Revoluce ve stavebnictví: nové normy povolí v Česku dřevostavby vysoké až 22 a půl metru

Vítaná změna přinese také významnou úsporu emisí a možnost ukládat CO2 do budov.

V České republice lze nyní nově stavět budovy s konstrukčním systémem ze dřeva až do požární výšky 22,5 metrů, a to takzvaným inženýrským způsobem. Využití pro dřevostavby bylo potvrzeno na základě společného odborného stanoviska zainteresovaných institucí (HZS, ČAS a UCEEB ČVUT) zveřejněného koncem loňského roku ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Systematická změna příslušných norem by se měla uskutečnit v 1. pololetí příštího roku. Donedávna bránila v České republice většímu rozvoji ekologických vícepodlažních dřevostaveb soudobá legislativa.

K legislativní změně ve prospěch českého udržitelného stavebnictví a urychlení celého procesu úpravy norem v souvislosti s odborným stanoviskem zveřejněným ve Věstníku již byly vydány jednotlivé části druhé generace Eurokódů 5 pro navrhování dřevěných konstrukcí formou Technické normalizační informace a byly zavedeny čtyři mezinárodní ISO standardy zaměřené na požárně inženýrský přístup do systému ČSN.

Vydání návrhu na změnu norem je nyní naplánováno na 1. pololetí roku 2025 a výrazně k němu také napomohly aktivity Platformy pro udržitelné stavebnictví ze dřeva. Platformu na jaře loňského roku iniciovala developerská společnost UBM Development Czechia společně s architektonickou a realizační společností se zaměřením na dřevostavby Prodesi/Domesi. V současné době jsou členy Platformy firmy, kterým záleží na ekologičtější budoucnosti českého stavebnictví (Skanska, Linkcity, Trigema, Edifice Group, YIT, JRD, Crestyl, Komerční banka a Česká spořitelna). Při plánovaném březnovém setkání členů se Platforma pravděpodobně rozroste o další.

Josef Wiedermann, jednatel společnosti UBM Development Czechia, která v Praze realizuje bytový projekt Timber Praha, první vícepodlažní dřevostavbu v historii hlavního města, k tomu dodává, že tento krok znamená významný posun směrem k udržitelnému stavebnictví v Česku a dostává nás na úroveň vyspělých států západní Evropy, kde se takto staví už několik let.

„Na straně státní správy a pověřených institucí v České republice, s nimiž Platforma spolupracuje, nadále probíhají práce na jednotlivých úkolech a řešeních, jež by měly vést k finální změně legislativy. Naše mateřská společnost UBM Development AG realizuje řadu projektů vícepodlažních dřevostaveb v Rakousku a Německu od rezidenčních projektů až po kancelářské budovy. V současné době má v přípravě přes 250 tisíc metrů čtverečních dřevostaveb. Velmi nás těší, že schválení legislativy vedoucí k výstavbě vyšších budov ze dřeva nám umožní ekologické dřevostavby stavět ve větší míře také u nás,“ vysvětluje Wiedermann.

Dřevo dokáže podle Wiedermanna výborně pohlcovat emise oxidu uhličitého a jeho použití jako stavebního materiálu je oproti betonu či oceli mnohem ohleduplnější k životnímu prostředí. Domy z masivních dřevěných CLT panelů se staví s minimální uhlíkovou stopou. V projektu Timber Praha společnost UBM například použila 1 800 metrů krychlových dřeva, které na sebe váže 1 800 tun uhlíku. V porovnání s tradiční stavbou činí pokles emisí oxidu uhličitého zhruba 60 procent.

Foto a text: TZ UBM