Nová ředitelka projektu Šance pro budovy chce podpořit zájmy veřejnosti

„Vnímám, že právě na půdě Šance pro budovy se potkávají zájmy veřejné a státní správy a zájmy byznysu,“ vysvětluje nová ředitelka Marta Gellová.

Novou ředitelkou Šance pro budovy se stala Marta Gellová. Do čela profesního svazu podporujícího energeticky úsporné stavebnictví nastoupila od srpna 2023.

Marta Gellová se více než 20 let pohybuje ve světě financí, kde působila ve vysokých exekutivních a poradenských pozicích. Je spoluzakladatelkou EFPA ČR (European Financial Planning Association), což je organizace, která má na starosti certifikaci a profesní vzdělávání odborníků na finančním trhu. V červnu 2018 byla zvolena i místopředsedkyní zastřešující organizace EFPA Europe.

Působila také v poradních orgánech vlády ČR (PES, NERV a KORONERV-20). Do České republiky se jí například podařilo přivést i Global Money Week a rozvinout celostátní Soutěž finanční gramotnosti pro děti a mladé lidi na všech stupních vzdělávacího systému.

V minulém školním roce se soutěže zúčastnilo 42 tisíc studentů a téměř 600 škol. Již druhé volební období je zastupitelkou v hlavním městě Praze, kde se věnuje oblasti bydlení a bytové výstavby.

„Sektor stavebnictví čeká v brzké době řada legislativních změn. Vnímám, že právě na půdě Šance pro budovy se potkávají zájmy veřejné a státní správy a zájmy byznysu. Ráda bych se zaměřila právě na to, aby i budovy měly svého zástupce, aby se na jejich zájmy a zájmy všech společností, které se jim věnují, nezapomínalo,“ popisuje své motivace a vize Gellová.

Aliance má podle ní svůj velký význam také při edukaci občanů. „Do veřejného prostoru dostává témata, která lidi zajímají a pomáhají jim v dnešní překotné době ušetřit peníze. Skrze komunikaci s veřejnou správou aliance pomáhá vytvářet lepší podmínky pro zdravé a příjemné a k životnímu prostředí šetrné bydlení,“ popisuje dále Gellová.

Šance pro budovy byla založena v roce 2010 jako aliance významných oborových asociací podporujících energeticky úsporné stavebnictví. Aktuálně sdružuje Asociaci dodavatelů montovaných domů (ADMD), Asociaci výrobců minerální izolace (AVMI) a Českou radu pro šetrné budovy (CZGBC).

Reprezentuje tak přes 250 firem z oblasti stavebnictví ─ projektanty a architekty, developery, stavební společnosti, výrobce a dodavatele materiálů a technologií, konzultační a certifikační společnosti a finanční instituce. Cílem Šance pro budovy je prosazovat legislativní změny, které budou mít pozitivní dopad na život lidí v budovách, propojovat státní správu, byznys a nevládní sektor a poskytovat strategické poradenství.

Více informací naleznete na www.sanceprobudovy.cz. 

Foto a text: Šance pro budovy