SolidSun komentuje vyloučení z CAFTu: Nebyli jsme první, kdo předčasně vypustil informace o dotacích

Týden po vyloučení SolidSunu z Cechu akumulace a fotovoltaiky je jasné, že za celým sporem stojí informování veřejnosti o snižování dotací.

Vyloučení společnosti SolidSun z Cechu akumulace a fotovoltaiky vyvolalo v oboru poměrně pestré emoce. O situaci jsme na Obnovitelně.cz informovali v prvním článku, nyní již oba subjekty vydaly svá prohlášení, ve kterých se snaží situaci vysvětlit.

„Rozhodnutí představenstva předcházelo důkladné šetření a odborné posouzení případu. Prostor k vyjádření dostal i dotčený člen. Výsledky provedeného šetření, jakož i přiznání pochybení ze strany dotčeného člena, dovedly představenstvo ke shora uvedenému závěru. V rámci uvedeného šetření nebyla nijak zkoumána kvalita práce uvedeného člena, jeho finanční stabilita, ani plnění jeho právních závazků vůči svým klientům,“ uvádí Cech na svých webových stránkách.

Reakce SolidSun vysvětluje proces, kterým k vyloučení došlo. Důvodem je „prosáknutí“ informací o dotačních změnách, které Cech v prosinci diskutoval se svými členy na pracovní poradě. Zda se vyloučení z Cechu bude týkat i dalších fotovoltaických společností, zatím není jasné.

„Informace týkající se zamýšleného snižování dotačního titulu NZÚ (Nová zelená úsporám) představené členům Cechu na pracovní skupině CAFT dne 11. 12. 2023 byly společností SolidSun s. r. o. plně respektovány jako informace neveřejné, byť měl za to, že by tyto informace neměly být před veřejností utajovány,“ říká Martin Palarčík, předseda představenstva SolidSun.

Dále uvádí, že se začátkem roku obchodní zástupci společnosti začali dozvídat o těchto neveřejných informacích přímo od svých zákazníků, kteří byli informovaní jinými společnostmi. Na to konto začala společnost rozesílat informativní SMS o možných změnách v NZÚ svým zákazníkům. Hned následující den byl ale SolidSun vyzván Cechem i Solární asociací k ukončení šíření informací a firma další rozesílání SMS skutečně ukončila.

„Každopádně obchodní zástupci SolidSun s. r. o. nebyli těmi, kdo jako první uveřejnili dané informace. Současně SolidSun s. r. o. nebyl zdaleka jedinou společností, která by v návaznosti na veřejné šíření těchto informací informovala své (případně i potenciální) zákazníky o možném snížení dotací. SolidSun s. r. o. pak považuje za nutné ohradit se zejména vůči tvrzení CAFT o neetickém chování, když informování zákazníků prostřednictvím SMS bylo upozornění zákazníků na možné změny v dotacích, které potenciálně mohly vést ke snížení dotace obdržené zákazníky (k čemuž následně skutečně došlo). Takový postup nepovažujeme za neetický,“ uvádí dále Palarčík.

Bez ohledu na adekvátnost důvodu, který vedl k vyloučení společnosti SolidSun z Cechu, stojí za fotovoltaickou společností její zákazníci. V diskuzi předchozího článku se jí zastávají a popisují dobré zkušenosti. Také na hodnotícím portále Refsite má společnost 123 veskrze pozitivních hodnocení s celkovým průměrem spokojenosti 96 procent.

Foto: Unsplash