a energetickou modernizaci našich pavilonů za posledních čtyřicet let. Zateplení sedmi našich pavilonů je součástí velkého projektu energetických úspor. Celkově tento projekt zahrnuje dvacet našich objektů,“ řekl při zahájení projektu ředitel nemocnice Zdeněk Beneš.

Ušetřené miliardy korun

Pozadu nezůstává ani Psychiatrická nemocnice v Dobřanech, která v dubnu uzavřela desetiletou smlouvu o poskytování energetických služeb s garantovanou úsporou se společností Amper Savings. Za 19 měsíců bude za 270 milionů korun zmodernizováno celkem 46 objektů v areálu o rozloze 42 hektarů. Spolu s tím se Amper Savings zavázal během těchto 10 let garantovat dosažení úspor nákladů nemocnice v hodnotě 97 milionů korun, a to v cenách referenčního roku. Vzhledem k současným vysokým cenám energií tedy bude skutečná úspora finančních prostředků klienta násobně vyšší.

Největšího podílu úspor (42 procent) bude dosaženo v nákladech na zemní plyn a 36 procent na elektrickou energii. Dále se sníží emise oxidu uhličitého o 2 479 tun za rok, což představuje více než 40procentní pokles. „Metoda EPC je v České republice využívána již téměř třicet let. Za tu dobu bylo na trhu realizováno takřka 270 projektů, které klientům ušetřily téměř 5,3 miliardy korun na nákladech za energie. Z toho necelou desetinu projektů realizoval Amper Savings,“ uvedl Martin Nádeníček, předseda představenstva skupiny Amper.

V rámci EPC projektu v Psychiatrické nemocnici Dobřany se zateplí budovy v areálu, vybudují se nové plynové kotelny s kondenzační technologií, instalují se nové parní zdroje pro technologické účely, a vymění se rozvody topné vody a páry. Projekt zahrnuje také instalaci kogenerační jednotky, výměnu technologie prádelny, zdrojů chladu a LED osvětlení, dále instalaci střešní fotovoltaické elektrárny a modernizaci systému měření a regulace. Po realizační části bude Amper Savings poskytovat psychiatrické nemocnici služby aktivního energetického managementu.

Autor: Pavel Baroch

Foto: Oblastní nemocnice Mladá Boleslav