ČEZ: klienti stále více vyžadují klimatickou zodpovědnost, vycházíme jim vstříc

Skupina ČEZ sbírá úspěchy v oblasti klimatické zodpovědnosti. Obdržela cenu Responsible Business Awards a současně registruje nárůst klientů, kteří mají udržitelnost jako svůj hlavní cíl.

Skupina ČEZ zvítězila v soutěži Responsible Business Awards 2023 organizované agenturou Reuters v kategorii Reporting a transparentnost. Odborná porota v konkurenci dalších 91 projektů nominovaných do této kategorie ocenila on-line datovou knihovnu mapující přehledně téměř 1 800 ESG ukazatelů, která je veřejně přístupná komukoliv.

Globálního klání zaměřeného na udržitelnost se zúčastnilo přes 700 firem z celého světa, ČEZ je jedinou českou společností, která uspěla. ESG datová knihovna již v září vyhrála v mezinárodní soutěži Sustainable Company Awards 2023 odborného portálu Environmental Finance.

Porota prestižní soutěže čítající 25 odborníků jako vítěze kategorie Reporting a transparentnost vybrala loni spuštěnou interaktivní ESG data knihovnu ČEZ, v níž si kdokoliv může zobrazit téměř 1 800 ukazatelů z let 2018 až 2022 týkajících se životního prostředí, sociálních vztahů a řízení firmy. Svým rozsahem se jedná o největší databázi nefinančních ukazatelů ze všech evropských energetik.

Do stejné kategorie přihlásilo projekty přes 90 společností, do užší nominace se probojovalo 12 projektů. Skupina ČEZ tak soupeřila mimo jiné například s telekomunikačním gigantem Deutsche Telecom, významnou severskou retailovou bankou Danske bank, světovou farmaceutickou firmou AstraZeneca nebo globálním provozovatelem datových center CyrusOne. Celkem se do klání Reuters Responsible Business Awards 2023 přihlásilo na 700 firem z 52 zemí světa.

„Udržitelnost je obrovské téma a je mi nesmírnou ctí přebírat cenu, která potvrzuje, že české firmy jsou ve svých ESG aktivitách schopné nejen držet s globálními hráči krok, ale také být jim inspirací a vzorem. ČEZ má v oblasti udržitelnosti velké ambice a jedním z klíčových pilířů je transparentní reporting toho, jak se nám daří je naplňovat. Toto ocenění patří všem, kdo projekt ESG data knihovny vytvářeli a pomáhají jej neustále zlepšovat a rozšiřovat,“ uvedla členka představenstva a Chief Sustainability Officer Michaela Chaloupková.

Skupina ČEZ postavila svou ambiciózní strategii Vize 2030 – Čistá Energie Zítřka, vyhlášenou před dvěma lety, právě v souladu s principy udržitelnosti. Již loni například deklarovala, že klimatické neutrality dosáhne do roku 2040, tedy o 10 let dříve, než byl původní termín.

Klimatická neutralita jako nutnost: zákazníci ČEZ ESCO ji požadují ve velkém

Společnost EP Rožnov, lídr v návrhu a realizaci čistých prostor, chce být nejpozději do roku 2030 klimaticky neutrální. Zásadní snížení emisí CO2 pomůže EP Rožnov získat nové zákazníky a udržet si stávající velké odběratele, mimo jiné významné mezinárodní firmy, pro které je zodpovědný přístup k podnikání a ochraně klimatu stále větší prioritou a zásadně ovlivňuje strukturu jejich dodavatelského řetězce.

„Naše dceřiná společnost EP Rožnov je lídrem v oboru čistých prostor v elektrotechnice, automotive, farmacii, zdravotnictví a dalších odvětvích. Poptávka jejich zákazníků po bezemisních produktech je velmi silná, a proto jsme pro naši dceru vypracovali komplexní dekarbonizační plán, který povede ke snížení emisí skleníkových plynů na nulu,“ říká generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák.

Klimatická neutralita všech dodavatelů je například zásadní pro největšího výrobce čipů v Česku, dceru nadnárodního giganta onsemi. „„Snižování klimatické stopy není rétorickým cvičením, ale stává se i pro české podniky důležitou realitou. Řada velkých mezinárodních společností vyhlásila své cíle klimatické neutrality, těm se budou muset přizpůsobit i jejich dodavatelé,“ dodává Čermák.

