Asociace komunitní energetiky se rozrůstá. Nabírá dodavatele čisté energie a chytrých IT řešení

Sdružení prosazující rychlý a promyšlený rozvoj komunitní v Česku nově posílí dva noví členové, start-up bezDodavatele a technologická společnost K-Businesscom.

Asociace komunitní energetiky ČR (AKE ČR) se rozrostla. Po navázání partnerství se společností FIPALEX, s.r.o., se k ní nyní připojují dva noví členové – společnosti bezDodavatele a K-Businesscom. Obě mají zkušenosti v energetickém oboru a jsou tak cennými partnery na cestě k rozvoji komunitní energetiky a obnovitelných zdrojů v České republice.

„Těší mě, že se naše asociace opět rozrůstá. Obě společnosti, bezDodavatele i K-Businesscom, ve svém oboru prosperují a jsem si jista, že spolupráce v rámci AKE ČR bude velmi úspěšná,“ říká k příchodu nových členů prezidentka AKE ČR Patrícia Čekanová. „Postupně budujeme povědomí a zázemí pro vznik energetických komunit. Jsme rádi za každého nového člena, který je odhodlán přispět k rozvoji obnovitelných zdrojů a komunitní energetiky,“ dodává.

Společnost bezDodavatele vstoupila na energetický trh v roce 2020 s cílem transformovat tradiční energetický model. Její přístup umožňuje domácnostem transparentně nakupovat elektřinu a plyn za aktuální tržní ceny, což podporuje aktivní zapojení zákazníků a producentů-spotřebitelů do energetického ekosystému. Zaměřuje se na nákup energie z obnovitelných zdrojů přímo od českých producentů. Firma také omezuje environmentální dopad tím, že podporuje projekty „uhlíkového offsetu“ Organizace spojených národů, které snižují množství oxidu uhličitého ve vzduchu.

„Skrze principy a hodnoty, ke kterým se hlásíme, jež prosazujeme, realizujeme a které naši zákazníci přijímají, tvoříme přirozenou komunitu. Institucionalizace energetických komunit jako nedílné součásti nové energetiky v české legislativě nám dává příležitost nabídnout našim stávajícím i budoucím klientům další produkty a služby, které jim pomohou být soběstačnější a nezávislejší na velkých dodavatelích. Naše rozhodnutí pro členství v Asociaci komunitní energetiky ČR je proto přirozeným a logickým krokem k naplnění naší mise,“ uvedl Jan Szábo ze společnosti bezDodavatele.

Oboustranné partnerství na poli energetiky

Firma K-Businesscom má více než 15 let zkušeností v oboru smart energetiky a technologiích IoT (Internet of Things). Je členem mezinárodní skupiny CANCOM, globálního poskytovatele hybridních IT služeb. Její kompetenční centrum zaměřené na energetiku, včetně vývoje specializovaných produktů, má sídlo v Praze.

Společnost poskytuje komplexní služby v energetice, od dodávání hardwaru přes komunikační služby až po vyvíjení softwaru pro sběr, analýzu a zpracování dat. Má silné postavení u zákazníků v německy mluvících regionech, v poslední době však rozšiřuje svůj dosah do střední a východní Evropy.

Martin Maloš, jednatel společnosti K-businesscom, vidí ve spolupráci s AKE ČR příležitost pro oboustranné partnerství. „V Rakousku patříme k lídrům na poli inteligentních řešení pro energetiku, máme značné zkušenosti v oblasti komunitní energetiky, která je na tamním trhu již mnohem více rozvinutá než u nás. Jde o silný budoucí energetický trend, a proto chceme své zkušenosti a znalosti využít a přenést do České republiky. Ve spolupráci s experty z AKE ČR tak vidíme příležitost, jak naši vizi realizovat.“

Oba noví členové Asociace komunitní energetiky ČR mají cenné znalosti z oboru energetiky. Spolupráce tak slibuje přínosy pro asociaci i koncové zákazníky, kteří stojí o členství v energetické komunitě nebo její založení.

AKE ČR je společenství, které sdružuje příznivce decentralizace energetiky a podporuje výrobu čisté energie z obnovitelných zdrojů. Asociace mimo jiné spojuje energetické společnosti a vytváří energetické komunity po celé zemi. Jejím hlavním cílem je zvyšovat povědomí o možnostech využití komunitní energetiky a čisté energie z ekologických zdrojů.

Foto: Unsplash