Dekarbonizační strategii, kterou pro EP Rožnov vypracovala společnost ČEZ ESCO, vyčíslila klimatickou stopu a navrhla vhodná řešení k její eliminaci. Mimo jiné jde například o dodávky čistě bezemisní elektřiny, instalaci vlastní fotovoltaické elektrárny, výměnu dosavadních spalovacích aut za elektromobily nebo přechod na ekologické vytápění. V areálu firmy také vznikne unikátní inovační energetické centrum, kde se budou další klimaticky neutrální řešení testovat.

Klimatická neutralita i v nepřímých emisích

„Onsemi je významným globálním dodavatelem čipů. Naše výrobky dodáváme do celého světa a vycházíme vstříc požadavkům našich zákazníků, kteří chtějí produkty s co nejnižší klimatickou stopou. Máme tak detailní strategii na její snižování, kterou striktně uplatňujeme nejen u sebe, ale také u našich dodavatelů. Předpokladem další spolupráce s našimi obchodními partnery tak je jasný plán dekarbonizace do roku 2030 a dále. Jsme rádi, že EP Rožnov tyto naše požadavky chápe a vychází jim vstříc. Spolupráce s partnery, kteří rozumí naši strategii, je předpokladem našich dalších investic a rozšíření výroby v Česku,“ vysvětluje finanční ředitel onsemi v Česku Josef Švejda.

V roce 2030 tak bude EP Rožnov plnit takzvané ukazatele emisní neutrality Scope 1 a Scope 2, v roce 2040 pak bude společnost chtít, aby byly klimaticky neutrální i jejich dodavatelé a v rámci její činnosti nebyly produkovány ani žádné další nepřímé emise (Scope 3).

„Dekarbonizační strategie EP Rožnov byla původně vytvořena v reakci na závazek, který společnost dala jednomu z našich nejvýznamnějších zákazníků. Podobné požadavky ale slyšíme i od našich dalších klientů a proto je naším cílem dosáhnout v roce 2030 klimatické neutrality v přímých i nepřímých emisích CO2. Se zaváděním doporučení, která vzešla z dekarbonizační strategie, začínáme již v letošním roce,“ uvádí generální ředitel a předseda představenstva EP Rožnov Pavel Scholz.

Pro pokrytí celkové energetické spotřeby bude vlastní výroba z FVE doplněna odběrem bezemisní elektřiny se zárukami původu ze sítě.

Vhodným rozšířením fotovoltaiky se může v budoucnu stát výstavba tzv. carportu, tedy zastřešení parkoviště, které pokrývají solární panely. Instalace carportů usnadní plánovaný rozvoj elektromobility v EP Rožnov, umožní totiž například částečné napájení dobíjecích stanic na ploše parkoviště.

„Mezi opatření, kterými lze v EP Rožnov dosáhnout nejvyšších úspor emisí CO2, patří instalace fotovoltaické elektrárny. Jako součást řešení bude pilotně instalována také baterie z recyklovaných akumulátorů elektromobilů vyvinutá ve spolupráci se Škoda Auto. Tato a další ekologická opatření umožní razantní snížení klimatické stopy do dvou let,“ říká ředitelka útvaru inovace a dekarbonizace ČEZ ESCO Lenka Vaněk.

Mezi další významné kroky při snižování emisí CO2 bude patřit obměna vozového parku za elektromobily, výměna osvětlení i úprava systému vytápění. Do budoucna by mohla EP Rožnov využívat jako zdroj vytápění tepelná čerpadla. V areálu firmy EP Rožnov navíc vznikne inovativní energetické centrum, kde bude poprvé v Česku mimo jiné vyzkoušen systém vehicle-to-grid, tedy využití elektromobilů jako baterie pro stabilizaci distribuční sítě. Spolupracují na něm společnosti ČEZ a Škoda Auto. Obě firmy předpokládají další koordinaci při testování technologií pro pokročilé systémy řízení dobíjení elektroaut a rozpracování možných modelů jejich zapojení v energetice.

Text a foto: ČEZ